Mulighetsstudie Tempe 2005

Mulighetsstudie Tempe 2005

Arbeidet med kommunedelplanen er nå avsluttet.
Trondheim bygningsråd har vedtatt at arbeidet med kommunedelplanen skal avsluttes uten at det utarbeides kommunedelplan nå.
Spørsmålet om områdets fremtidige arealmessige status skal vurderes i rulleringen av kommuneplanens arealdel. Bygningsrådet har samtidig vedtatt retningslinjer for behandlingen av plan- og byggesaker i området.

Bygningsrådets vedtak av 15.11.2005

Kart over området som det er knyttet retningslinjer

Situasjonsanalysen for Tempe skal legges til grunn i vurderinger av utbyggingssaker.
Analysen har disse temaene:

 1. Områdets rolle i byen
 2. Næringsvirksomhet
 3. Service, boliger og bosatte
 4. Rekreasjonsbruk
 5. Kvalitetene i landskapsrommet
 6. Kvaliteter i vegger og golv i byrommet
 7. Kvaliteter i gang- og oppholdsareal i bystrukturen
 8. Naturverdier
 9. Kulturverdier
 10. Forurensning fra trafikk, ulykker og utrygghet
 11. Forhold i grunnen
 12. Infrastruktur
 13. Eiendomsstruktur
 14. Utbyggingsprinsipper i tidligere reguleringsplaner

Tidligere rapporter i planarbeidet: 5xTempe  og 3 planskisser for Tempe 

Sist oppdatert: 22.01.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward