På polsk

På polsk

Nowo przybyli wielojęzyczni uczniowie

Po przybyciu do Trondheim musicie zorientować się do jakiej szkoły rejonowej przynależy dziecko (Pobliska szkoła).

Skontaktuj się ze szkołą w celu uzyskania informacji na temat programu szkolnego oferowanego przez Gminę Trondheim. Dziecko może albo chodzić do swojej rejonowej szkoły, albo do szkoły posiadającej oddziały przygotowawcze dzieci obcojęzycznych. Oceny najlepszego rozwiązania dokona wraz z Wami szkoła rejonowa.

Oferta szkoły dla nowoprzybyłych uczniów

Nowo przybyli uczniowie klas 1. i 2. rozpoczynają naukę w szkole najbliższej miejsca zamieszkania. Nowo przybyłym uczniom klas od 3. do 10. gmina Trondheim oferuje miejsce w szkole, która ma grupy wprowadzające do nauki norweskiego. Oferta obowiązuje przez okres do dwóch lat. Gmina oferuje nowoprzybyłym obcojęzycznym uczniom miejsce w szkole posiadającej oddziały przygotowawcze dla uczniów obcojęzycznych maksymalnie przez 2 lata. Jeżeli chcecie, żeby dziecko chodziło do takiej szkoły, to szkoła rejonowa wysyła podanie o miejsce. Podanie zostaje rozpatrzone przez Zespół Ekspertów ds. Dorastania i Edukacji. Jeżeli dziecko posiada dostatecznie dobrą znajomość języka norweskiego, zalecamy rozpoczęcie nauki w szkole rejonowej.

Trondheim posiada siedem szkół posiadających oddziały przygotowawcze dla nowoprzybyłych obcojęzycznych dzieci, pięć w szkołach dla dzieci (Berg, Bispehaugen, Huseby barneskole, Ila, Kattem, Lade) i dwa w szkołach dla młodzieży (Huseby ungdomsskole i Rosenborg).

Specjalny tryb nauczania języka norweskiego

Twoje dziecko ma prawo do specjalnego trybu nauczania języka aż do momentu osiągnięcia przez nie tak dobrego poziomu językowego, by móc czerpać korzyść ze zwykłego programu nauczania. Specjalny tryb nauczania języka oznacza, że nauczamy języka norweskiego od podstaw. W niektórych przypadkach może to również oznaczać nauczanie języka ojczystego i/lub nauczanie innych przedmiotów z wykorzystaniem języka ojczystego. Szkoła ocenia na bieżąco, czy dziecko osiągnęło wystarczające umiejętności w zakresie języka norweskiego, pozwalające na uczestniczenie w zwykłym programie nauczania. Prawo do specjalnego trybu nauczania ustaje, gdy dziecko osiągnie wystarczająco dobry poziom znajomości języka norweskiego.

Szkoła diagnozuje umiejętności w zakresie języka norweskiego, patrz § 2-8 Ustawy o Edukacji, w celu dokonania oceny, czy dziecku potrzebny jest specjalny tryb nauczania. Jeżeli szkoła uzna, że Twojemu dziecku potrzebny jest specjalny tryb nauczania, to zostanie podjęta o tym decyzja administracyjna. W decyzji należy sprecyzować ilość godzin lekcyjnych i metody nauczania.

Nauczanie czytania i pisania w języku ojczystym dla uczniów od 1 do 3 klasy

Jeżeli dziecko dobrze włada swoim językiem ojczystym, to może używać języka ojczystego jako wsparcia do lepszego opanowania języka norweskiego. Oznacza to, że dziecko będzie miało lekcje języka ojczystego, żeby nauczyć się norweskiego. Prawo do nauki czytania i pisania w języku ojczystym stanowi konsekwencję prawa do specjalnego trybu nauczania języka norweskiego. Oznacza to, że Twoje dziecko nie może uczyć się języka ojczystego nie posiadając specjalnego trybu nauczania norweskiego. Nauczanie czytania i pisania w języku ojczystym odbywa się poza ramami zwykłego harmonogramu zajęć i dotyczy uczniów od 1 do 3 klasy. Lekcje mogą odbywać się w innej szkole niż ta, do której chodzi dziecko.

Dwujęzyczne nauczanie przedmiotów dla uczniów od 4 do 10 klasy

Gmina oferuje dwujęzyczne nauczania przedmiotów uczniom od 4 do 10 klasy, a nauczanie odbywa się zazwyczaj w ramach zwykłego harmonogramu zajęć. Dwujęzyczne nauczanie przedmiotów wykorzystuje się do nauczania dziecka zarówno języka norweskiego, jak i innych przedmiotów.

Gmina Trondheim posiada dwujęzycznych nauczycieli władających wieloma językami. Jeżeli nie posiadamy wykwalifikowanego nauczyciela władającego językiem kraju pochodzenia uczniów, to wzbogacamy program nauczania języka norweskiego dla tych uczniów.

Zasoby sieci internetowej

Różne zasoby sieci internetowej opracowane przez Gminę Trondheim

Sist oppdatert: 27.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward