Rosenborg skole

Rosenborg skole

Parkering Rosenborg skole
6 kortidsparkeringsplasser (med p-skive) utenfor hovedinngang (max 2 timer)

Kontakt Rosenborg skole

Se kart

 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

 

Informasjon om skolen

Rosenborg skole er en ungdomsskole med 570 elever og ca. 70 ansatte. Vi får elever fra fem barneskoler, som medfører et stort mangfold i elevgruppa. Skolen er organisert i tre trinn med tre til fire klasser på hvert trinn. Skolen har innføringsgrupper for flerspråklige elever. 

Det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen har fokus på å fremme elevenes helse, trivsel og læring i et inkluderende fellesskap, blant annet gjennom samarbeidslæring. 

Trygghet, engasjement og mestring er skolens visjon og dette preger skolen. Kulturuttrykket er viktig for Rosenborg skole og vises blant annet gjennom egenprodusert (musikk)forestilling på 9. trinn, årlig kulturdag, trippelballturnering og håndballcup. Skolen disponerer et eget leirskolested i Tydal, hvor både 8. og 9.trinn drar på årlige turer. 

Skolens lederteam består av rektor og tre avdelingsledere.

Rosenborg skole på Facebook

Kontaktinformasjon

Klasse 8A

Marte Karset

Vegard Moe

Torunn Kaas

Klasse 8B

Sigrun Hassel Pedersen

Øyvind Dalehaug

Hanna Nordgård

Klasse 8C

Arild Gunnes

Karin Campell

Hans Kristian Sæterbakk

Klasse 8D

Johanne Strand

Frode Sæther

Knut-Even Bergstad

Klasse 9A

Ole-Gunnar Skjærstad

Stine Børø Szell

Sigrid Rørdal Holm

Julie Pettersen

Klasse 9B

Magdalene Skjelsvik

Anja Vasseljen

Adrian Liabø

Kristin Lindbak

Klasse 9C

Øystein Gjerde Nilsen

Jannicke Gaustad Hanssen

Alexander Øverås Karlsen

Bjarte Løvrød

Klasse 10A

 Lise Wang Eriksen

Tonje Forbord 

Aurora Damstuen

Lars Erik Magnussen

Klasse 10B

Odd Andre Moe

Trine Elisabeth Larsen

Siri Larsen

Nora Slapgaard

Klasse 10C

Tone Møllerløkken Stavli

Tonje Ask Nyheim

Håvard Sandvik

Ida Eline Fossum Skagen

Innføringsklasse - kontaktinfo

Arnstein Dahle Svanholm

Daisy Zhang

Elever som kommer ny til landet, begynner i innføringsklasse og skal som oftest være der 1-1,5 år. Innføringsgruppen har 2-3 lærere avhengig av antallet elever til enhver tid, og om gruppa har illiterate elever. Vi har fire hovedmålsettinger i mottaksfasen:

 • Elevene skal lære å snakke, lese og skrive norsk språk.
 • Elevene skal lære om norsk skole og norsk samfunn samtidig som de lærer norsk.
 • Opplæringen i fag og norsk kombineres straks det er mulig.
 • Elevene skal integreres sosialt på Rosenborg skole og i nærmiljøet.

Opplæringa i innføringsfasen følger fase A i Læreplan for tospråklige elever i ungdomsskole. Rapport på opplæringen lages ut fra mål i denne læreplanen.

Ordinær storgruppe

Også når elevene går i innføringsgruppa, har de formell tilhørighet til en vanlig storgruppe ved skolen og har sin kontaktlærer som andre elever. Nyankomne minoritetsspråklige elever får så snart det er mulig tilbud i praktiske estetiske fag sammen med sin vanlige elevgruppe. Det oppnevnes faddere i storgruppa, som har ansvar for at elevene finner seg til rette i de timene de er sammen.

Overgangsplan finner du her

Tospråklig fagopplæring og andre fremmedspråk

Trondheim kommune har tospråklige lærere i de fleste språk det er behov for. Minoritetsspråklige elever ved Rosenborg skole får tilbud med tospråklige lærere et visst antall timer i uka avhengig av hvor mange elever det er i språkgruppa.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

8.trinn og innføringsklassen:

Monica Ervik Momyr, mobil - 94 81 27 62

9 og 10 trinn og innføringsklassen:

Synnøve Myhr, mobil - 91 67 22 49

Helsesykepleier er til stede alle dager unntatt tirsdag.

Kontakinformasjon

Kontaktinfo rådgivere

Trude Jørgensen, rådgiver

Marte Silje Karset, rådgiver

Ole Øystein Fosnes, sosialpedagogisk rådgiver

Marte Moe Løvold, spesialpedagogisk rådgiver

Kontaktinfo skolesekretær

Katrine Hoaas Røkke, telefon 72 54 21 06

Kontaktinfo rektor

Siv Mari Forsmark, telefon 48 07 45 14

Kontaktinfo avdelingsledere

Solveig Sletvold, avdelingsleder 10. trinn og mottak telefon 72 54 21 05/92 29 95 08

Lise Kirknes, avdelingsleder 9. trinn og mottak telefon 72 54 21 04/92 66 88 66

André Johnsen, avdelingsleder 8. trinn telefon 72 54 21 11/95 40 08 65

Kontaktinfo FAU/Brukerråd og møtereferat

Leder av Samarbeidsutvalg - Ingvild Hansen

Leder av FAU - Elin Marita Haugen Hermundstad

FAU og klassekontakter 23/24

Arkiverte referater FAU skoleåret 2022/2023

Arkiverte referater FAU skoleåret 2021/2022

Skolens ordensreglement

Ordensreglement Rosenborg skole

Valgfag 2023/24

8. trinn
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Produksjon for scene
 • Medier og kommunikasjon
 • Innsats for andre
9. trinn
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Produksjon for scene
 • Medier og kommunikasjon
 • Innsats for andre
10. trinn
 • Fysisk aktivitet og helse
 • volleyball
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Produksjon for scene
 • Demokrati i praksis
 • Medier og kommunikasjon

Skolebiblioteket

Biblioteket er skolens kunnskapsbase og et stille arbeidsrom for både elever og ansatte. Skolen har et rimelig stort utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur, med egne avdelinger for litteratur på nynorsk, engelsk og i form av lydbøker. Noen filmer fins også.

Alle utlån registreres på data. Dette gjelder også skolebøker, som den enkelte elev er personlig ansvarlig for.

I de fleste skoletimene vil det være betjening til stede, slik at enkeltelever kan komme og arbeide, låne bøker eller finne informasjon. Alle som ønsker å forlate timen for å gå til biblioteket, skal ha med tillatelse fra lærer.

Velkommen til biblioteket!

SOS-barnebyer

Klassene ved skolen er SOS-faddere.

Alle klasser ved Rosenborg skole har fadderbarn i Tblisi, Georgia. Vi har til sammen 18 fadderbarn og er Norges største enkeltgiver til SOS barnefadder.

Fadderskapet finansieres av den årlige ”Aksjonsdagen”, som skjer i desember hvert år. Alle elevene ved skolen er ute og jobber en skoledag.

Kort info om SOS Barnebyer

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge er del av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS-Kinderdorf International, som har hovedkontor i Innsbruck, Østerrike. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og gir langsiktig hjelp til barn, uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

SOS Barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn.

Kantina og frukt

Kantina er åpen hver dag fra kl. 11.35-12.00.

Skolen har foreldrebetalt skolefrukt gjennom skolefrukt.no. Påmelding gjøres digitalt og elevene får utdelt 1 frukt i dagens andre pause hver dag. Her finner du en beskrivelse av hvordan du bestiller skolefrukt.

Klubben

KLUBBEN på Rosenborg skole er primært for elevene ved skolen. Vi er tre voksne som jobber der på fast basis, pluss at foreldre bidrar til god voksendekning. Vi har i mellom 40-70 ungdommer som bruker tilbudet. Klubben på Rosenborg skole

På KLUBBEN kan du blant annet: Være i trygge omgivelser, spille biljard, bordtennis, PlayStation, kortspill, høre musikk, være DJ, treffe andre ungdommer, ha gode samtaler med trygge voksne, lage mat, være med å bestemme hva slags aktiviteter som skal være der og VÆRE DEG SELV :)

Vi har åpent onsdager kl. 18.00-20.30 og torsdager kl. 14.30 - 17.00

Vi serverer mat som ungdommene er med å lager og serverer. Maten er gratis, og vi spiser sammen. Om det er spesielle behov i matveien, strekker vi oss langt for å møte disse. Hjertelig velkommen.

Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er Norges største organisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Det er en studentorganisasjon som sender ut dyktige og motiverte studenter til ungdomsskoler i Norge.

Studentene fungerer som lærerens assistenter og kan dermed bidra til at elevene raskere får hjelp i timen, og at undervisningen blir mer tilpasset de ulike elevgruppene.

Alle assistentene har vært gjennom en intervjuprosess som gjør oss sikre på at de vil passe som assistentlærere og kan være gode forbilder for elevene. Dette er en unik mulighet til å få inn rollemodeller i klasserommet som kan være med å gi elevene mer motivasjon.

Assistentene blir brukt på følgende måter:

 • Hjelpe til med oppgaveløsing i klasserom
 • Utfordre de sterkeste elevene med vanskeligere oppgaver
 • Engasjere elever med matteleker, gåter og spill
 • Arbeid med elever på grupperom

Handlingsplan psykososialt miljø

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for skolens psykososiale miljø i henhold til opplæringsloven § 9 A-3.

Handlingsplanen for skolens psykososiale miljø

Eksamen 2024

Skriftlig eksamen 2024 - 10. trinn

7. mai 2024 - trekkdag for skriftlig eksamen

14. mai 2024 - skriftlig eksamen i engelsk

15. mai 2024 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål

16. mai 2024 - skriftlig eksamen i norsk sidemål

21. mai 2024 - skriftlig eksamen i matematikk

Elevene på 10. trinn skal kun ha eksamen i ett av disse fagene. Opplysning om hvilket fag man kommer opp i skjer 7. mai klokken 09.00. Det er ikke mulig å få opplyst hvilket fag man er trukket opp i før dette tidspunktet!

Muntlig eksamen 2024 - 10. trinn
 • Muntlig eksamen i perioden uke 22- 25

Søknadsfrist videregående skole

Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Søknadsfristen er 1. februar 2024 ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.

Søknadsfrist minoritetsspråklige elever som har vært i Norge i mindre enn 5 år er 1. februar

Ta kontakt med rådgiver Trude (mob. 90 60 18 38) om du har spørsmål.

Se mer informasjon om søknadsprosessen til videregående

Viktige datoer

 • Aksjonsdag 15.11.23
 • Kulturdag 30.11.23
 • Karakterer 1. termin er 12.01.24
 • Nyttårsball 24.01.24

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosenborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011060

Sist oppdatert: 21.09.2023

011060

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6