Kontaktinfo
Telefon
72545700
Adresse
Dronningens gate 1B
Epost
kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Kulturenheten bidrar til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet gjennom deltakelse i kulturaktivitet.

Kulturenheten er organisert i virksomheter og fagområder som har tilbud til ulike målgrupper.

Kulturenheten drifter kulturarenaer i bydelene, tilbyr aktiviteter og arrangement på eksterne arenaer og er medarrangør på andres arrangement.

Kulturenheten samarbeider med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere og -utøvere, lag og organisasjoner samt andre kommunale enheter og offentlige tjenester.

Kulturenheten forvalter tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse.

Kulturenheten