Hjem Rosenborg skole

Rosenborg skole

Hovedinngang og fasade til Rosenborg skole

Kontakt Rosenborg skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Informasjon om skolen

Rosenborg skole er en ungdomsskole med rundt 470 elever. Skolen er delt i tre trinn 8., 9. og 10. trinn. Vi har også en egen klasse for mottakselever, som nettopp har kommet til Norge.

Trinnene er delt i tre store klasser. Hver storklasse har tre kontaktlærere. Under finner du en oversikt over kontaktlærerne i de ulike klassene, og andre funksjoner.

Kontaktinformasjon 

Klasse 8A

Øyvind Dalehaug

Jannicke Gaustad Hanssen

Trude Nerland

Klasse 8B

Hans Kristian Sæterbakk

Anja Vasseljen

Ole Martin Glørstad Meisdal

Klasse 8C

Tone Stavli

Sunniva de Lange

Aasmund Børli Sivertsen

Klasse 9A

Lise Wang Eriksen

Håvard Sandvik

Odd Andrè Moe

Klasse 9B

Tonje Forbord

Frode Sæther

Aurora Damstuen

Klasse 9C

Marianne Warvik

Tonje Nyheim Rusti

Trine Elisabeth Larsen

Klasse 10A

Trude Vigeland Jørgensen

Alexander Øverås Karlsen

Kenneth Warmøy

Klasse 10B

Hilde Grande

Arild Gunnes

Knut Even Bergstad

Klasse 10C

Marte Karset

Vegard Moe

Siri Larsen

Mottak - kontaktinfo

Ida Muren Olsen

Katja Lasch

Sunniva Neraas Bue

Øystein Gjerde Nilsen

Elever som kommer ny til landet, begynner i mottaksgruppa og skal som oftest være der 1-1,5 år. Mottaksgruppa har 2-3 lærere avhengig av antallet elever til enhver tid, og om gruppa har illiterate elever. Vi har fire hovedmålsettinger i mottaksfasen:

 • Elevene skal lære å snakke, lese og skrive norsk språk.
 • Elevene skal lære om norsk skole og norsk samfunn samtidig som de lærer norsk.
 • Opplæringen i fag og norsk kombineres straks det er mulig.
 • Elevene skal integreres sosialt på Rosenborg skole og i nærmiljøet.

Opplæringa i mottaksfasen følger fase A i Læreplan for tospråklige elever i ungdomsskole. Rapport på opplæringen lages ut fra mål i denne læreplanen.

Ordinær storgruppe

Også når elevene går i mottaksgruppa, har de formell tilhørighet til en vanlig storgruppe ved skolen og har sin kontaktlærer som andre elever. Nyankomne minoritetsspråklige elever får så snart det er mulig tilbud i praktiske estetiske fag sammen med sin vanlige elevgruppe. Det oppnevnes faddere i storgruppa, som har ansvar for at elevene finner seg til rette i de timene de er sammen.

Overgangsplan finner du her

Tospråklig fagopplæring og andre fremmedspråk

Trondheim kommune har tospråklige lærere i de fleste språk det er behov for. Minoritetsspråklige elever ved Rosenborg skole får tilbud med tospråklige lærere et visst antall timer i uka avhengig av hvor mange elever det er i språkgruppa.

Kontaktinfo FAU/Brukerråd

Leder av Brukerråd - Camilla M. Lethivuori

Leder av FAU - Ute Brönner

Helsesøster

Monica Ervik Momyr

Telefon: 72 54 21 20/948 12 762

Til stede: Mandag, tirsdag og fredag (fredag annen hver uke)

Kontaktinfo rådgivere

Lise Kirknes, rådgiver

Trude Jørgensen, rådgiver

Ole Øystein Fosnes, sosialpedagogisk rådgiver

Ida Eline Fossum Skagen, spesialpedagogisk rådgiver

Kontaktinfo skolesekretær

Randi Ramstad, telefon 72542106

Kontaktinfo rektor

Mette Winsnes Råberg, telefon 95263114

Kontaktinfo avdelingsledere

Marte Moe Lysaker, avdelingsleder 9. trinn og mottak telefon 72542105 / 90632317

André Johnsen, avdelingsleder 10. trinn telefon 72542111 / 95400865

Lise Kirknes, avdelingsleder 8. trinn telefon 72542104 / 92668866

Skolens ordensreglement

Les her

Valgfag 2019/20

8. trinn

Fysisk akt. og helse

Design/redesign

Natur, miljø og friluftsliv

Sal og scene

Programmering

 9. trinn

Fysisk akt. og helse

Design/redesign

Natur, miljø og friluftsliv

Sal og scene

Programmering

10. trinn

Fysisk akt. og helse

Design/redesign

Natur, miljø og friluftsliv

Sal og scene

Teknologi

Skolebiblioteket

Biblioteket er skolens kunnskapsbase og et stille arbeidsrom for både elever og ansatte. Skolen har et rimelig stort utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur, med egne avdelinger for litteratur på nynorsk, engelsk og i form av lydbøker. Noen filmer fins også. 

Alle utlån registreres på data. Dette gjelder også skolebøker, som den enkelte elev er personlig ansvarlig for.

I de fleste skoletimene vil det være betjening til stede, slik at enkeltelever kan komme og arbeide, låne bøker eller finne informasjon. Alle som ønsker å forlate timen for å gå til biblioteket, skal ha med tillatelse fra lærer.

Velkommen til biblioteket!

SOS-barnebyer

Klassene ved skolen er SOS-faddere.    

Alle klasser ved Rosenborg skole har fadderbarn i Tblisi, Georgia. Vi har til sammen 18 fadderbarn og er Norges største enkeltgiver til SOS barnefadder.

Fadderskapet finansieres av den årlige ”Aksjonsdagen”, som skjer i desember hvert år. Alle elevene ved skolen er ute og jobber en skoledag.

Kort info om SOS Barnebyer

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge er del av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS-Kinderdorf International, som har hovedkontor i Innsbruck, Østerrike. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og gir langsiktig hjelp til barn, uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

SOS Barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn.

Kantina og frukt

Kantina er åpen hver dag fra kl. 11.35-12.00.

Skolen har foreldrebetalt skolefrukt gjennom skolefrukt.no. Påmelding gjøres digitalt og elevene får utdelt 1 frukt i dagens andre pause hver dag. Her finner du en beskrivelse av hvordan du bestiller skolefrukt.

Klubben

KLUBBEN på Rosenborg skole er primært for elevene ved skolen. Vi er tre voksne som jobber der på fast basis, pluss at foreldre bidrar til god voksendekning. Vi har i mellom 40-70 ungdommer som bruker tilbudet. Klubben på Rosenborg skole

På KLUBBEN kan du blant annet: Være i trygge omgivelser, spille biljard, bordtennis, PlayStation, kortspill, høre musikk, være DJ, treffe andre ungdommer, ha gode samtaler med trygge voksne, lage mat, være med å bestemme hva slags aktiviteter som skal være der og VÆRE DEG SELV :)

Vi har åpent onsdager fra 17.00-22.00.

Vi serverer mat som ungdommene er med å lager og serverer. Maten er gratis, og vi spiser sammen. Om det er spesielle behov i matveien, strekker vi oss langt for å møte disse. Hjertelig velkommen.

Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er Norges største organisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Det er en studentorganisasjon som sender ut dyktige og motiverte studenter til ungdomsskoler i Norge.

Studentene fungerer som lærerens assistenter og kan dermed bidra til at elevene raskere får hjelp i timen, og at undervisningen blir mer tilpasset de ulike elevgruppene. 

Alle assistentene har vært gjennom en intervjuprosess som gjør oss sikre på at de vil passe som assistentlærere og kan være gode forbilder for elevene. Dette er en unik mulighet til å få inn rollemodeller i klasserommet som kan være med å gi elevene mer motivasjon.

Assistentene blir brukt på følgende måter:

 • Hjelpe til med oppgaveløsing i klasserom
 • Utfordre de sterkeste elevene med vanskeligere oppgaver
 • Engasjere elever med matteleker, gåter og spill
 • Arbeid med elever på grupperom

Handlingsplan psykososialt miljø

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for skolens psykososiale miljø i henhold til opplæringsloven § 9 A-3.

Handlingsplanen for skolens psykososiale miljø

Eksamen 2019

Skriftlig eksamen 2020 - 10.trinn

Fredag 15. mai 2020 - trekkdag for skriftlig eksamen

Tirsdag 19. mai 2020 - skriftlig eksamen i matematikk

Onsdag 20. mai 2020 - skriftlig eksamen i engelsk

Tirsdag 26. mai 2020 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 27. mai 2020 - skriftlig eksamen i norsk sidemål

Elevene på 10. trinn skal kun ha eksamen i ett av disse fagene. Opplysning om hvilket fag man kommer opp i skjer fredag 15. mai klokken 09.00. Det er ikke mulig å få opplyst hvilket fag man er trukket opp i før dette tidspunktet!

Muntlig eksamen 2020  - 10. trinn
 • Muntlig eksamen: Uke 23

Søknadsfrist videregående skole

Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Søknadsfristen er 1. februar 2020 ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.

Ta kontakt med rådgiver Trude eller Lise om du har spørsmål.

Se mer informasjon om søknadsprosessen til videregående 

Viktige datoer

 • Kulturdag torsdag 12. desember 2019.
 • Aksjonsdag SOS Barnebyer: 10.12.19.
 • Karakteroppgjør, 1. termin: Januar
 • Nyttårsball 23.01.20
 • Søknadsfrist minoritetsspråklige elever som har vært i Norge mindre enn 5 år er 1. februar. 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosenborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Parkering Rosenborg skole

 • 6 kortidsparkeringsplasser (med p-skive) utenfor hovedinngang (max 2 timer)
 • Gratisparkering ved grusplass ved siden av Rosenborg idrettshall (bak skolen) Se kart

Sist oppdatert: 18.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006