Barne- og familietjenesten Heimdal

Kontakt Barne- og familietjenesten Heimdal

Se kart

Hvem er vi og hva gjør vi

Forvaltningsenhetene tilbyr sine tjenester til barn i alderen 0-18 år og deres familier som i perioder av livet har behov for hjelp. Det fattes vedtak når det gjelder

  • barneverntjenester
  • helsetjenester for barn med funksjonsnedsettelser
  • avlastning og tilrettelagt fritid
  • individuell plan.

Forvaltningsenheten har også ansvar for utarbeidelse av sakkyndig vurdering jf. opplæringsloven for barn i alderen 0-16 år. I alderen 16-18 år vil PP-tjenesten for videregående følge opp.

Helsestasjoner

Rosten helsestasjon

Saupstad helsestasjon

Klæbu helsestasjon

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Heimdal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 047600

Sist oppdatert: 26.09.2022

047600

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004