Hjem Rosenborg skole

Rosenborg skole

Kontakt Rosenborg skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Informasjon om skolen

Rosenborg skole er en ungdomsskole med rundt 470 elever. Skolen er delt i tre trinn 8., 9. og 10.trinn. Vi har også en egen klasse for mottakselever, som nettopp har kommet til Norge.

Trinnene er delt i tre store klasser. Hver storklasse har tre kontaktlærere. Under finner du en oversikt over kontaktlærerne i de ulike klassene.

Kontaktinformasjon

Klasse 8A

Trude Vigeland Jørgensen

Alexander Øverås Karlsen

Kenneth Warmøy

Klasse 8B

Hilde Grande

Arild Gunnes

Knut Even Bergstad

Klasse 8C

Marte Karset

Vegard Moe

Ida Muren Olsen

Klasse 9A

Liv Tetlie

Øyvind Dalehaug

Jannicke Hanssen

Klasse 9B

Øystein Gjerde Nilsen

Bjørn Tore Solli

Tone Stavli

Klasse 9C

Hans Kristian Sæterbakk

Lise Kirknes

Ole Martin Glørstad Meisdal

Anja Vasseljen

Klasse 10A

Marianne Warvik

Ole Morten Haukaas

Frode Sæther

Klasse 10B

Lise Wang Eriksen

Tonje Nyheim Rusti

Tonje Forbord

Klasse 10C

Stein Spjelkavik

Trine Elisabeth Larsen

Siri Larsen

Mottak - kontaktinfo

Åse Tulluan

Katja Lasch

Zara Osman

Elever som kommer ny til landet, begynner i mottaksgruppa og skal som oftest være der 1 - 1,5 år. Mottaksgruppa har 2-3 lærere avhengig av antallet elever til enhver tid, og om gruppa har illitterate elever. Vi har fire hovedmålsettinger i mottaksfasen:

  • Elevene skal lære å snakke, lese og skrive norsk språk.
  • Elevene skal lære om norsk skole og norsk samfunn samtidig som de lærer norsk.
  • Opplæringen i fag og norsk kombineres straks det er mulig.
  • Elevene skal integreres sosialt på Rosenborg skole og i nærmiljøet.

Opplæringa i mottaksfasen følger fase A i Læreplan for tospråklige elever i ungdomsskole. Rapport på opplæringen lages ut fra mål i denne læreplanen.

Ordinær storgruppe

Også når elevene går i mottaksgruppa, har de formell tilhørighet til en vanlig storgruppe ved skolen og har sin kontaktlærer som andre elever. Nyankomne minoritetsspråklige elever får så snart det er mulig tilbud i praktiske estetiske fag sammen med sin vanlige elevgruppe. Det oppnevnes faddere i storgruppa, som har ansvar for at elevene finner seg til rette i de timene de er sammen.

Overgangsplan finner du her

Tospråklig fagopplæring og andre fremmedspråk

Trondheim kommune har tospråklige lærere i de fleste språk det er behov for. Minoritetsspråklige elever ved Rosenborg skole får tilbud med tospråklige lærere et visst antall timer i uka avhengig av hvor mange elever det er i språkgruppa.

Kontaktinfo FAU/Brukerråd

Leder av Brukerråd - Lene Fjellstad

Leder av FAU - Britt Iren Melgård

Helsesøster

Marit Løvlien 

Telefon: 72 54 21 20  /  916 66 530

Tilstede: mandag og torsdag lik uke 0830-1500, tirsdager 1200-1500

Ingebjørg Grønning

Telefon: 72 54 21 20  / 917 60 264

Tilstede: tirsdager  kl. 08.30-15.00.

Kontaktinfo rådgivere

Lise Kirknes rådgiver

Trude Jørgensen rådgiver

Lailyn Jensen minoritetsrådgiver

Ole Øystein Fosnes sosialpedagogisk rådgiver

André Johnsen spesialpedagogisk rådgiver

Kontaktinfo skolesekretær

Randi Ramstad, telefon 72 54 21 06

Kontaktinfo rektor

Mette Winsnes Råberg, telefon 952 63 114

Kontaktinfo avdelingsledere

André Johnsen avdelingsleder 8.trinn telefon 72 54 21 11/954 00 865

Gøran Olsen avdelingsleder 9.trinn telefon 72 54 21 04/413 53 420

Marte Moe Lysaker avdelingsleder 10.trinn telefon 72 54 21 05/906 32 317

Skolebiblioteket

Biblioteket er skolens kunnskapsbase og et stille arbeidsrom for både elever og ansatte. Skolen har et rimelig stort utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur, med egne avdelinger for litteratur på nynorsk, engelsk og i form av lydbøker. Noen filmer fins også. Ti datamaskiner står til disposisjon for informasjonssøking og tekstskriving.

Alle utlån registreres på data. Dette gjelder også skolebøker, som den enkelte elev altså er personlig ansvarlig for.

I de fleste skoletimene vil det være betjening til stede, slik at enkeltelever kan komme og arbeide, låne bøker eller finne informasjon. Alle som ønsker å forlate timen for å gå til biblioteket, skal ha med tillatelse fra lærer. Det fins et eget skjema for dette. Her skal det også opplyses om hva hensikten med besøket er.

Hele grupper kan selvfølgelig også benytte rommet, da i følge med lærer.

Velkommen til biblioteket!

Skolefrukt

Skolens miljøgruppe har startet et samarbeid med skolefukt.no. Dette innebærer en ordning der man kan gå inn å bestille seg skolefrukt på deres nettsider. Her finner du en beskrivelse av hvordan du bestiller skolefrukt.

Vektorprogrammet

Rosenborg skole har vektorassistenter og nærmere informasjon om hva dette er finner du under:

Vektorprogrammet er et nytt tiltak i Trondheimsregionen og i Akershus som skal bidra til å øke interessen og forståelsen for matematikk i ungdomsskolen. Nå har Vektorprogrammet også fått sin egen wikipedia-side, sjekk ut.

Viktige datoer

Årets nyttårsball arrangeres for elevene ved Rosenborg skole torsdag 25/1-18 18:30-23:30.  Mer informasjon om foreldrevakter.

Skriftlig eksamen - 10.trinn

Onsdag 9.mai 2018 - trekkdag for skriftlig eksamen

Onsdag 16.mai 2018 - skriftlig eksamen i matematikk

Fredag 25.mai 2018 - skriftlig eksamen i engelsk

Tirsdag 29.mai 2018 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 30.mai 2018 - skriftlig eksamen i norsk sidemål

Elevene på 10.trinn skal kun ha eksamen i ett av disse fagene. Opplysning om hvilket fag man kommer opp i skjer onsdag 9.mai klokken 09:00. Det er ikke mulig å få opplyst hvilket fag man er trukket opp i før dette tidspunktet!

Muntlig eksamen - 10.trinn

Fredag 1.juni 2018 - 1.pulje får opplyst fag klokken 09:00

Mandag 4.juni 2018 - 1.pulje får utdelt eksamensoppgave og har forberedelse

Tirsdag 5.juni 2018 - 2.pulje får opplyst fag klokken 09:00 og pulje 1 har muntlig eksamen

Torsdag 6.juni 2018 - 2.pulje har muntlig eksamen

Du får ikke vite om du er i pulje 1 eller 2 før fredag 1.juni 2018. Derfor må hele perioden settes av til muntlig eksamen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosenborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Hvis du har problemer med å komme igjennom på telefon 72 54 21 00 kan du prøve 72 54 21 06.

Sist oppdatert: 03.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?