Hjem Nypvang skole
Nypvang skole

Nypvang skole

Kontakt Nypvang skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ledelse og administrasjon

Ledelse og administrasjon

Rektor: Anne-Lise Gullsøy: 91 59 88 61 - 72 54 66 22

Avdelingsleder skole/SFO: Solveig Sletvold, 92 29 95 08

Konsulent: Turid Melum, 72 54 66 20

Arbeidsrom for 1.-4. trinn: 72 54 66 28

Arbeidsrom for 5.-7. trinn: 72 54 66 26

Spesialpedagogisk koordinator

Spesialpedagogisk koordinator: Hulda Lorentse Bondø Stene, 47 75 81 95

Tilgjengelig mandag, onsdag og fredag.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier: Ingunn Moen 91 67 21 24
Skoleåret 2020/2021: Til stede onsdager og torsdager.

Ergoterapeut: Margrethe Lian 90 22 36 84

Fysioterapeut: Merete Sternang 90 71 35 79

SFO

SFO Nypvang

Telefon:

1. trinnsbase 95 26 35 40

2. til 4. trinnsbase 95 26 39 08

Rammeplan

Høsten 2020 ble det vedtatt en kommunal rammeplan for SFO i Trondheim kommune. Nypvang skoles lokale rammeplan for SFO finner man her: Rammeplan

Tilsyn, trygghet og omsorg

Vi på skolefritid skal gi barna tilsyn, trygghet og omsorg. Dette er noen av de viktigste oppgavene vi voksne har i hverdagen på skolefritid.

Fritid, lek og sosialt

Tiden barna er på skolefritid, er barnas fritid. Vi legger stor vekt på å gi barna mulighet og tid til å leke. Leken er barnas egen aktivitet og gjennom den skjer det mye læring og utvikling. Personalet er tilgjengelig for aktiviteter og igangsetting ved behov. Kontakt og sosialt samvær med andre barn og utvikling av vennskap, er ting som vi vektlegger og som barna får oppleve ved å være på skolefritid. Her er leken en veldig viktig aktivitet for å oppnå nettopp det. Det å ha venner og noen å leke med er grunnlaget for en god dag.

Fritidsaktiviteter

Vi har organiserte fritidsaktiviteter. Vi vil tilby barna ulike aktiviteter over perioder, som de kan melde seg på. Noen av de aktivitetene vil også foregå på tvers av avdelingene, slik at barna fra ulike trinn også treffes til aktivitet. Det gjør også at personalet sin kompetanse kommer flere til gode. Når vi har organiserte aktiviteter, får barna som regel velge selv om de vil være med eller ikke. Dette med tanke på at skolefritid er barnas fritid.

Åpningstider og informasjon om tilbudet

SFO har åpent fra 07.15-08.15 og fra skolens slutt til 16.45. På skolefridager er åpningstiden fra 07.15-16.45. Vi har stengt 5 planleggingsdager i året. Tilbudet er fra 1.-4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Helplass: fra 12 timer pr. uke. Kontigent 2 925,- pr. mnd. Halvplass: inntil 12 timer pr. uke. Kontigent 1 960,- pr. mnd. Kostpenger er på 200 kroner måneden.

SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og hverdagene før skjærtorsdag. Vi holder sommerstengt i uke 28 og 29. Vi holder også stengt i uke 30 i år på grunn av ingen barn påmeldt.

Planleggingsdager 2020/2021

  • Onsdag 12.08.20
  • Torsdag 13.08.20
  • Fredag 14.08.20
  • Fredag 29.01.21
  • Fredag 18.06.21

Er det noe du har lyst til å spørre om eller vil du snakke litt, kan du ta kontakt med SFO-leder Solveig Sletvold72 54 66 20 / 92 29 95 08.

Sommerhilsen til foresatte Nypvang skole

Etter en forsmak på sommer har vi kommet til siste skoledag og sommerferie. Vi på Nypvang skole og SFO vil takke elever og foresatte for det gode samarbeidet dette skoleåret.

Vi har sammen med dere vært gjennom et krevende år med pandemien som har styrt det meste av aktiviteter og samvær. Vi opplever at dere har hatt stor forståelse for avgjørelser og endringer som har ført til omstillinger i strid med forventninger og gjeldende rutiner. Dere har fulgt opp og gitt beskjed ved å holde barn hjemme når de har vært syke. Dette har gjort vår jobb enklere til å følge smittevern og drive smittesporing. Vi har også vært forskånet for utbrudd og nedstenging på skolen.

For skolen er foresatte innsats viktig for fellesskapet slik at vi alle får til et godt lag rundt barna. Takk også til foreldrekontakter og FAU i dette arbeidet slik at vi sammen lykkes med å skape gode miljø rundt barna.

Nå skal de fleste elevene ut i sommerferie! Håper dere alle får en fin sommer og ei god tid sammen!

Velkommen tilbake til skolestart 16. august 2021

  • 2.-7. trinn møter klokken 08.30
  • 1. trinn møter klokken 09.30

God sommer!

Med vennlig hilsen Anne-Lise og Solveig

Sommer i Trondheim

Ferietilbud for barn og unge fra 1.-4. trinn

Til nye førsteklassinger 2021/2022

Førsteklassingen

Her vil dere finne informasjon om innskriving, SFO og skolestart.

Søknad om skoleskyss

Søknad om skoleskyss må sendes Nypvang skole så fort som mulig, da vi må ha registrert de inn innen 1. april. Dette for å sikre at skyss er klart til skolestart. Informasjon om skoleskyss og søknadsskjema finner dere her.

Velkommen tilbake til skolestart 16. august 2021

  • 2.-7. trinn møter klokken 08.30
  • 1. trinn møter klokken 09.30

Skolepodden

Nypvang skole har fått en egen podkast! Her vil det med jevne mellomrom publiseres episoder som er produsert av elever på skolen. Første sesong er laget av 6. trinn, og er et resultat av et prosjekt innenfor det overordnede temaet folkehelse og livsmestring.

Skolepodden Nypvang skole

Podkasten er også tilgjengelig på Spotify, og kan søkes på. Den heter "Skolepodden Nypvang".

Grønt Flagg

Vi er en Grønt Flagg-skole! Les om prosjektet Grønt Flagg her.

Trinn

Nypvang skole er en barneskole med barn fra 1. trinn til 7. trinn.

1. trinn

1. trinn er i år 27 elever fordelt på to grupper. De holder til i første etasje i tilbygget til hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 1. trinn:

Elise Knutsen og Svanaug Fallan

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30.

2. trinn

2. trinn er i år 24 elever fordelt på to grupper. De holder til i den lave paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 2. trinn:

Elin Borgan Johansen og Kristin Moum Gulbransen

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30

3. trinn

3. trinn har 26 elever fordelt på to grupper. De har klasserom i 2. etasje i hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 3. trinn:

Anne Merethe Øwre Klomstad og Arve Gylland

Mandag til fredag: 08.30-13.30.

4. trinn

4. trinn har 28 elever fordelt på to grupper. Begge gruppene har klasserom i 1. etasje til høyre i den høye paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 4. trinn:

Kasper Eliassen og Kine Pedersen

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.

Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

5. trinn

5. trinn har 41 elever fordelt på to grupper. Marias gruppe holder til i 2. etasje i hovedbygget. Susannes gruppe holder til på gamle musikkrom i 1.etasje.

Det er to kontaktlærere på 5. trinn:

Maria Brækstad og Susanne Mellingsæter

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30.

Tirsdag: 08.30-14.30.

6. trinn

5. trinn har 28 elever. De holder til på høyre side i 2. etasje i paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 6. trinn:

Anders Kjønø og Vebjørn Robertsen

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.

Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

7. trinn

7. trinn har 32 elever fordelt på to grupper. Malins gruppe holder til i 2. etasje til venstre i den høye paviljongen. Marits gruppe holder til i 1. etasje til venstre i den samme paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 6. trinn:

Malin Nilsen og Marit Karlsen

Mandag og onsdag: 08.30-13.30.

Tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-14.30.

FAU

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre til elever ved skolen. Foreldrerådets primære oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet legger vekt på å arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet skal også bidra til å skape kontakt mellom skolen og samfunnet.

For mer informasjon se www.fug.no

Utvalg og arrangement

FAU består av seks foreldrerepresentanter valgt på årsmøtet. Leder er også representant i Brukerrådet (en av to foreldre valgt av Foreldrerådet/FAU). FAU har ansvar for en del arrangementer i løpet av skoleåret. Disse er også FAU økonomisk ansvarlig for. De fleste arrangementene planlegges og gjennomføres av klassekontaktene i samarbeid med klassens foreldre.

Kontakt og samarbeid med FAU

Alle foreldre kan kontakte FAU når de ønsker noe tatt opp med skolen eller foreldrene. Aktuelle saker kan også fremmes gjennom klassekontaktene. FAU ønsker generelt å styrke samhandlingen mellom foreldre, klassekontakter og FAU.

Leder: Camilla W. Bjørklund

Nestleder: Ingunn G. Skjetlein

Kasserer: David Sortland

Sekretær: Kjetil Gjøen

Styremedlemmer: Bjørn Helge Græsli, Jorunn Fordal, Unni Logstein, Kathrine H. Rydland og Sandra Shani Myhre

Vara: Margaret A. Leirvik og Karianne Ekle

FAU har en egen epost hvor de kan kontaktes: fau.nypvang@gmail.com

Referat fra FAU-møter

Referat fra FAU-møter finner du her.

Trinnkontakter 2020/2021

1. trinn: Cecilie Hauan og Kaja Kristin Ness. Vara: Marianne Loe Haugan og Trude Hove

2. trinn: Kathrine Rydland og Trine Meistad

3. trinn: Svein Olav Ekle og Linda Marie Eide Bruneel

4. trinn: Sissel Haarberg og Maja Sandmo Grip

5. trinn: Katy Chada og Turid Moen Hagerup

6. trinn: Kjersti Moan og Lise Holanger

7. trinn: Ingunn Rø Goulding og Linda Opdahl

Brukerråd

Medlemmer brukerråd 2020/2021

Representanter fra FAU: Camilla W. Bjørklund og Ingunn G. Skjetlein

Ansatt: Vebjørn Robertsen

Rektor: Anne-Lise Gullsøy

Avdelingsleder: Solveig Sletvold

Elevråd: Sigrid Hægstad og Ragna Pernille Goa

Møtereferat

Her finner du møtereferat

Utlån av skolens lokaler

Søknad om lån

Søknad sendes gjennom Bookingbasen.

Reglement for utlån

Vi følger regelverket til Trondheim kommune for utlån av kommunale lokaler.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006