Hjem Åsveien skole og ressurssenter
Åsveien skole og ressurssenter

Åsveien skole og ressurssenter

Kontakt Åsveien skole og ressurssenter

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Aktuelt

Trondhjems Skiklub arrangerer Ski etter skoletid (SES) for barn som er i 2. og 3. trinn. 

SES er et flott aktivitetstilbud på ski, og blir gjennomført for Åsveien på Skistua i perioden uke 3-7. 

Påmelding og mer informasjon finner du her: 

https://skiklubben.no/aktiviteter/ski-etter-skoletid/

Planer, reglement, retningslinjer og ordninger

Retningslinjer for skoleturer

Retningslinjer for leksearbeidet

Skolens ordensregler

Leksehjelp

Leirskole

Erstatning av tapte og ødelagte bøker

Rutiner ved oppstart av skoledagen i barneskolen

Svømmeopplæring

Sykkelopplæring og sykling til skolen

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen

Gjenglemt tøy

Avtale om bruk av skolens datamaskiner og internett

Nettvettregler

Parkering ved skolen 

Autismetilbudet

Autismetilbudet ved Åsveien skole og ressurssenter er et byomfattende grunnskoletilbud for barn og unge med autisme i Trondheim.
Innholdet i skoletilbudet er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. Opplæring blir ivaretatt av team som er tverrfaglig sammensatt.

Visjon for Autismetilbudet:

Danne grunnlaget for det gode liv gjennom læring.

Overordnet målsetting:

I samarbeid med foresatte gi elevene et individuelt tilrettelagt og helhetlig opplæringstilbud som fører til økt livskvalitet, trivsel, mestring og inkludering.

Prinsipper for arbeidet:

  • Målrettet organisering av ressurser
  • Faglig utvikling i personalgruppa
  • Profesjonelt foreldresamarbeid
  • Engasjement og stabilitet i personalet

Kontaktinformasjon

Fagleder: Lillian Vatn Kristiansen
Telefon: 72 54 42 56 (sentralbord: 72 54 42 40)
E-post: lillian.kristiansen@trondheim.kommune.no
Besøksadresse: Breidablikveien 39, 7020 Trondheim

Postadresse: Trondheim kommune
Åsveien skole og ressurssenter
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

SFO barneskole

Åsveien SFO har åpent fra kl. 07.15-16.45 hver dag.

SFO har stengt 24.01.20 og 22.05.20 grunnet planleggingsdager.

Dette etter vedtak i Brukerråd 12-17/18, om begrenset åpningstid i SFO i romjula og påskedagene.

Telefon til SFO:

Avdelingsleder SFO, Astrid Berit Johansen: 72 54 42 50 - 905 05 537

SFO 1. og 3. trinn: 72 54 42 51

SFO 2. og 4. trinn: 72 54 57 80

SFO "turtelefon": 900 71 371

E-post avdelingsleder: astrid-berit.johansen@ou.trondheim.kommune.no

Kvalitetsutvikling i SFO

Årshjul SFO 2019/2020

Råd og utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

Siste referat fra FAU.

Informasjon fra FAU:

Iht. plan- og bygningsloven §21-3 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Breidablikveien 66 og 68, ved Åsveien skole. Varsel sendes til alle berørte parter, slik at de som ønsker det, kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Vedlegg:

Kunngjøring om igangsetting

Varslingsbrev

Varslingsområde (kart)

Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte

Skolehelsetjenesten

Lise Beate Brobakk, helsesykepleier

Kontortid: kl.08.30-15.00 alle hverdager

E-post: lise-beate.brobakk@trondheim.kommune.no

Telefon: 901 12 160

Lise Siri Bævre-Brøttemsmo, ergoterapeut

E-post: siri-bevre.brottemsmo@trondheim.kommune.no

Telefon: 952 63 786

Brit S. Eide (Bitten), fysioterapeut

E-post: brit-sidsel.eid@trondheim.kommune.no

Telefon: 481 18 424

Skolemiljø

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

Disse punktene ble utarbeidet da skolen i 2012-2014 deltok i skoleutviklingsprogrammet, RESPEKT, ledet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger.

Målet med RESPEKT er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø, ved å forebygge og redusere flere typer atferdsproblemer. Prinsippet i RESPEKT er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle personalets handlingskompetanse. Utvikling av kunnskaper og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. Prinsippene fra RESPEKT-programmet er grunnlag for vårt videre arbeid med skolemiljø.

Ukeplaner - barneskole og SFO

1. trinn

Ukeplan 1. trinn

2. trinn

Ukeplan 2.trinn

3. trinn

Ukeplan 3. trinn

4. trinn

Ukeplan 4. trinn

5. trinn

Ukeplan 5.trinn

6. trinn

Ukeplan 6. trinn

7. trinn

Ukeplan 7. trinn

SFO

Ukeplan SFO 1. trinn

Ukeplan SFO 2. trinn

 

Skolemåltid

Skolemåltid ved Åsveien skole og ressurssenter 

  • Alle som bestiller skolemåltid vil få et fratrekk på fem dager for å kompensere for ulike skoleaktiviteter som medfører tap av skolemåltid.
  • For de minste trinnene (1., 2. og 3.) vil det komme et fratrekk på åtte onsdager i tillegg. Disse trinnene har uteskole annenhver onsdag, og om det er bestilt skolemåltid på onsdager vil fratrekket legges inn.
Fritidstilbud, organisasjoner og lag

Trondheim kommunale kulturskole

Vestbyen Jenter 2012

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsveien skole og ressurssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006