Hjem Rosenborg skole

Rosenborg skole

Kontakt Rosenborg skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Informasjon om skolen

Rosenborg skole er en ungdomsskole med rundt 470 elever. Skolen er delt i tre trinn 8., 9. og 10.trinn. Vi har også en egen klasse for mottakselever, som nettopp har kommet til Norge.

Trinnene er delt i tre store klasser. Hver storklasse har tre kontaktlærere. Under finner du en oversikt over kontaktlærerne i de ulike klassene, og andre funksjoner.

Kontaktinformasjon 

Klasse 8A

Lise Wang Eriksen

Håvard Sandvik

Odd Andrè Moe

Klasse 8B

Tonje Forbord

Frode Sæther

Aurora Damstuen

Klasse 8C

Marianne Warvik

Tonje Nyheim Rusti

Kristian Jægersborg

Klasse 9A

Trude Vigeland Jørgensen

Alexander Øverås Karlsen

Kenneth Warmøy

Klasse 9B

Hilde Grande

Arild Gunnes

Knut Even Bergstad

Klasse 9C

Marte Karset

Vegard Moe

Siri Larsen

Klasse 10A

Liv Tetlie

Øyvind Dalehaug

Trine Elisabeth Larsen

Klasse 10B

Øystein Gjerde Nilsen

Bjørn Tore Solli

Tone Stavli

Klasse 10C

Hans Kristian Sæterbakk

Ole Martin Glørstad Meisdal

Anja Vasseljen

Mottak - kontaktinfo

Ida Muren Olsen

Katja Lasch

Zara Osman

Elever som kommer ny til landet, begynner i mottaksgruppa og skal som oftest være der 1 - 1,5 år. Mottaksgruppa har 2-3 lærere avhengig av antallet elever til enhver tid, og om gruppa har illitterate elever. Vi har fire hovedmålsettinger i mottaksfasen:

 • Elevene skal lære å snakke, lese og skrive norsk språk.
 • Elevene skal lære om norsk skole og norsk samfunn samtidig som de lærer norsk.
 • Opplæringen i fag og norsk kombineres straks det er mulig.
 • Elevene skal integreres sosialt på Rosenborg skole og i nærmiljøet.

Opplæringa i mottaksfasen følger fase A i Læreplan for tospråklige elever i ungdomsskole. Rapport på opplæringen lages ut fra mål i denne læreplanen.

Ordinær storgruppe

Også når elevene går i mottaksgruppa, har de formell tilhørighet til en vanlig storgruppe ved skolen og har sin kontaktlærer som andre elever. Nyankomne minoritetsspråklige elever får så snart det er mulig tilbud i praktiske estetiske fag sammen med sin vanlige elevgruppe. Det oppnevnes faddere i storgruppa, som har ansvar for at elevene finner seg til rette i de timene de er sammen.

Overgangsplan finner du her

Tospråklig fagopplæring og andre fremmedspråk

Trondheim kommune har tospråklige lærere i de fleste språk det er behov for. Minoritetsspråklige elever ved Rosenborg skole får tilbud med tospråklige lærere et visst antall timer i uka avhengig av hvor mange elever det er i språkgruppa.

Kontaktinfo FAU/Brukerråd

Leder av Brukerråd - Camilla M. Lethivuori

Leder av FAU - Ute Brönner

Helsesøster

Monica Ervik Momyr

Telefon: 72 54 21 20  /  948 12 762

Tilstede: mandag, tirsdag og fredag (fredag annen hver uke)

Kontaktinfo rådgivere

Lise Kirknes rådgiver

Trude Jørgensen rådgiver

Lailyn Jensen minoritetsrådgiver

Ole Øystein Fosnes sosialpedagogisk rådgiver

Ida Eline Fossum Skagen spesialpedagogisk rådgiver

Kontaktinfo skolesekretær

Randi Ramstad, telefon 72 54 21 06

Kontaktinfo rektor

Mette Winsnes Råberg, telefon 952 63 114

Kontaktinfo avdelingsledere

Marte Moe Lysaker, avdelingsleder 8.trinn telefon 72 54 21 05/906 32 317

André Johnsen, avdelingsleder 9.trinn telefon 72 54 21 11/954 00 865

Lise Kirknes, avdelingsleder 10.trinn telefon 72 54 21 08/926 68 866

Skolebiblioteket

Biblioteket er skolens kunnskapsbase og et stille arbeidsrom for både elever og ansatte. Skolen har et rimelig stort utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur, med egne avdelinger for litteratur på nynorsk, engelsk og i form av lydbøker. Noen filmer fins også. 

Alle utlån registreres på data. Dette gjelder også skolebøker, som den enkelte elev er personlig ansvarlig for.

I de fleste skoletimene vil det være betjening til stede, slik at enkeltelever kan komme og arbeide, låne bøker eller finne informasjon. Alle som ønsker å forlate timen for å gå til biblioteket, skal ha med tillatelse fra lærer.

Velkommen til biblioteket!

Kantina/frukt/skolegrøt

Kantina er åpen hver dag fra kl. 11.35 - 12.00.

Skolen har foreldrebetalt skolefrukt gjennom skolefrukt.no. Påmelding gjøres digitalt og elevene får utdelt 1 stk. frukt i dagens andre pause hver dag. Her finner du en beskrivelse av hvordan du bestiller skolefrukt.

Skolegrøt er et gratistilbud for alle elever fra kl. 08.00-08.20, mandag-onsdag.

SOS-barnebyer

Klassene ved skolen er SOS-faddere.    

Alle klasser ved Rosenborg skole har fadderbarn i Tblisi, Georgia. Vi har til sammen 18 fadderbarn og er Norges største enkeltgiver til sos barnefadder.

Fadderskapet finansieres av den årlige ”Aksjonsdagen”, som skjer i desember hvert år. Alle elevene ved skolen er ute og jobber en skoledag.

Kort info om SOS-barnebyer

Stiftelsen SOS-barnebyer Norge er del av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS-Kinderdorf International, som har hovedkontor i Innsbruck, Østerrike. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og gir langsiktig hjelp til barn, uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

SOS-barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn.

Klubben

KLUBBEN på Rosenborg skole er primært for elevene ved skolen. Vi er tre voksne som jobber der på fast basis, pluss at foreldre bidrar til god voksendekning. Vi har i mellom 40-70 ungdommer som bruker tilbudet. Klubben på Rosenborg skole

På KLUBBEN kan du blant annet: være i trygge omgivelser, spille biljard, bordtennis, PlayStation, kortspill, høre musikk, være dj, treffe andre ungdommer, ha gode samtaler med trygge voksne, lage mat, være med å bestemme hva slags aktiviteter som skal være der og VÆRE DEG SELV :)

Vi har åpent onsdager og fredager fra 1700-2200

 Vi serverer mat som ungdommene er med å lager og serverer. Maten er gratis, og vi spiser sammen. Om det er spesielle behov i matveien, strekker vi oss langt for å møte disse. Hjertelig velkommen :)

Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er Norges største organisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Det er en studentorganisasjon som sender ut dyktige og motiverte studenter til ungdomsskoler i norge.

Studentene fungerer som lærerens assistenter og kan dermed bidra til at elevene raskere får hjelp i timen, og at undervisningen blir mer tilpasset de ulike elevgruppene. 

Alle assistentene har vært gjennom en intervjuprossess som gjør oss sikre på at de vil passe som assistentlærere og kan være gode forbilder for elevene. Dette er en unik mulighet til å få inn rollemodeller i klasserommet som kan være med å gi elevene mer motivasjon.

Assistentene blir brukt på følgende måter:

 • Hjelpe til med oppgaveløsing i klasserom
 • Utfordre de sterkeste elevene med vanskeligere oppgaver
 • Engasjere elever med matteleker, gåter og spill
 • Arbeid med elever på grupperom

Handlingsplan psykososialt miljø

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for skolens psykososiale miljø i henhold til opplæringsloven § 9 A-3.

Handlingsplanen for skolens psykososiale miljø

Eksamen 2019

Skriftlig eksamen 2019 - 10.trinn

Tirsdag 14.mai 2019 - trekkdag for skriftlig eksamen

Torsdag 16.mai 2019 - skriftlig eksamen i matematikk

Tirsdag 21.mai 2019 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 22.mai 2019 - skriftlig eksamen i norsk sidemål

Fredag 24.mai 2019 - skriftlig eksamen i engelsk

Elevene på 10.trinn skal kun ha eksamen i ett av disse fagene. Opplysning om hvilket fag man kommer opp i skjer tirsdag 14.mai klokken 09:00. Det er ikke mulig å få opplyst hvilket fag man er trukket opp i før dette tidspunktet!

Muntlig eksamen 2019  - 10.trinn
 • Muntlig eksamen: uke 24

Søknadsfrist videregående skole

Søknadsfristen er 1.mars 2019.

Søknadsfristen er 1.februar 2019 ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.

Ta kontakt med rådgiver Trude eller Lise om du har spørsmål.

Se mer informasjon om søknadsprosessen til videregående 

Viktige datoer

 • Kulturdag torsdag 13. desember 2018.
 • Aksjonsdag SOS-barnebyer: 12.12.18
 • Karakteroppgjør, 1. termin: 18.01.19
 • Nyttårsball 31.01.19
 • Søknadsfrist minoritetsspråklige elever som har vært i Norge mindre enn 5 år er 1.februar. 

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosenborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?