Hjem Kulturenheten

Kulturenheten

Kontakt Kulturenheten

Se kart

Om Kulturenheten

Kulturenheten tilbyr aktiviteter og arrangement for ulike målgrupper. Enheten drifter kulturarenaer i bydelene, og er medarrangør på andres arrangement.

Kulturenheten tilrettelegger for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter for den enkelte. Kulturenheten tilrettelegger for frivilligheten gjennom tilskuddsmidler, lokaler, rådgivning og kompetanse.

Kulturenheten samarbeider med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere og -utøvere, lag og organisasjoner samt andre kommunale enheter og offentlige tjenester. Sammen gir vi byens befolkning et bredt og mangfoldig kulturtilbud.

Kulturenheten er organisert i 10 avdelinger.

 

Barnekultur

Barnekultur har som mål å skape et mangfoldig og inkluderende kulturprogram for barn i alle aldre. Avdelingen arbeider for at barn som deltar lite i kultur- og fritidsaktiviteter skal kunne delta på lik linje med andre barn.

Kontakt Barnekultur:

Avdelingsleder: Sissel Nestvold
Telefon: 41 30 57 47 
E-post: sissel.nestvold@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Støttekontakt og tilrettelagte aktiviteter for barn og unge

Barnekultur jobber for at barn og unge med nedsatt funksjonsevne får tilbud om tilrettelagte fritidsaktiviteter eller støttekontakt.

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge

For deg som ønsker å bli støttekontakt eller fritidsassistent 

Åpne kultur- og fritidsaktiviteter for barn og familier

Barnekultur tilbyr

Barnekultur har også ansvar for kommunens tilbud i Trikkestallen skatepark. 

Mer informasjon om våre tilbud høsten 2020

 

Ung kultur

Kulturenheten sine ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende arenaer for mestring og sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer. Det skal være møteplasser hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Kulturenheten arbeider helsefremmende og samarbeider tett med frivillige aktører og offentlige instanser innen fagfeltet barn og unge.

Våre kulturtilbud for ungdom er gratis og rusfri, og for ungdom fra 8. trinn - 17 år.

Les mer om fritidstilbud for ungdom

Kulturenhetens tilbud for ungdom i bydelene er organisert i 5 avdelinger.

Ung kultur Østbyen, kontakt:

Avdelingsleder: Ane Marte Gjershaug
Telefon: 476 66 482 
E-post: ane-marte.gjershaug@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Østbyen drifter tilbud på Markaplassen skole og Chappa kulturhus i Charlottenlundhallen. Ung kultur Østbyen har også ansvar for pilotprosjekt med fritidstilbud på Lade.

Les mer om Chappa kulturhus

Les mer om Marka fritidssenter

Les med om fritidstilbud på Lade

Ung kultur Lerkendal, kontakt:

Avdelingsleder: Kristin Drilen 
Telefon: 934 84 399
E-post: kristin.drilen@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Lerkendal drifter tilbud på Ristunet, på Brakka på Sunnland skole, og Klubben i Klæbu.

Les mer om Ristunet

Les mer om Brakka

Les mer om Klubben i Klæbu

Ung kultur Midtbyen, kontakt:

Avdelingsleder: Geir Mikael Reijners 
Telefon: 952 63 095
E-post: geir-mikael.reijners@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Midtbyen drifter tilbud på Caos kulturhus for barn og unge på Ugla.

Les mer om Caos kulturhus for barn og unge

Ung kultur Heimdal, kontakt:

Avdelingsleder: Julie Frigstad Ottesen 
Telefon: 477 02 096
E-post: julie.frigstad.ottesen@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Heimdal drifter tilbud på Kattemkjeller'n og Enter kulturhus for barn og unge i Rostenhallen.

Les mer om Enter

Les mer om Kattemkjeller'n

Ung kultur Saupstad, kontakt:

Avdelingsleder: Stine Osvoll 
Telefon: 952 63 889
E-post: stine.osvoll@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingenes tilbud og tjenester

Ung kultur Saupstad drifter tilbud på Boxåpnern på Saupstad. Ung kultur Saupstad har i tillegg tilbud for ungdom over 18 i helg.

Les mer om Boxåpnern

 

Kultursenteret ISAK

Kultursenteret ISAK er ungdommens eget kulturhus midt i Trondheim sentrum, og er for ungdom fra 16 - 25 år.

Ungdom som vil utvikle seg som artist eller arrangør får opplæring og mulighet til å praktisere det de har lært. Dette er også en arena for de som ønsker å oppleve kultur i form av konserter, forestillinger og visninger.

Kontakt Kultursenteret ISAK:

Avdelingsleder: Anne-Britt Gule
Telefon: 917 60 261
E-post: anne-britt.gule@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om Kultursenteret ISAK.

UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) arrangeres på ISAK hver vår. I tillegg har ISAK ulike aktiviteter, som kurs og opplæring av arrangører, knyttet til UKM gjennom hele året.

Les mer om UKM i Trondheim.

 

Arrangementskontoret

Arrangementskontoret (tidligere FARK) er et ressurskontor for alle som driver med arrangement i Trondheim. Arrangementskontoret skal styrke Trondheim som arrangementsby, og bidrar til bredde og mangfold i byens kulturtilbud. Avdelingen styrker det frivillige kulturlivet, støtter uetablerte arrangører og bistår ut fra den enkelte arrangørs behov. 

Kontakt Arrangementskontoret:

Avdelingsleder: Janne Serine Størset Brevik
Telefon: 918 83 019
E-post: 
janne-serine.storseth@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om Arrangementskontoret og støtte til arrangører.

Arrangementskontoret forvalter kommunens tilskuddsordninger som er rettet mot det frivillige kulturlivet.

Les mer om kommunens tilskuddsordninger.

Arrangementskontoret jobber med fordeling av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner, og med utleie av øvingsrom på Loftet på Trikkestallen.

Les mer om utlån og leie av kommunale lokaler.

Les mer om kommunens øvingsrom for musikk.

Frivillighetskoordinator for kultur er også tilknyttet avdelingen.

Les mer om frivillighet i Trondheim.

 

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid voksne jobber med å legge til rette for at mennesker med behov for bistand i alderen 18 og oppover skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter  Avdelingen jobber både med store arrangement, åpne aktivitetstilbud, aktiviteter i gruppe og tildeling av støttekontakter.

Kontakt Tilrettelagt fritid:

Avdelingsleder: Marit Kjerrengvoll Ekle
Telefon: 920 11 284 
E-post: marit.ekle@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Du kan registrere interesse for å få støttekontakt eller tilbud om tilrettelagte aktiviteter.

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for voksne

For deg som ønsker å bli støttekontakt eller fritidsassistent

Tilrettelagt fritid gir ut et aktivitetshefte med oversikt over tilrettelagte fritidstilbud to ganger i året.

Se aktivitetshefte for våren 2020

 

Seniorkultur

Det er et mål at alle seniorer i Trondheim har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Gjennom Den kulturelle spaserstokken, Kulturkarusellen og andre bydelsarrangement for seniorer tilbyr avdelingen arrangement på helse- og velferdssentre og andre arenaer i alle bydeler. Seniorkultur samarbeider med ulike kulturaktører, kulturinstitusjoner og festivaler om arrangement og tilrettelegging. Fra nyttår er også drift av Hornemansgården en del av Seniorkultur.

Kontakt Seniorkultur:

Avdelingsleder: Kjetil Krøvel
Telefon: 916 72 398
E-post: kjetil.krovel@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om kommunens kulturtilbud for seniorer.

Les mer om Hornemansgården.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kulturenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006