Kulturenheten

Kontakt Kulturenheten

Se kart

Om Kulturenheten

Kulturenheten tilbyr aktiviteter og arrangement for ulike målgrupper. Enheten drifter kulturarenaer i bydelene, og er medarrangør på andres arrangement.

Kulturenheten tilrettelegger for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter for den enkelte. Kulturenheten tilrettelegger for frivilligheten gjennom tilskuddsmidler, lokaler, rådgivning og kompetanse.

Kulturenheten samarbeider med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere og -utøvere, lag og organisasjoner samt andre kommunale enheter og offentlige tjenester. Sammen gir vi byens befolkning et bredt og mangfoldig kulturtilbud.

Kulturenheten er organisert i 10 avdelinger.

Barnekultur

Barnekultur har som mål å skape et mangfoldig og inkluderende kulturprogram for barn i alle aldre. Avdelingen arbeider for at barn som deltar lite i kultur- og fritidsaktiviteter skal kunne delta på lik linje med andre barn.

Kontakt Barnekultur

Avdelingsleder: Sissel Nestvold
Telefon: 41 30 57 47
E-post: sissel.nestvold@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Støttekontakt og tilrettelagte aktiviteter for barn og unge

Barnekultur jobber for at barn og unge med nedsatt funksjonsevne får tilbud om tilrettelagte fritidsaktiviteter eller støttekontakt.

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge

For deg som ønsker å bli støttekontakt eller fritidsassistent

Åpne kultur- og fritidsaktiviteter for barn og familier

Barnekultur tilbyr

Barnekultur har også ansvar for kommunens tilbud i Trikkestallen skatepark.

Mer informasjon om våre tilbud

Ung kultur

Kulturenheten sine ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende arenaer for mestring og sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer. Det skal være møteplasser hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Kulturenheten arbeider helsefremmende og samarbeider tett med frivillige aktører og offentlige instanser innen fagfeltet barn og unge.

Våre kulturtilbud for ungdom er gratis og rusfri, og for ungdom fra 8. trinn - 17 år.

Les mer om fritidstilbud for ungdom

Kulturenhetens tilbud for ungdom i bydelene er organisert i 5 avdelinger.

Ung kultur Østbyen, kontakt

Ane Marte Gjershaug, avdelingsleder
telefon 47 66 64 82
epost: ane-marte.gjershaug@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Østbyen drifter Chappa kulturhus i Charlottenlundhallen, Lade fritidsklubb på Lade og tilbud på Markaplassen skole. På Lade har fritidsklubben spesiell satsing på gaming, og ansvaret for fritidstilbudet Lade Motor Racing.

Les mer om Chappa kulturhus

Les mer om Marka fritidssenter

Les med om Lade fritidsklubb

Les mer om Lade Motor

Ung kultur Lerkendal, kontakt

Kristin Drilen, avdelingsleder
telefon: 93 48 43 99
epost: kristin.drilen@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Lerkendal drifter tilbud på Ristunet og Klubben i Klæbu.

Les mer om Ristunet

Les mer om Urban fritidsklubb på Moholt

Ung kultur Midtbyen, kontakt

Avdelingsleder: Geir Mikael Reijners
Telefon: 95 26 30 95
E-post: geir-mikael.reijners@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Midtbyen drifter tilbud på Caos kulturhus for barn og unge på Ugla.

Les mer om Caos kulturhus for barn og unge

Ung kultur Heimdal og Klæbu, kontakt

Avdelingsleder: Julie Frigstad Ottesen
Telefon: 47 70 20 96
E-post: julie.frigstad.ottesen@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Ung kultur Heimdal drifter tilbud på Kattemkjeller'n på Kattem, Enter kulturhus for barn og unge i Rostenhallen og Hotspot Spongdal på Byneset.

Les mer om Enter

Les mer om Kattemkjeller'n

Les mer om Hotspot Spongdal

Les mer om Klubben i Klæbu

Ung kultur Saupstad, kontakt

Avdelingsleder: Stine Osvoll
Telefon: 95 26 38 89
E-post: stine.osvoll@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingenes tilbud og tjenester

Ung kultur Saupstad drifter tilbudene Boxen på Saupstad og Bomba Klubb på Flatåsen.

Les mer om Boxen 

Les mer om Bomba Klubb

Ung kultur Heimdal og Ung kultur Saupstad har også prosjektansvar for det tverrfaglige tiltaket Team som tåler.

Kultursenteret ISAK

Kultursenteret ISAK er ungdommens eget kulturhus midt i Trondheim sentrum, og er for ungdom fra 16-25 år.

Ungdom som vil utvikle seg som artist eller arrangør får opplæring og mulighet til å praktisere det de har lært. Dette er også en arena for de som ønsker å oppleve kultur i form av konserter, forestillinger og visninger.

Kontakt Kultursenteret ISAK

Avdelingsleder: Anne-Britt Gule
Telefon: 91 76 02 61
E-post: anne-britt.gule@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om Kultursenteret ISAK

UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) arrangeres på ISAK hver vår. I tillegg har ISAK ulike aktiviteter, som kurs og opplæring av arrangører, knyttet til UKM gjennom hele året.

Les mer om UKM i Trondheim

Arrangementskontoret

Arrangementskontoret (tidligere FARK) er et ressurskontor for alle som driver med arrangement i Trondheim. Arrangementskontoret skal styrke Trondheim som arrangementsby, og bidrar til bredde og mangfold i byens kulturtilbud. Avdelingen styrker det frivillige kulturlivet, støtter uetablerte arrangører og bistår ut fra den enkelte arrangørs behov.

Kontakt Arrangementskontoret

Avdelingsleder: Janne Serine Størset Brevik
Telefon: 91 88 30 19
E-post: janne-serine.storseth@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om Arrangementskontoret og støtte til arrangører

Arrangementskontoret forvalter kommunens tilskuddsordninger som er rettet mot det frivillige kulturlivet.

Les mer om kommunens tilskuddsordninger

Arrangementskontoret jobber med fordeling av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner, og med utleie av øvingsrom på Loftet på Trikkestallen.

Les mer om utlån og leie av kommunale lokaler

Les mer om kommunens øvingsrom for musikk

Frivillighetskoordinator for kultur er også tilknyttet avdelingen.

Les mer om frivillighet i Trondheim

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid voksne jobber med å legge til rette for at mennesker med behov for bistand i alderen 18 og oppover skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Avdelingen jobber både med store arrangement, åpne aktivitetstilbud, aktiviteter i gruppe og tildeling av støttekontakter.

Kontakt Tilrettelagt fritid

Avdelingsleder: Marit Kjerrengvoll Ekle
Telefon: 92 01 12 84
E-post: marit.ekle@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Du kan registrere interesse for å få støttekontakt eller tilbud om tilrettelagte aktiviteter.

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for voksne

For deg som ønsker å bli støttekontakt eller fritidsassistent

Tilrettelagt fritid gir ut et aktivitetshefte med oversikt over tilrettelagte fritidstilbud to ganger i året.

Seniorkultur

Det er et mål at alle seniorer i Trondheim har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Gjennom Den kulturelle spaserstokken, Kulturkarusellen og andre bydelsarrangement for seniorer tilbyr avdelingen arrangement på helse- og velferdssentre og andre arenaer i alle bydeler. Seniorkultur samarbeider med ulike kulturaktører, kulturinstitusjoner og festivaler om arrangement og tilrettelegging. Fra nyttår er også drift av Hornemansgården en del av Seniorkultur.

Kontakt Seniorkultur

Avdelingsleder: Kjetil Krøvel
Telefon: 91 67 23 98
E-post: kjetil.krovel@trondheim.kommune.no

Oversikt over avdelingens tilbud og tjenester

Les mer om kommunens kulturtilbud for seniorer

Les mer om Hornemansgården

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kulturenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 538000

Sist oppdatert: 08.01.2024

538000

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX