Strindheim hjemmetjeneste

Arkitekttegnet illustrasjon av administrasjonsbygg til Strindheim hjemmetjeneste

Kontakt Strindheim hjemmetjeneste

Finn ansatt og se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Strindheim hjemmetjeneste bistår deg som har behov for helsehjelp i kortere og lengre perioder slik at du har mulighet for å bo hjemme lengst mulig.

På vår enhet har vi et tverrfaglig team med både kvinner og menn som bistår deg som har behov for hjelp. Hos oss kan du få bistand fra sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeut, audiograf og pleieassistenter.

Tilbud

Som bruker ved Strindheim hjemmetjeneste kan du også benytte deg av tilbud om dagsenter hvor det tilbys fotpleie, frisør og bydelskafe samt ulike kulturelle tilbud. Dette finner du på helse- og velferdssentre i bydelen.

I vårt område er det bydelskafe på Persaunet helse- og velferdssenter (Sansen for Smak) og på Valentinlyst helse- og velferdssenter.

Dagsenter finner du på Risvollan helse og velferdssenter, Bakklandet Menighets Omsorgsenter og Persaunet helse- og velferdssenter.

Er du eller noen i din familie rammet av kreft

Hjemmetjenesten har egne ressurspersoner innen kreftomsorg som kan bistå deg å komme i kontakt med Kreftkoordinator i Trondheim kommune.

Har du eller noen i din nærmeste familie demens

Ressurssenter for demens

Frivilligsentraler

Har du behov for ekstra bistand ut over det du får hjelp til av hjemmetjenesten, kan du benytte deg av frivilligsentralene i bydelen. De kan tilby:

 • Leksehjelp
 • Turvenn
 • Å gå på kino/teater eller lignende med noen
 • Besøksvenn
 • Praktiske oppgaver som f. eks. lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
 • Underholdning på institusjoner eller lignende.
 • Følgehjelp til sykehus, lege, frisør, bank eller lignende.
 • Lære data/datahjelp
 • Og mye mer

I vårt område finner du Strinda frivilligsentral eller Østbyen frivilligsentral.

Brukerråd for Strindheim

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenester med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Strindheim hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Østbyen og Lerkendal bydel.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Strindheim hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Vårt kontor finner du i første etasje ved Persaunet Helse og Velferdssenter.

Kontaktinformasjon: Hovednummer: 72 54 90 70

Telefonen er betjent Mandag til Fredag fra klokken 08.00-15.00, utenom dette blir du koblet over til svartjenesten som vil formidle beskjeder videre.

Konsulent/drift: 72 54 90 74

Merkantil: 72 54 90 76

Fax: 72 54 90 71

Avdelingsledere:

 • Lisa Sandvik
 • Roar Syrstad Brattli

TK-kode: 073790

Adresse: Kristine Bonnevies veg 20, 7046 TRONDHEIM

Leder

Elin Stensen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Muhur Brehane Abrha

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Brenda Efia Adam Sarfo

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Nergiz Alhaj-Khaled

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Jonas Glomstad Andersson

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Siril Engel Andreassen

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid-Christine Arntzen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Maximilian Westèn Aune

Lærling Helsearbeiderfaget

Direktetelefon:

E-post:

Ingunn Tiltnes Bach

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sigmund Berge

Student ho 3.år

E-post:

Tsion Demesew Beshah

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Ida Rasmussen Bjerke

Fysioterapeut m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Trondsen Blomsøy

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Roar Syrstad Brattli

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Frode Breida

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Irene Buvarp

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Christ Yvan Oulahi Dahl

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Dagrun Danielsen

Spesialsykepleier

E-post:

Yakob Siyum Digafe

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Eli Dragsten

Hjelpepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Stein Eggan

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Tiril Svaasand Eliassen

Medisinerstudent 2-4 år

Direktetelefon:

E-post:

Elias Faqiri

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Lene Elise Fjeldem

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Fjærtoft-Andersen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Mickael Mahler Frimann

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Angelica Frøseth

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Geisnes

Konsulent

Direktetelefon: 7254907690015036

E-post:

Tine Gjetø

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Suzanne Bakke Gregersen

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Elias Samuel Habte

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Elias Samuel Habte

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Samuel Gebremeskel Hadgu

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Sigfrid Hadland

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Bjørg Hansen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Bergljot Jullumstrø Hansen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Filip Jullumstrø Hansen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Rikke Hansen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Inger Hassel

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Krohn Hasund

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Birk Sindre Hegstad

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Susanne Mosand Henriksen

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Anna Hovde Hermansen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Trond Oskar Hestdal

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Inge Hindenes

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Tone Hjellum

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Silvia Hoff

Hjelpepleier IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Hollakleiv

Omsorgsarb.I

E-post:

Ole Morten Holte

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Maiken Malvik Horgøien

Student syke- og vernepleier

E-post:

Stig Ronny Husby

Helsefagarbeider m/fagsk 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Ina Greiff Jullumstrø

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Emilia Elisabeth Floor Julusmoen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Farstad Kalvenes

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Tordis Marie Kaspersen

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Corinne Røros Kirkvoll

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Aakre Kolstad

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Maksim Simon Krivoviazy

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Anne Krøtøy

Helsefagarbeider III

Direktetelefon:

E-post:

Brith-May Kvål

Hjelpepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Kristiane Lange

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Rita Kristin Larsen

Omsorgsarb.I

Direktetelefon:

E-post:

Karin Larsson

Omsorgsarb.IV

Direktetelefon:

E-post:

Anita Leithe

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Sofie Alveskjær Lerang

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Letnes

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Oda Marie Lian

Ergoterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Danguole Liuimiene

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Frida Marie Kraage Lund

Sykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Olav Kristian Lund

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Bjørnar Egil Lundhaug

Omsorgsarb.I

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Lyshaug

Omsorgsarb.I

Telefon:

E-post:

Meriyem Ahmed Mahmmed

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Live Mannsåker

Student syke- og vernepleier

E-post:

Makda Teshome Michael

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Snorre Solli Mo

Ergoterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Mohameden Haron Yehia Mohameden

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Tyra Victoria Myhre

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kunarat Nawarat

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sarah Nereng

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Sarah Helén Anjaria Ness

Sykepleier m/master

Direktetelefon:

E-post:

Maria Celine Nilsen

Student syke- og vernepleier

E-post:

Anne Marte Nordli

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Solveig Nordtug

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Pål Quist Nyrnes

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Sindre Nyseter

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Anna Sofie Von Der Ohe

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Patcharin Parkbua

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Linda Tolnæs Paulsen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Beata Plonka

Sykepleier m/master

E-post:

Karoline Reiersen

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Ilaf Abdel Basset Saededdine

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hennie Sagøy

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Eva Marie Sandnes

Hjelpepleier II

Telefon:

E-post:

Lisa Sandvik

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Linn Hege Sekkenes

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Bodil Anodiulu Selnes

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Mari Singstad

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Anita Skjerping

Vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Gurli Elisabeth Skrødahl

Omsorgsarb.III

Direktetelefon:

E-post:

Synne Solhaug

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Henriette Spidsberg

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Linn Cecilie Stange

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Strand

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Trond Strandholmen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Jan Erlend Gamst Straume

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Julie Marie Schefte Strøm

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Beate Svardal

Vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Knut Svean

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Oda Celine Berg Svendsgård

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Linn Elsa Svenning

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Sæther Sætereng

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Tiril Elise Sæthre

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Erlend Andreas Søderlund

Helsefagarbeider I

E-post:

Anita Sørlie

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

Direktetelefon: 72549070 95108225

E-post:

Josefine Taraldsen

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Gina Teigseth

Omsorgsarbeider m/fagsk 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Matewos Nigusse Tekle

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Tsegereda Abraham Tekle

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Linn Lillemo Terning

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Tobias Testad

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Emil Thomassen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Thornæs

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ines Thorvaldsen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Rolf Todalshaug

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Sund Tranvik

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Dina Hannasvik Tryland

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Lars Trøgstad

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Makda Brhane Tsegay

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Rahmane Tso Makita

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Martine Sofie Landsem Tuff

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ida Therese Vistnes

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Eva Volden

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Christoffer Walseth

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Maiken Warmbo

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Sandra Wigum

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ove-Ragnar Wikdahl

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Anja Helene Tiltnes Ørsnes

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Tom Markus Aasen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 17.01.2023

073790

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward