Trondheim Stasjonssenter, detaljregulering, r20140024

Frist for innspill: 09.02.2018

Trondheim Stasjonssenter, detaljregulering, r20140024

 

Overnevnte plan er 19.12.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet å etablere et nytt stasjonssenter på Brattøra i Trondheim. Når nytt stasjonssenter er etablert, vil dagens stasjonsbygning få en ny funksjon. Planen vil legge til rette for å etablere et attraktivt kollektivknutepunkt som skal bidra til god sentrumsutvikling med ca. 510 boliger, arbeidsplasser og gode offentlige rom. Det ble vedtatt en reguleringsplan for Trondheim sentralstasjon i 2008. De vesentligste endringene i planforslaget nå er høyere utnyttelse, større byggehøyder, mer boligbebyggelse, mer parkeringsareal for bil og sykkel og ny utforming av vegarealet i Gryta

Sammendrag

Det legges til rette for ny terminal for jernbane, hurtigbåt og buss. Utviklingen av Trondheim sentralstasjon skal i tillegg bidra til god sentrumsutvikling. Kanalområdet skal fremstå som et sentrumsnært område for rekreasjon. Planen skal bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum, og gi et supplerende tilbud av handel og tjenesteyting til Midtbyen. Planforslaget legger til rette for flere nye offentlige rom, god forbindelse fra Midtbyen til Sjøgangen og Brattøra og en ny flerfunksjonstilpasset bebyggelse i 8 etasjer; kollektivterminal med tilhørende funksjoner, eventuelt 510 boliger, næring/kontor og forretning, i alt inntil ca. 92.000 m2 BRA.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/6520

Sist oppdatert: 05.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward