Byarkitekten

Trondheim kommune ønsker å sikre at estetiske hensyn og arkitektoniske kvaliteter blir godt ivaretatt for bygninger, byrom og bymiljø. Det er derfor opprettet en ny stilling som Byarkitekt og Are Risto Øyasæter begynte i stillingen 1. januar 2022.

 

Are Risto Øyasæter blir byarkitekt fra 1.1.2022 (foto: Trondheim kommune)


God arkitektur skal være et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede mål. Byarkitekten skal bidra til god dialog rundt byutvikling, og ta utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, med vekt på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger.

 

Vinner av Byggeskikkprisen i 2020 - copyright (c) interiørfoto.no


Byarkitekten skal bidra til å skape en større forståelse og debatt om betydningen av arkitekturkvalitet ved utvikling av Trondheim. Med sin frie stemme skal Byarkitekten gi råd i saker av stor betydning eller av prinsipiell karakter. Byarkitekten er samlokalisert med Byantikvaren i Kjøpmannsgata 36.

Byarkitekten er en avdeling i Enhet for kart og arkitektur.

Råd for byarkitektur

Samtidig med at stillingen som byarkitekt etableres, opprettes et Råd for byarkitektur bestående av representanter fra NTNU, Trondhjems arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening, Håndverkerforeningen og Næringsforeningen. Rådet vil bli ledet av byarkitekten og opprettes for å kunne gi Trondheim kommune en større mulighet til å etterspørre faglige råd i store og krevende byutviklingssaker, og for å skape en større og bredere debatt om arkitektur. Medlemmene i rådet vil ha ulik fagbakgrunn og kan gi verdifulle innspill som vedlegges sakene til politisk behandling. Rådet skal behandle viktige plan- og utbyggingssaker der det bes om faglige innspill. Rådet kan også ta opp byutviklingstema på eget initiativ.

 

Illustrasjon Brattøra - framtidig bydel mot fjorden, parallelloppdrag for Trondheim kommune - copyright (c) Pir II

Sist oppdatert: 12.01.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004