Digitale bestemmelser

Digitale bestemmelser

Prosjektet "DigiPlan med digitale bestemmelser" er et samarbeidsprosjekt mellom Orkland, Stjørdal og Trondheim kommuner gjennomført i mars 2021 til mars 2022. Resultater fra prosjektet presenteres på denne nettsiden, og vil kunne bidra i kunnskapsgrunnlaget med å utvikle og ta i bruk digitale bestemmelser i reguleringsplaner.

Illustrasjon av kobling mellom plankart og reguleringsbestemmelse

Prosjektet handler om å beskrive løsningskonsept for digitale reguleringsbestemmelser og hva de ulike brukergruppene har behov for. Hvis dette skal bli en del av et velfungerende økosystem videre for plan anbefales:

  • fokus på brukerbehov ved utforming av tjenester
  • utstrakt samstyring på tvers av forvaltningsnivåene for å få til koordinerte løsninger
  • tilrettelegging for åpne data om bestemmelser for utvidet bruk og framtidig innovasjon

Sluttrapport

Vedlegg 1: Overblikk - reguleringsplan
Vedlegg 2: Oppsummering av brukerbehov pr brukergruppe
Vedlegg 3: Tjenesteflyt/brukerbehov
Vedlegg 4: Kobling mellom enkeltbestemmelse og kartobjekt
Vedlegg 5: Testdemonstrator
vedlegg 6: Enkel kartdemonstrator, illustrasjoner
Vedlegg 7: “Demonstrator” for bestemmelser
Vedlegg 8: Brukerreiser for de ulike brukergruppene
Vedlegg 8a: Brukerreise innbygger
Vedlegg 8b: Brukerreise forslagsstiller
Vedlegg 8c: Brukerreise høringspart
Vedlegg 8d: Brukerreise planbehandler
Vedlegg 9: Eksempel på “dialog”-regneark

Sist oppdatert: 20.06.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward