Hjem Romolslia skole
Romolslia skole

Romolslia skole

Innskriving for skolestartere 2021 er utsatt grunnet smitteverntiltak. Ny info kommer så fort vi har en ny dato.

Kontakt Romolslia skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om oss

Romolslia skole er en 1-7 skole hvor 180 elever og 25 voksne har sitt virke. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser som innbyr til fysisk aktivitet og allsidig lek hele året.

Vi setter læring i høysetet, og er opptatt av å skape et trygt og stimulerende skolemiljø som fremmer lærelyst og kreativ tenking. Vi tror på den gode følelsen av å lykkes. Vi mener at læringsutbyttet blir best når eleven mestrer sammen med andre. Glade barn lærer best, derfor har vi som mål at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag!

Her kan du se bilder og lese om skolens visjon.

SFO

Åpningstider:

Vi har åpent fra 07.15-16.30 på skolefrie dager.

Når det er skole er vi åpen 07.15-08.15 og 12.45-16.30.

Det betyr at det ikke er betjent telefon mellom disse tidspunktene.

Husk at SFO er stengt i uke 28 og 29 i sommer!

Satsingsområder

Løft er tøft

Hva er LØFT?

LØFT betyr løsningsfokusert arbeidsmåte.

Innebærer i praksis at vi inntar en litt annen rolle som voksen i Romlingen ved å flytte oppmerksomhet fra korreksjon og jobben som ”grensesoldat” til bekreftelser og synliggjøring av det som går bra.

Hva skjer?

Du gir oppmerksomhet til det som er fint og flott og bra og ikke minst; ønsket! Du kan bruke en økt andel av kommunikasjonen med barn til å rose og bekrefte, skryte og gi respons på....

Kan veiledning av barn gjøres mer elegant?

Vi skal fortsatt si

 • Nei
 • Stopp
 • Dette får du ikke lov til
 • Hysj
 • Ta av deg støvlene før du går inn
 • Sitt stille ved bordet

men bruke mer energi på å synliggjøre, bekrefte og løfte opp saker og ting barn

 • Lykkes med
 • Greier
 • Tar initiativ til
 • Sier og gjør
 • Og som vi ønsker mer av...
 • Lysglimtjakt?!
 • Trivselspraten?!
 • Skryteprat?
 • Rødt før blått?!
 • Superpositivtilbakemelding?!

DET DU GIR MEST OPPMERKSOMHET FÅR DU MEST AV!

Skolehelsetjenesten ved Romolslia skole

Ny helsesykepleier ved Romolslia skole:

Turid Veie-Rosvoll

Kontortid: hver tirsdag og fredag, samt onsdag i oddetallsuker.

Telefon: 97 99 60 25

E-post: turid-veie.rosvoll@trondheim.kommune.no

Vennligst ikke skriv personsensitive opplysninger på e-post.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foresatte som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foresatte eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Romolslia skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver:

1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksinasjon: Humant papillomavirus (HPV)

PIS-grupper:

 • Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.
 • Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Jeg håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnas beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Helsesykepleier: Turid Veie-Rosvoll

Kontortid: Mandag, tirsdag og fredag

Telefon: 97 99 60 25

E-post: turid-veie.rosvoll@trondheim.kommune.no

FAU

FAU ved Romolslia har følgende kontaktpersoner:

 • Leder: Ole Jørgen Sandøreng
 • Sekretær : Eirik Larssen
 • Kasserer: Ingrid Strømsvik

Foreldrenes egen visjon

Arbeidsområder for FAU

 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Les mer: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Referat fra møter

Viktige planer og dokumenter

Her finner du informasjon og planer som skolen mener det er viktig at du som foresatt/forelder har tilgjengelig.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 05.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006