Romolslia helsestasjon

Inngang Romolslia helsestasjon

Kontakt Romolslia helsestasjon

Se kart

TK-kode: 017762

Viktige nyheter

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Det er dessverre forsinkelser på enkelte konsultasjoner i helsestasjonen. Hvor store forsinkelser det er og hvilke konsultasjoner dette gjelder varierer i de ulike bydelene. Nyfødte, de minste barna og vaksinering prioriteres og det er ingen forsinkelser på disse konsultasjonene. Forsinkelsene gjelder mest 2 og 4 års konsultasjoner. Kombinasjon av pandemi med stort sykefravær både blant ansatte og brukere, samt innføring av nytt journalsystem har ført til forsinkelsene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etter hvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn som ikke kan vente, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 


4 og 8 måneders konsultasjonene er erstattet med et digitalt tilbud som du finner her. Det digitale tilbudet inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Vi har også laget en informasjonsbrosjyre om "Den fantastiske toåringen". I den vil dere finne aktuell informasjon om 2 åringer generelt. 

Innføring av journalsystemet Helseplattformen og innvirkning på helsestasjonsdriften

Helsestasjonstjenesten er i gang med Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. I oppstartsperioden vil våre brukere og samarbeidspartnere kunne oppleve at kvaliteten i tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av:

  • lengre svartid på telefon
  • lengre saksbehandlingstid
  • at besøk/konsultasjoner blir forsinket
  • 4 og 8 måneders gruppekonsultasjon erstattes med et digitalt tilbud der helsesykepleier og fysioterapeut snakker om de tema som tas opp i gruppe. Du finner det digitale tilbudet her. De som trenger det får tilbud om individuell konsultasjon. Dette fordi vi regner med at det vil ta litt tid å bli vant med den nye løsningen.

Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper. Her kan du lese litt om HelsaMI som er din tjeneste knyttet opp mot journalsystemet.

 

 

Åpningstider

Mandag-torsdag: 08.30-15.00

Telefontider: Mandag-torsdag fra 08.30-10.00 og fra 13.00-14.00.

Du kan avbestille/endre avtale på tekstmelding telefon 95 96 31 45 eller på e-post til romolslia.helsestasjon@trondheim.kommune.no

NB! E-post kan ikke inneholde sensitive opplysninger.

Tjenester

Jordmor

Gravide i Lerkendal følges opp ved Nidarvoll helsestasjon, ta kontakt der for timebestilling.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen yter helsestasjonstjenester til alle barn mellom 0-5 år og deres familier i deler av Lerkendal bydel. Det finnes tre helsestasjoner i bydelen: Nidarvoll, Blussuvoll og Romolslia.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen.

Her finner lenker til gode nettsider og anbefalte brosjyrer.

Ansatte

Helsesykepleiere

Brit Graneggen

Rita Langmo

Sekretærer

Tove Samstad

Fysioterapeuter tilknyttet tjenesten
  • Ingrid Halseth
  • Linda Sund
Skoler og skolehelsetjenester tilknyttet Romolslia helsestasjon

Romolslia skole

Unni Kløften, telefon 72 54 64 99 / 48 03 93 87

Flatåsen skole

Siv Aase Hageskal, telefon 72 54 33 73 / 95 88 15 89

Julie Selven, telefon 90 07 83 13

Sjetne skole

Siv Hege Borgen, telefon 72 54 97 60 / 91 88 52 11

Okstad skole

Lailia Krogstad, telefon 72 54 91 53 / 90 84 60 82

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 02.01.2022

017762

A03-P1-EPI004