Hjem Nypvang skole

Nypvang skole

Kontakt Nypvang skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Administrasjonen

Rektor: Anne-Lise Gullsøy 915 98 861 72 54 46 62

Fagleder: Solveig Sletvold 72 54 66 25

Daglig leder SFO: Ragnhild Foss 72 54 66 25

Konsulent: Turid Melum 72 54 66 20 

Arbeidsrom for 1., 3. og 5. klasse: 72 54 66 28

Arbeidsrom for 2., 4., 6. og 7. klasse: 72 54 66 26

SFO

 952 63 540 og 952 63 908

Helsesøster

Christin Mauseth 72 54 66 45 / 909 83 594 

Tilstede onsdager, torsdager og fredager.

 

Trinn

Nypvang skole er en barneskole med barn fra 1.trinn til 7.trinn.

1.trinn

1.trinn er i år 30 elever fordelt på to grupper. De holder til i tilbygget til hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 1.trinn:

Arve Gylland og Anne-Merethe Øwre Klomstad

Ukeplanene til 1.trinn finner du her

2.trinn

2.trinn har 30 elever fordelt på to grupper. De har klasserom i 2.etasje i hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 2.trinn:

Svanaug Fallan og Kine Furuholt Pedersen

Ukeplanene til 2.trinn finner du her

3.trinn

3.trinn har 41 elever fordelt på tre grupper. To grupper har klasserom i 2. etasje i hovedbygget og en gruppe i klasserom i administrasjonsbygget (gamle musikkrom)

Det er tre kontaktlærere på 3.trinn:

 Maria Brækstad,  Kristin Gulbransen og Susanne S. Mellingsæter

Ukeplanene til 3.trinn finner du her

4.trinn

4.trinn har 30 elever. De holder til på venstre side i 1. og 2. etasje i paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 4.trinn:

 Anders Kjønø og Vebjørn Robertsen  

Ukeplanene til 4.trinn finner du her

5.trinn

5.trinn har 33 elever. De holder til i den lave paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 5.trinn:

Elin Borgan Johansen  og Malin Nilsen 

Ukeplanene til 5.trinn finner du her

6.trinn

6.trinn er 23 elever. De holder til i 1. etasje i paviljongen, klasserommet til høyre.

De har to kontaktlærere:

 Magnhild Hestnes Ødegård og  Elise Knutsen

Ukeplanene til 6.trinn finner du her

7.trinn

7.trinn er 24 elever. De holder til i 2.etasje i paviljongen, klasserommet til høyre.

De har en kontaktlærer:

 Marit Karlsen  

Ukeplanene til 7.trinn finner du her 

FAU

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre til elever ved skolen. Foreldrerådets primære oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet legger vekt på å arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet skal også bidra til å skape kontakt mellom skolen og samfunnet.

For mer informasjon se www.fug.no

Utvalg og arrangement

FAU består av seks foreldrerepresentanter valgt på årsmøtet. Leder er også representant i Brukerrådet. (En av to foreldre valgt av Foreldrerådet/FAU). FAU har ansvar for en del arrangementer i løpet av skoleåret. Disse er også FAU økonomisk ansvarlig for. De fleste arrangementene planlegges og gjennomføres av klassekontaktene i samarbeid med klassens foreldre.

Kontakt og samarbeid med FAU                                                             

Alle foreldre kan kontakte FAU når de ønsker noe tatt opp med skolen eller foreldrene. Aktuelle saker kan også fremmes gjennom klassekontaktene. FAU ønsker generelt å styrke samhandllingen mellom foreldre, klassekontakter og FAU.

FAU har en egen epost hvor de kan kontaktes: fau@nypvangskole.no

Brukerråd

Brukerråd - informasjon og møtereferat

Her finner du møtereferat

Medlemmer brukerråd 2017-2018:

Leder: Margaret A Leirvik

FAU: Bente Aasegg

Foreldre rep: Kjersti Hægstad

Ansatt: Vebjørn Robertsen

Rektor: Anne-lise Gullsøy

SFO leder: Ragnhild foss

Elevråd: Noah Sørgjerd og Pernille F Antonsen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 14.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?