Ladesletta helse- og velferdssenter

Ladesletta helse- og velferdssenter sin bygning tatt ovenfra

Kontakt Ladesletta helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Ladesletta helse- og velferdssenter

Ladesletta helse- og velferdssenter skal være med å styrke og utvikle Trondheims særegne kvaliteter som by med småbyens nærhet og trygghet og med storbyens muligheter og tilbud.

Ladesletta helse- og velferdssenter åpnet i mai 2014. Sykehjemmet har 76 enerom med bad, fordelt på fem avdelinger. Hver avdeling har 16 rom, åtte rom pr fløy med eget kjøkken og oppholdsrom. Alle rom er møblert med nødvendige møbler, men det er mulig å ha med noe privat.

I 1 etg har vi en avdeling som er tilrettelagt for fysisk spreke personer med demens, der hverdagen er tilpasset denne gruppen med ulike aktiviteter.

Vi har også en avdeling som er spesielt egnet for ektepar.

Vi ligger idyllisk plassert på Lade i nærheten av Ladestien. Senteret har stort hageanlegg og to takterasser. Ladesletta helse- og velferdssenter huser flere enheter, og har et tett samarbeid med barnehagen. Vi har tilbud om frisør og fotterapeut.

Pårørende er velkommen på besøk når de måtte ønske det. Vi har ingen besøkstid.

Vi håper dere vil trives som pasienter, brukere, beboere og pårørende av senteret.

Se vår Facebook-side

Vi er en godkjent lærebedrift.

Praktiske opplysninger

Vi tilbyr 4 faste måltid i døgnet, tidspunktene for måltidene er:

  • Frokost: 08.00-12.00
  • Lunsj: 12.00-13.00
  • Middag: 15.00-16.00
  • Ettermiddagskaffe: 17.00-18.00
  • Kveldsmat: 19.00-21.00

Vi får maten fra produksjonkjøkkenet.

Klær: Vi har eget vaskerom på avdelingene, og vi vasker klærne dine om du ønsker det. De må da merkes godt. Det er praktisk for oss om du tar med hverdagstøy som tåler vask. Det kan forekomme at plagg kommer bort eller blir vasket feil.

Verdisaker: Vi anbefaler å ta med minst mulig verdisaker.

Adgang: Benytt hovedinngangen ved ekspedisjonen. Døren er åpen 07.00-16.00 mandag til fredag og i helgene er de låst hele døgnet. Bruk porttelefon på høyre side ved hovedinngangen, den vil til enhver tid være betjent.

Rydding: Når beboere ved helse og velferdssenter flytter eller går bort, er det viktig at pårørende eller andre som kan bistå, bidrar til at rom blir ryddet for personlige eiendeler. Av erfaring vet vi at dette kan være følelsesmessig belastende, og personalet ved sykehjemmet vil selvsagt i så stor grad som mulig bistå til at rydding kan skje så skånsomt som mulig.

Røyking: Ladesletta helse- og velferdssenter er i utgangspunktet et røykfritt senter. Beboere kan røyke på anviste plasser.

Brukerråd

Brukerrådsleder:

Tove Malde, tove.malde@gmail.com 

Representanter i brukerråd

 Arnt Ranøyen, arntranoyen@gmail.com

Astrid Kiil Hansen, astrid.kiil@gmail.com

Sigrid Småbakk, sigridsmabakk@gmail.com

Siv Anne Sjøholtstrand Trana, Siv-Anne-Sjoholtstrand.Trana@malvik.kommune.no

Ansatterepresentanter

Charlotte Johnsen, 95 22 51 21

Grete Fjærli, 95 26 31 38

Marit Langli, 95 36 98 11

Her kan dere finne retningslinjer for brukerråd, og brosjyren "Brukerråd, hva da?"

Enheter på senteret

Ladesletta helse- og velferdssenter inneholder flere kommunale enheter, og vi samarbeider godt for et flott tilbud til innbyggerne i Trondheim.

Se enhetenes hjemmesider for å se hvilke tilbud disse kan gi:

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Lade bo- og aktivitetstilbud

Lade hjemmetjeneste

Ladesletta barnehage

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ladesletta helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 053760

Sist oppdatert: 03.11.2022

053760

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004