Hjem Nypvang skole

Nypvang skole

Kontakt Nypvang skole

Se kart og finn ansatt

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Administrasjonen

Rektor: Anne-Lise Gullsøy

Daglig leder SFO: Ragnhild Foss

Konsulent: Marianne Skånø Hanger

 

Helsesøster

Helsesøster på Nypvang skole er Ingunn Moen. Hun er på skolen hver tirsdag og onsdag i partallsuker. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i oddetallsuker.

Kontaktinfo: telefon 909 83 594, epost: ingunn2.moen@trondheim.kommune.no  

Trinn

Nypvang skole er en barneskole med barn fra 1.trinn til 7.trinn.

1.trinn

1.trinn er i år 32 elever fordelt på to grupper. De holder til i tilbygget til hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 1.trinn:

Svanaug Fallan og Kine Furuholt Pedersen

 

Ukeplanene til 1.trinn finner du her

2.trinn

2.trinn har 41 elever fordelt på tre grupper. De har klasserom i 2.etasje i hovedbygget.

Det er tre kontaktlærere på 2.trinn:

Maria Brækstad, Arve Gylland og Kristin Gulbransen 

Ukeplanene til 2.trinn finner du her

3.trinn

3.trinn har 32 elever fordelt på to grupper. De har klasserom i første etasje i toetasjespaviljongen. 

Det er to kontaktlærere på 3.trinn:

Morten Aronsen og Anders Kjønø 

Ukeplanene til 3.trinn finner du her

4.trinn

4.trinn har 34 elever fordelt på to grupper. De holder til i paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 4.trinn:

Susanne S. Mellingsæter og Elin Borgan Johansen 

Ukeplanene til 4.trinn finner du her

5.trinn

5.trinn har 25 elever. De holder til i andre etasje i paviljongen, klasserommet til venstre.

Det er to kontaktlærere på 5.trinn:

Elise Knutsen og Magnhild Hestnes Ødegård 

Ukeplanene til 5.trinn finner du her

6.trinn

6.trinn er 25 elever. De holder til i Administrasjonsbygget, innerst i gangen. Tidligere musikkrom.

De har to kontaktlærere:

Vebjørn Robertsen og Marit Karlsen 

Ukeplanene til 6.trinn finner du her

7.trinn

7.trinn er 33 elever. De holder til i 2.etasje i paviljongen, klasserommet til høyre.

De har to kontaktlærere:

Kevin Fagerheim og Malin Nilsen 

Ukeplanene til 7.trinn finner du her 

FAU

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre til elever ved skolen. Foreldrerådets primære oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet legger vekt på å arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet skal også bidra til å skape kontakt mellom skolen og samfunnet.

For mer informasjon se www.fug.no

Utvalg og arrangement

FAU består av seks foreldrerepresentanter valgt på årsmøtet. Leder er også representant i Brukerrådet. (En av to foreldre valgt av Foreldrerådet/FAU). FAU har ansvar for en del arrangementer i løpet av skoleåret. Disse er også FAU økonomisk ansvarlig for. De fleste arrangementene planlegges og gjennomføres av klassekontaktene i samarbeid med klassens foreldre.

Kontakt og samarbeid med FAU                                                             

Alle foreldre kan kontakte FAU når de ønsker noe tatt opp med skolen eller foreldrene. Aktuelle saker kan også fremmes gjennom klassekontaktene. FAU ønsker generelt å styrke samhandllingen mellom foreldre, klassekontakter og FAU.

FAU har en egen epost hvor de kan kontaktes: fau@nypvangskole.no

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css