Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene

Trondheim kommuen har sammen med NiTR, STFK, NTNU og HiST startet et vitaliseringsprosjekt for bryggerekken langs Kjøpmannsgata i Trondheim. Området ligger sentralt og har et stort potensial både med hensyn til utvikling og bruk.

Mer om vitaliseringsprosjektet

Har du spørsmål om prosjektet kan du kontakte Byantikvaren ved Elisabeth Kahrs, tlf. 905 75 553.

Plan- og designkonkurranse for Kjøpmannsgata - høst 2017 

Kjøpmannsgata konkurranse - vinnerforslaget

Dronningens gate almenning-vinnerforslag

 

Kulturhistorisk stedsanalyse for Kulturmiljøet Kjøpmannsgata - høst 2017

Kulturmiljøet Kjøpmannsgata -  kult.hist stedsanalyse

 

Statusrapport 2015-2016

statusrapport vitaliseringsprosjektet

Mer om noen gjennomførte aktiviteter:

Seminar 16. mars 2017

Godt håndverk!- om istandsetting av gamle hus, av og for håndverkere

Seminar 9. mars 2016

Brygger og andre kaldhus- tekniske utfordringer ved å ta dem i bruk.

Kurs i januar 2015

Kurs i pelefundamentering og jekking, se innlegg fra foredragsholderne

Nyhetsbrev nr. 2 - sept. 2015 (pdf)

Nyhetsbrev nr. 1 - mai 2015 (pdf)

 

Historisk bakgrunn

Historien om bryggene i Kjøpmannsgata

Save

Byantikvaren