Kontaktinfo
Telefon
97996224
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale parkene, byrom, de bynære grøntområdene og kommunale vann- og avløpsanlegg. Enheten skal også videreutvikle de kommunale vegene. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har fire fagavdelinger; veg, vann- og avløp, landskapsarkitektur og geoteknikk. Enheten har ca. 50 ansatte og ledes av teknisk sjef Anne Kristine Misund.

Enheten har fire avdelinger:

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg.

 

Kommunalteknikk