Hjem Enhet for idrett og friluftsliv

Enhet for idrett og friluftsliv

Kontakt Enhet for idrett og friluftsliv

Se kart og finn ansatt

Mer kontaktinformasjon?

Våre tjenester 

Idrettsanlegg 

Friluftsliv og park  

 

Tilskudd- og stipendordninger

 

Planer innenfor området

 Her kan du lese mer om våre planer

Plan for idrett og fysisk aktivitet 

Bystyrets vedtak 30.4.15 i sak 50/15 Plan for idrett og fysisk aktivititet 2015-2020, med handlingsprogram for 2015-2020

Vedlegg til plan for idrett og friluftsliv

Kartvedlegg - Plan for idrett og fysisk aktivitet

Vedlegg: tabeller, fakta og bakgrunn - Plan for idrett og fysisk aktivitet

 

 

Følg oss på Facebook

 

 Åpen hall og strøtimer i idrettshaller 

Kommunen har "Åpen Hall" tilbud i to idrettshaller:

Blussuvollhallen:

Lørdag 10 - 13
Søndag 9 - 11


Ranheimshallen:

Søndag 14-19.00

Åpen Hall utgår ved skoleferiene og ved planlagte arrangementer i hallene. Strøtimer kan heller ikke bookes i skoleferiene. I bookingsystemet HANO kan man sjekke om hallen er opptatt ved arrangementer.


Det er ikke mulig å booke tid til Åpen Hall, fordi det er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle. Hvem som helst kan møte opp og bruke hallen til det man vil. Trondheim kommune ønsker at åpen hall skal tilrettelegge for uorganisert aktivitet og være et godt tilbud spesielt for barn/barnefamilier. Det er likevel åpent for alle.

"Strøtimer" i idrettshaller

Her kan du  booke "strøtimer".

Hvem kan booke?
Både idrettslag og privatpersoner booke gratis strøtimer i idrettshallene. Den som leier må være fylt 18 år

Hva er tilgjengelig?
Du kan booke treningstid i alle kommunale idrettshaller og i Trondheim spektrum.


Vi åpner for bestilling tre uker fram i tid. Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig i kalenderen fortløpende. Idretten forbeholder seg retten til å ta tilbake tid dersom det skulle bli nødvendig.

Fotballforbud

Det er fotballforbud i Ranheimshallen og i hele Trondheim Spektrum med unntak av D-hallene. Ellers er det tillatt med fotball i alle kommunale haller så lenge man bruker egnet utstyr (innefotball og innesko).

 Mulighetsstudie Leangen idrettspark 

 Mulighetsstudie del 1

Denne mulighetsstudien har hovedfokus på idrettene i Leangen idrettspark som ikke er isidretter. Mulighetsstudien er gjort av kommunen i nært samarbeid med Strindheim IL og Idrettsrådet.

Mulighetsstudie del 2

Hovedfokuset for denne delen av mulighetsstudien er isidrettene. I arbeidsgruppa deltok i tillegg til kommunen, Bandyforbundet, Sør-Trøndelag Ishockeykrets, Sør-Trøndelag skøytekrets og Idrettsrådet.

En sammenstilling av mulighetsstudie finner her.

 

Om oss

Enhet for Idrett og friluftsliv forvalter kommunens arealer og anlegg innenfor idrett- og friluftsområdet. Enheten bidrar til å sikre god kvalitet på kommunens anlegg og arenaer. Enheten ivareta kommunens helhetlige planlegging og styring av oppgavene innenfor området, i tett samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjonene lokalt, regionalt og sentralt. Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med Idrettsrådet i Trondheim.

Gjennom forvaltning av friluftsloven arbeider enheten for å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Enhet for idrett og friluftsliv tilrettelegger for friluftsliv i henhold til markaplanen, og andre relevante plandokumenter.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for idrett og friluftsliv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css