Hjem Zion helse- og velferdssenter
Zion HVS - "et godt sted å være"

Zion helse- og velferdssenter

Kontakt Zion helse- og velferdssenter

Se kart

Helse- og velferdssenter har som målsetting å gi tjenestemottakerne en trygg, god og forutsigbar hverdag.

Vil du søke om plass eller helsetjenester må du ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor.

Om du ikke kommer igjennom på hovednummeret vårt, ring 97 99 63 47.

Velkommen til Zion helse- og velferdssenter

-"et godt sted å være"

Zion HVS ligger på Valentinlyst i et rolig og tilbaketrukket boligområde. Rundt senteret er det små hager rik på blomster og grønne planter. Midt inne i hjertet av Zion har vi en stor vinterhage med glasstak, flotte slyngplanter, fontene og en scene med flygel. Det er gode bussforbindelser til Zion fra holdeplass Teglverkskrysset i Brøsetveien (buss nr 12). Hvis du kommer med bil er det rikelig med parkeringsplasser med innkjøring via Sigurd Jorsalfars vei til Ole Hogstads vei 16.

Vi har i dag 73 brukere fordelt på 23 heldøgns omsorgsboliger, 14 andelsleiligheter i borettslaget og 36 sykehjemsplasser. Sykehjemsplassene er delt inn i avdeling 1, 2 og 3 med henholdsvis 13, 12 og 11 plasser. Alle har enerom med eget toalett og dusj. Det er to felles stuer på hver avdeling og felles kjøkken. I vinterhagen er det trim alle hverdager og ofte musikk og underholdning fra scenen. I kapell er det flere menigheter som holder jevnlige andakter. Ved hovedinngangen ligger Zion kafé hvor du kan kjøpe deg litt varm eller kald drikke og noe snacks på våre automater og sitte ned i hyggelige omgivelser.

Følg oss på Facebook

Hva er et sykehjem

Sykehjemsplasser er beregnet for deg som ikke kan bo hjemme lengre og har behov for hjelp og tilsyn hele døgnet. Du flytter da inn på sykehjemmet, får eget rom med eget bad og tilgang til fellesarealer på huset. Det er personale til stede som du kan få hjelp fra hele døgnet, alle dager. Alt du trenger av medisiner, mat og drikke ordner ansatte til deg.

Hva er en omsorgsbolig

Tildeles du omsorgsbolig med heldøgns omsorg (HDO) skal du få tilnærmet samme hjelp og bistand som på et sykehjem. Den største forskjellen er at du ikke spiser og oppholder deg i fellesstuen men tilbringer mere tid alene i din egen bolig. Du betaler husleie, strøm, mat, medisiner og så videre selv. Trenger du hjelp utover avtalte tider kan du trykke på alarmknappen og oppnå kontakt med ansatte. Du kan delta på alle felles sosiale aktiviteter i vinterhagen og benytte kantine, frisør, fotpleie som du ønsker.

Beboere i omsorgsboligene tilbys abonnement med deltakelse på felles middag mandag-fredag i Zion kafé.

Praktisk informasjon til beboere og pårørende

Besøk

Besøksrutinene våre er utarbeidet på bakgrunn av FHIs anbefalinger.

Det er sykehjemmet som har hovedansvaret for smittevernet, men ansvaret deler vi også med dere som pårørende og besøkende. Derfor ønsker vi at dere i forkant av besøk setter dere inn i hvilke smittevernråd som gjelder og spør dersom noe er uklart.

Et felles ansvar - hvilke regler gjelder ved ALLE typer besøk

 1. Vent med besøk dersom du kan være syk eller eksponert for sykdom
  Korona er mest smittsomt straks symptomene oppstår, men man kan være smittsom fra og med 48 timer før symptomene kommer. Symptomene er ofte milde og atypiske i starten, f.eks. sår hals, hodepine og trøtthet. Du skal derfor ikke komme på besøk dersom du har symptomer fra luftveiene eller kjenner at du “brygger på noe”. Du skal heller ikke komme på besøk dersom du kan ha blitt eksponert for smitte, f.eks. gjennom utenlandsreise eller kontakt med personer som er syke.

 1. Hold avstand
  Korona smitter først og fremst gjennom nær kontakt med smittsom person. Risikoen øker med varighet og nærhet og er høyest ved berøring og nær ansikt-til-ansikt kontakt (f.eks. klemming). Hold derfor avstand, minst 1 m, under hele besøket. Du bør også tenke på i hvilken grad du selv kan være eksponert for smitte i dagliglivet og unngå nær kontakt med andre enn de du bor sammen med. For mere informasjon, se FHIs råd til risikogrupper og deres pårørende.

 1. Ha god hånd- og hostehygiene Unngå besøk dersom du har vedvarende hoste. Ved enkelthost eller -nys, bruk papirlommetørkle og vask hendene etterpå.

 2. Alle besøkende skal utføre håndhygiene når de ankommer og skrive seg inn med tydelig navn og telefonnummer. Prøv å berøre minst mulig i miljøet, utfør håndhygiene etter kontakt med omgivelser og før og etter du eventuelt berører den du besøker. Håndsprit er tilgjengelig i besøksarealene.

 1. Servering og gaver
  De fleste enheter har mulighet til å servere en kopp kaffe i besøksarealene. Dere kan spise medbrakt mat så lenge alle utfører håndhygiene før og etter maten inntas. Det er ikke anledning til å benytte kjøkken inne på avdelingene.
  Beboere kan ta imot gaver, men personalet og beboer skal utføre håndhygiene etter å ha håndtert disse.

 1. Ta hensyn til øvrige beboere og helsepersonell
  Smittevernråd som følges flittig har vist seg å være gode forebyggende verktøy. Likevel vil gjenåpning av sykehjemmene medføre viss økt risiko for smitte. Den enkelte beboer har rett til å få medvirke i egne valg rundt besøk og aktiviteter, samtidig som fellesskapet man lever i et sykehjem gjør at enkeltpersoners valg kan påvirke flere.
  Tenk derfor på å holde ekstra god avstand, 2 meter, til andre beboere og helsepersonell under besøk. Ikke gå inn i fellesarealer og berør omgivelsene minst mulig. Hjelp din nærmeste til å vaske hender eller rengjøre dem med håndsprit ved besøkets slutt dersom helsepersonell eller besøksvert ikke er i umiddelbar nærhet.

Innendørs besøk på pasientrom

Vi ønsker minst mulig trafikk av besøkende inn på sykehjemsavdelingene for å kunne skåne øvrige beboere. Besøk på pasientrommet er likevel mulig for pasienter som har enerom og har vanskelig for å forlate rommet. Besøkende til pasientrom skal møtes og følges av avdelingens personell. De skal utføre håndhygiene når de ankommer avdelingen og forlater pasientrommet. De skal kun oppholde seg på rommet til pasienten de besøker og ikke benytte fellesareal. Antall besøkende avhenger av rommets størrelse.

Utendørs besøk i bestemt areal

De fleste enhetene har utendørsarealer som er tilrettelagt for besøk. Her kan vi ta imot flere besøkende samtidig, men kapasitet er avhengig av fasiliteter. Besøksarealene har besøksvert som registrerer besøkende, rengjør kontaktflater mellom besøk og er tilgjengelig for spørsmål og veiledning. Kapasiteten er begrenset, så her blir det lokale tilpasninger på enhet.

Utendørs besøk - utflukter med besøkende

Beboere som er i stand til og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter så fremt dette er avtalt med avdeling. I slike tilfeller er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges. Den besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst og beboeren skal utføre håndhygiene ved retur til avdelingen.

Dersom utflukten innebærer at beboer treffer andre enn den som henter pasienten, har vedkommende ansvar for følgende:

 • loggføring av kontaktinformasjon, varighet og grad av nærhet for alle kontakter.

 • at smittevernråd overholdes av alle og at alle kontakter får informasjon om at de må varsle sykehjemmet dersom de utvikler symptomer fra luftveier innen 48t av kontakten, samt kontakte lege for avklaring om det er behov for koronatest. Dersom korona påvises må det oppgis til smittevernkontoret at man har hatt kontakt med en sykehjemsbeboer.

Beboere i omsorgsboliger

Beboere i omsorgsboliger vil i mange tilfeller være i risikogruppen for alvorlig koronasykdom, på samme måte som sykehjemsbeboere. Derfor anbefales de samme smittevernreglene i omsorgsboliger som i sykehjem. Ettersom omsorgsbolig er et privat hjem, er det imidlertid her opp til den enkelte beboer i hvilken grad man ønsker å motta besøk. Vi ønsker gjerne også dialog med dere som pårørende om hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for trygge besøk.

Vi ønsker deg velkommen på besøk. Kontakt ditt sykehjem for informasjon om hvordan dette gjennomføres.

Kilde:

Helsedirektoratets veileder

Avstand FHI

Lege

Sykehjemslegen har det medisinsk faglige ansvaret for beboerne ved sykehjemmet. Sykehjemslegen kommer hit en fast dag (onsdager) hver uke, men vi kan kontakte legen per telefon utover dette når sykepleier vurderer at dette er nødvendig. Sykehjemmet mottar relevant informasjon fra fastlege ved innleggelse i sykehjemmet. Det er mulig for pårørende å få snakket med legen den dagen legen er til stede, men bør helst avtale dette i forkant med en sykepleier/vernepleier.

Beboere i omsorgsboligene fortsetter med samme fastlege som før de flyttet inn.

Tannlege/tanntilsyn

Lov om tannhelsetjenesten gir beboere med heldøgns omsorg rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Dersom du ønsker å fortsette til tidligere benyttet tannlege er dette mulig, men kostnadene til behandling og reise dekkes da selv. Sykehjemmet samarbeider med Brundalen tannklinikk og du får tilbud om tannbehandling etter behov. Minimum en gang pr år kommer det tannpleiere derfra for å se over tennene til alle beboerne, og de vil ut fra resultatet finne ut hvem som må til tannklinikken.

Fysioterapi

Beboere i sykehjem har samme rett til fysioterapi som andre. Ventetiden avgjøres av alvorlighetsgraden på behovet og hvilke konsekvenser det vil få å vente. Det er sykehjemslegen som på faglig grunnlag vurderer behovet for rekvisisjon/henvendelse til fysioterapeut. Henvendelsen skal deretter gå via Helse- og velferdskontoret. Dersom henvendelsen kun gjelder en vurdering, kan enheten ta direkte kontakt med fysioterapitjenesten. Noen ganger er det behov for fysioterapikompetanse, andre ganger kan fysioterapeuten lage et program som gjennomføres av personalet.

Daglig fysisk aktivitet er svært viktig for alle – også for sykehjemsbeboere uten at man dermed trenger fysioterapi.

Bistand fra pårørende

Vi setter pris på hvis pårørende har mulighet til å være med til ulike undersøkelser/behandling utenfor sykehjemmet. For sykehjemmets beboere betaler vi transport, mens for boligene går det på "pasientreiser behandling" med egenandel som beboer betaler selv.

Gaver til enheten

Av og til er det beboere eller pårørende som ønsker å gi en gave til Zion HVS i forbindelse med ulike anledninger. Ansatte kan ikke motta personlige gaver eller pengebeløp. Vi har en egen gavekonto som kan benyttes ved ønske om å gi noe. Konto nr: 1506 10 01279. Merk innbetalingen med navn på giver/beboer og evt formål.

Servicetilbud på huset

Aktivitør - Vi har ansatt 1,5 årsverk aktivitør ved helse- og velferdssenteret. I samarbeid med personalet i avdelingene, kulturenheten og frivillige, tilrettelegger aktivitøren daglig aktivitet individuelt og i grupper.

Frisør: Salong Floke. Timebestilling på telefon 72 54 20 13.

Fotterapeut: For timebestilling ring 473 39 120, charl8bye@yahoo.no.

Vi har en kjøleautomat ved kafeen i 1. etg med brus og diverse godsaker samt kaffeautomat inne i kafeen. Betaling via kort og Vipps.

Enerom

På Zion HVS er det enerom til alle beboere. Enkelte rom er litt større enn andre og kan benyttes som dobbeltrom hvis det er ønskelig for ektepar/samboere.

Møblering/pynting av rom

Vi synes det er flott om rommene blir innredet personlig og hyggelig, men vi gjør oppmerksom på at rommet ikke må møbleres på en slik måte, at det vanskeliggjør arbeidsoppgavene våre. Vi understreker at ansvar for eventuelle ødeleggelser, tap av møbler og/eller personlige eiendeler ikke kan tillegges sykehjemmet og viser til
skriv om forsikring. Beboerrommet blir vasket etter kommunens renholdsplan og ekstra ved behov.

Daglige rutiner/måltider

Måltider er tilgjengelig i tidsrommet

 • Frokost: 09.00–10.00
 • Lunsj: 12.00–13.00 (tilpasses eventuelt på enheten)
 • Middag: 15.30–16.30
 • Kveldsmat: 19.00–21.00

Vi tilbyr fire hovedmåltider per dag, samt mellommåltider etter behov. Vi følger opp din ernæringssituasjon individuelt og foretar nødvendige tilpasninger ut i fra ønsker, faglige vurderinger og behov. Alle måltider på sykehjemsavdelingene serveres på kjøkkenet/stue. Ønsker du å spise på rommet får du det. Det er viktig at vi får vite hva du spiser og eventuelt hva du ikke kan spise (allergier). Skulle du bli sulten utenom måltidene er det bare å be om ekstra mat. Har du behov for hjelp til å spise får du det. Om du har pårørende som ønsker å hjelpe til, er det fullt mulig at de også hjelper deg under enkelte måltider.

Kulturelle/åndelige/religiøse behov

Sykehjemmet er tilknyttet Strinda menighet, og det holdes gudstjenester/andakter i sykehjemmets kapell. Ved behov har vi mulighet til å kontakte prestetjenesten utenom kontortid. Enheten er også behjelpelig med å formidle kontakt med andre trossamfunn.

Aktivitet og sosiale arrangementer

Vi tilstreber underholdning og aktiviteter av ulike slag gjennom hele året, og foruten egne arrangementer har vi samarbeid med ”Den kulturelle spaserstokken”. Pårørende som ønsker å delta på tilstelninger/arrangement er velkommen til det. De fleste arrangementer foregår på dagtid, da det er mest bemanning til stede. Pårørende kan gjerne bli med på arrangementer sammen med sine.

Ved besøk oppfordrer vi å ta en gå-/trilletur ut i frisk luft, en tur i vinterhagen eller kanskje en tur innom kafeen. Slik kan dere bidra til enda mer Livsglede for våre beboere.

Transportkort

Vi ordner transportkort og innhenter legeerklæring til de som ønsker det.

Hovedkontakt/hjelpeverge

Det er viktig for oss å ha én hovedkontakt som vi kan forholde oss til når det gjelder deg. Som regel er dette en i familien som kjenner deg og dine interesser godt. Dersom du er i stand til det, vil vi be deg utnevne hovedkontakt. Enkelte beboere trenger også en hjelpeverge for å ivareta sine økonomiske interesser, eventuelt bistand på andre aktuelle områder. Dette kan du avtale selv eller få oppnevnt en. Husk at det er dine økonomiske interesser som skal ivaretas, ikke dine pårørendes. Får du ikke nødvendig økonomiske midler eller "lommepenger" kan enheten bistå med å klage det inn for Fylkesmannen.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke. Du og de du gir fullmakt har rett til innsyn i all dokumentasjon om deg.

Melding om adresseforandring

Du eller dine pårørende må selv sørge for å gi beskjed til folkeregisteret og andre offentlige instanser om endring av adresse. Det finnes et skjema – skjema nummer RF-1400B, som sendes til folkeregisteret. I tillegg må Posten varsles om adresseendring.

NB! det skal bare meldes flytting hvis du ikke lenger har tilknytning til den tidligere boligen din eller et annet bosted. For eksempel dersom ektefelle eller barn fortsatt bor i boligen eller du har tilgang til boligen, skal du ikke melde flytting.

Klær og eiendeler

Det er pårørendes ansvar at alle klær merkes med navn. Husk også å merke løsøre og personlige eiendeler som høreapparat, briller, smykker, klokke, mobiltelefon og andre ting som kan tas ut av rommet. Enheten tar ikke ansvar for tøy og eiendeler som evt. forsvinner.

Du trenger tøy til alle årstider, med tanke på aktiviteter som kan foregå utendørs.

Klær

For å kunne ta deg med ut på turer og arrangementer er det en forutsetning at det praktiske er på plass. Vi ønsker derfor at alle som bor på Zion helse- og velferdssenter har dette i sin garderobe:

SKO

 • Vintersko med skikkelig såle
 • Sommersko/spasersko
 • Sandaler – innesko må ha hælkappe

Husk riktig skostørrelse. Mange eldre blir hovne i beina, og behøver ofte å gå opp en størrelse.

JAKKER

 • Vinterjakke, gjerne med hette. Fint om det er litt lengde på den. Sitter beboer i rullestol, så er det greit om jakken er litt stor.
 • Sommerjakke
 • Vi har kjøpt inn regncaper til å bruke over andre ytterjakker hvis det regner.

ANNET TØY

 • Ullundertøy eller superundertøy
 • Noen varme gensere eller fleecejakker
 • Varme sokker
 • Lettere tøy til sommeren (kortermet eventuelt shorts)

DIVERSE

 • Lue
 • Votter og vanter
 • Skjerf eller sjal
 • Solhatt/solbriller/solkrem med høy faktor
Vasking av tøy

Vi kan vaske privattøy ved sykehjemmet, men pårørende oppfordres til å ta hånd om vask/stell av klær som krever spesiell behandling, for eksempel ull- og silkeklær. Vi ber om klær som er enkle å behandle, som kan vaskes på minimum 40 grader og gjerne er strykefrie. Vi gjør spesielt oppmerksom på at sykehjemmet ikke erstatter kostbare klær som blir borte eller ødelegges i forbindelse med vask, stell eller rengjøring.

Egne møbler/tv

Du kan møblere ditt rom/leilighet slik du ønsker det. Å gjøre det litt hjemmekoselig med kjente møbler, bilder og noen pyntegjenstander er fint. Den eneste begrensningen vi setter er at det ikke overmøbleres så vi ikke kommer til med nødvendige hjelpemidler. Tepper på gulvet er ikke ønskelig på grunn av renhold og fremkommelighet med personløftere. Hvert rom på sykehjemmet har egen TV. Lisensen sier du opp når du flytter inn på sykehjemmet. Vi betaler felles lisens.

I omsorgsboligene må TV medbringes og lisens betales.

Besøk

Denne besøksrutinen er justert av hensyn til korona. Se lengre opp på siden for oppdatert informasjon vedrørende besøk.

Du kan ta i mot besøk når det måtte passe. Det er ingen fastsatt besøkstid her. Ber kun pårørende om å ta hensyn til at enkelte kanskje ikke ønsker besøk veldig sent på kvelden. Trenger du hjelp til personlige gjøremål samtidig som du har besøk, kan det være greit at pårørende venter utenfor rommet til det er gjennomført. NB! pårørende som gjerne er på besøk i helgene kan ikke forvente å få svar på alle spørsmål de måtte ha da. Ofte er det helgevikarer og færre faste ansatte på jobb på helg.

Det er heller ikke tid for pårørendesamtaler. Ved behov for samtale med primærkontakt, fagleder/sykepleier, enhetsleder eller lege ber vi om at dette avtales på forhånd og helst på hverdager.

Innkjøp av klær og toalettartikler

Det er pårørende/verge som har ansvaret for innkjøp av klær og toalettartikler som for eksempel deodorant, parfyme, sminke, hårbørste. Tannkrem, tannkost, såpe, shampoo og lotion kjøpes inn av enheten for sykehjemsbeboere.

Tobakk og alkohol

Bystyret har vedtatt at det ikke er lov å røyke i kommunale bygg. Ved spesielle anledninger og høytider tilbys det vin eller annen alkoholholdig drikke. Ut over dette er det aksept for og vil bli tilrettelagt for måteholdent inntak av privat innkjøpt alkohol. Vi minner om eventuelt mulige bivirkninger i kombinasjon med visse typer medikamenter. Spør gjerne personalet til råds.

Beboerkonto/oppbevaring av kontanter

Alle pasienter og beboere i omsorgsboligene og sykehjemmet får tilbud om å opprette beboerkonto i DNB. Denne kan benyttes til småhandel på senteret, ved tilstelninger eller om du er på tur med ansatte. Beboerkontoen er et alternativ til oppbevaring av lommepenger selv.

Større regninger på frisør, fotpleie, klær eller andre store innkjøp skal betales av pårørende/verge.

Forsikring

Vi anbefaler deg å ikke medbringe verdifulle eiendeler, alternativt bør det tegnes særskilt forsikring. Vi gjør oppmerksom på at normal innboforsikring ikke dekker tap/skader på høreapparat og at det da bør tegnes egen forsikring for dette. Dersom brukeren er medlem i Hørselshemmedes Landsforbund har de egen
forsikring som dekker blant annet tap av høreapparat etter 6 måneders medlemskap. Briller må også forsikres særskilt. Gjenstander som blir funnet i enheten og som vi ikke kjenner eieren av, vil bli oppbevart i enheten i 3 måneder før det overleveres annet egnet sted.

Brukerråd

Brukerrådet er ett rådgivende organ for enhetslederen. I tillegg til enhetslederen skal det være 2-5 representanter fra pårørende/ brukere, og representanter fra ansatte. Brukerrådet er en arena for dialog, og det skal utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Referat fra brukerråd blir lagt ut på enhetens nettside.

Samarbeid og mulighet for klage

Vi ønsker god dialog og samarbeid med pasienter og pårørende om gode løsninger. Dersom det er forhold ved sykehjemmet du finner kritikkverdig og du ikke opplever å nå fram med dialog, kan du klage. Klagen skal først sendes enheten. Dersom du ikke får medhold, kan klagen oversendes til fylkeslegen.

Ut i fra vedtaket og innhentet informasjon om beboer i innkomstsamtalen, utarbeides det tiltaksplaner, der vi beskriver hvilken bistand/tjeneste beboeren vil motta hos oss. Dette skal skje i samarbeid med beboeren/ pårørende eller hjelpeverge. Den enkelte beboer har klagerett både på innholdet i tiltaksplanene og gjennomføringen av den. Om beboeren selv ikke er i stand til å formulere en klage, eller er orientert om sine rettigheter, kan pårørende eventuelt hjelpeverge gjøre dette. Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen.

Informasjon ved dødsfall

I henhold til Trondheim kommunes regelverk skal rommet, som hovedregel, være ryddet og tømt innen 24 timer etter dødsfall. Vi ber derfor om at alle eiendeler blir hentet så raskt som mulig. Dersom pårørende ikke har mulighet eller makter dette på kort varsel, vil personalet flytte de personlige eiendelene til et korttidslager.

Skifteattest må foreligge før sykehjemmet kan utlevere den avdødes verdisaker (penger, smykker). Utleveres av merkantil i administrasjonen på ukedager.

Pårørende bestemmer selv hvilket begravelsesbyrå de vil benytte og tar selv kontakt for bistand.

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Zion helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006