Kontaktinfo
Telefon
72543300
Adresse
Flatåsenget 30
Epost
flatasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Kontaktinformasjon rektor
Hilde Klungsøyr - 72 54 33 02 / 90 74 26 07

Fasade

 

 masterofpuppets

 

Innføring av avdelingsledere og helhetlig ledelse:

Rådmannen har etter drøfting 27.februar besluttet at barnehager og skoler skal innføre avdelingsledere fra 1.august 2017. Det betyr at dagens faglederstillinger og SFO-lederstillinger opphører og at det skal ansettes fem nye stillinger som avdelingsledere.

De nye avdelingslederne får personalansvar, fagansvar og økonomiansvar, rapporterer til rektor og inngår i skolens ledergruppe.

Stillingene lyses ut internt med søknadsfrist 27.mars.  

Utlysningen finner du her.

Interesserte søkere kan lese mer om avdelingslederstillingene ved Flatåsen skole her (internt dokument i Trondheim kommune)

 

Handlingsplan mot mobbing
En beskrivelse av rutinen ligger her. Den ligger også i menyen på bunnen av siden under Skolen vår.

 

Påskeverksted på Saupstad bibliotek
Mandag 3. april kl 1600-1730. Bli med og lag påskepynt.

Påske

 

Kulturuka 2017
Kulturuka 2017 Åpning

Her er programmet for årets Kulturuke.

 

Nye åpningstider SFO

Fra skoleåret 2017/2018 vil SFO sin åpningstid være 0700 - 1630. Bakgrunnen for å stenge 1630 istedet for 1645 er at vi det siste halvåret ser at svært få benytter seg av det siste kvarteret, og at vi heller vil bruke personalressursene tidligere på dagen når de fleste elevene er på sfo. Tendensen er også at flere og flere går over til oppholdstiden inntil 12 timer, noe som gjør mange avslutter sfo dagen i tidsrommet 1500-1530.

 

Leksehjelp på Saupstad Bibliotek

Frivillige ved Saupstad Frivillighetssentral kan hjelpe til med norsk og matematikk.

Se hele invitasjonen her

Flatåsen skole