Hjem Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenestene omfatter Svangerskapsomsorgen, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, Pedagogogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og ulike typer tiltak som kan støtte familien. 

Tjenestene gis av Barne og familietjenesten i din bydel. Aktuelle fagpersoner som er knyttet til disse tjenestene kan være fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, barnevernskonsulent, familieterapeut, spesialpedagog, logoped eller synspedagog. Barn, ungdom og foreldre kan be om hjelp ved å henvende seg direkte til helsestasjonen, barnehagen, skolen, eller direkte til publikumsmottaket i bydelen. Offentlige instanser bes om å henvende seg på henvisningsskjema.

Vet du ikke hvor din henvendelse hører hjemme, vil instansene nevnt ovenfor hjelpe deg videre.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?