Veiter og gårdsrom

Veiter og gårdsrom

Bilde fra barnas bylørdag i Brattørveita

Om prosjektet og veien videre

Prosjektet Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen startet opp i april 2017 og gikk over tre år. Prosjektet ble ledet av Byantikvaren, i nært samarbeid med eiere og næringsdrivende. Viktige støttespillere ellers var Riksantikvaren, NTNU, Trøndelag Fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Midtbyen Management, Visit Trondheim og Statens vegvesen.

Mål og utfordringer

Målet med prosjektet var å synliggjøre og styrke kvalitetene i veitene og gårdsrommene. Nerbyn var fokusområde for prosjektet, og fokus på enkle og synlige tiltak var prosjektets mantra. Eksempler på slike tiltak var utsetting av benker fra Ulefos, ugressfjerning, opphenging av blomster, taggefjerning og opphenging av "snarveit"-skilt. I tillegg har prosjektet jobbet med fem hovedutfordringer. Disse var belysning, utfordringer med tekniske installasjoner, gatedekke, avfallshåndtering og viktigheten av aktive 1. etasjer.

Videre aktivitet

Selv om prosjektet formelt sett ble avsluttet i april 2020, vil arbeidet med veiter og gårdsrom fortsette. Blant annet vil samarbeidet med NTNU videreføres, og vi vil jobbe videre med de fem hovedutfordringene.

Midtbyportalen

Som et ledd i prosjektets avslutning har vi laget en egen Midtbyportal. Her har vi samlet informasjon som angår de som besøker, eier, leier eller driver næring i Midtbyen. Siden er en portal til informasjon som omfatter bruk, vedlikehold, drift, veiledning og rådgivning knyttet til eiendom, byrom, gate og veit.

Besøk Midtbyportalen

Bildene fra veiteprosjektet er gjort tilgjengelig for alle; se foto fra Byantikvaren via kart

Arbeidet med veitene og gårdsrommene kan fortsatt følges på Facebook og Instagram:

facebook.com/veiterimidtbyen

instagram.com/veiterimidtbyen

Bevare, foredle og aktivere historiske bymiljø - Seminar 2020

Permanent belysning Brattørveita

Prosjektet Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen har jobbet med foredling og gjennomføring av synlige tiltak i enkelte av byens veiter og gårdsrom. Vårt mantra har vært enkle og synlige tiltak, noe som har vist seg å ha god effekt. Vi har også jobbet med en del større problemstillinger, som belysning, gatestein og avfall. Gjennom dette dagseminaret belyses gode eksempler, som en tilnærming til hvordan Midtbyens historiske kvaliteter kan foredles og aktiveres. Seminaret var for huseiere, beboere, håndverkere, næringsdrivende, arkitekter/planleggere, kulturaktører, offentlig forvaltning og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Bevare, foredle og aktivere historiske bymiljø"

Velkommen ved byantikvar Mette Bye. Hvilke skjulte kvaliteter har vi i Midtbyen?

Bevare, foredle og aktivere historiske bymiljø - Roy Åge Håpnes, Byantikvaren i Trondheim

Trevirke og materialkvalitet i eksteriør - Ellen Giskås, Byggmester Ellen Giskås

Brostein og gatedekke i byens veiter, universell utforming i historiske bymiljø - Trond Heggem, Agraff

Trolla-armaturens renessanse, belysning i historiske veiter og gater - Thore Henriksen, Thio og Marte Osvoll Valderaune, Trondheim kommune

Infillarkitektur i Presidentveita - Anna Schei, Eggen Arkitekter

Viktigheten av attraktive og aktive 1. etasjer - Kjell Harry Lyngaas, Café Le Frère og Margrethe Aas, Trondheim kommune

Skilting, reklame og gatemøbler i historiske byrom - Einer Bye, Byantikvaren i Trondheim

Tradisjonelle farger og bindemiddel på tre og puss - Bente Egeland, Trondheim eiendom

Restaurering og nyproduksjon av dører og vinduer - Ellev Steinsli, Bygningsverneren AS

Tradisjonell taktekking og takrenner - Trond Eide, NTNU

Nye løsninger for næringsavfall i Stavanger historiske sentrum - Tor Martin Larsen, Stavanger kommune

Mur og puss i trøndersk klima - Sophie Gjesdahl Noach, Rørosmuseet

Ventilasjon og tekniske installasjoner i gamle bygninger og historiske bymiljø, utfordringer og muligheter - Svein Skibnes, Skibnes Arkitekter AS

Tilskudd til privateide, verneverdige bygg - Einar Engen, Norsk kulturminnefond

Brannsikring av gamle trehus og gårdsrom - Martin Kristoffersen, COWI

Originalen er borte, produksjon av nye vinduer til store eiendommer - Tor Lømo-Hansen, Røros dører og vinduer

Byen som arrangementsarena - Kirsten Schultz, Midtbyen Management

Program "Bevare, foredle og aktivere historiske bymiljø"

08.15: Velkommen ved byantikvar Mette Bye. Hvilke “skjulte” kvaliteter har vi i Midtbyen?

08.30: Trevirke og materialkvalitet i eksteriør - ved byggmester Ellen Giskås

08.55: Brostein og gatedekke i byens veiter- universell utforming i historiske bymiljø - ved Trond Heggem, Agraff

09.20: Trolla-armaturens renessanse - belysning i historiske veiter og gater - ved Thore Henriksen (Thio) og Marte Valderaune, Trondheim kommune

09.40: Infillarkitektur - Presidentveita - ved arkitekt Anna Schei, Eggen-Arkitekter

10.00: Pause med bakst og kaffe

10.20: Viktigheten av attraktive og aktive 1. etasjer - ved Kjell Harry Lyngaas fra Café le Frère og Margrethe Aas, Trondheim kommune

10.45: Skilting, reklame og gatemøbler i historiske byrom - ved Einar Bye, byantikvaren i Trondheim

11.05: Tradisjonelle farger og bindemiddel på tre og puss - ved Bente Egeland, arkitekt Trondheim eiendom

11.30: Restaurering og nyproduksjon av vinduer og dører - ved håndverksstipendiat Ellev Steinsli, Bygningsverneren AS

11.50 Varm lunsj

12.45: Tradisjonell taktekking og takrenner - ved førsteamanuensis Trond Eide, NTNU

13.05: Nye løsninger for næringsavfall i Stavanger historiske sentrum- ved Tor Martin Larsen, Stavanger kommune

13.30: Mur og puss i trøndersk klima - ved arkitekt Sophie Gjesdahl Noach, Rørosmuseet

13.55: Ventilasjon og tekniske installasjoner i gamle bygninger og historiske bymiljø - utfordringer og muligheter - ved arkitekt Svein Skibnes, Skibnes arkitekter AS.

14.20: Tilskudd til privateide, verneverdige bygg - ved Einar Engen, Norsk kulturminnefond

14.40 Kaffepause med frukt

15.00: Brannsikring av gamle trehus og gårdsrom - ved Martin Kristoffersen COWI

15.25: Originalen er borte - produksjon av nye vinduer til store eiendommer - ved Tor Lømo-Hansen, daglig leder Røros dører og vinduer

15.45: Byen som arrangementsarena - ved Sarah Føreland, Midtbyen management

16.00: Takk for i dag.

Veitekart

Til veitekart (pdf)

Last ned veitekart

Veiteprosjektet i media

Liste over artikler og reportasjer i ulike media

Kulturnatt 2019 i Brattørveita

Bilde fra veitevandring på Kulturnatt 2019

Vi takker for fantastisk oppmøte på en regntung Kulturnatt i Brattørveita 13. september 2019!

Pilot gatestein

Bilde av pilot brosteinsdekke Kongens gate vest

I samarbeid med Handikapforbundet, Blindeforbundet og andre etater i kommunen har prosjektet jobbet frem en løsning for universelt utformet gatesteinsdekke i veitene hvor historiske og estetiske hensyn er ivaretatt. I 2019 har tre ulike løsninger blitt testet ut i forbindelse med ferdigstillingen av Torget.

Evaluering av veiteprosjektet

Til analyse av Byantikvarens veiteprosjekt

I januar 2019 fikk to studenter fra Humanister i praksis ved NTNU som oppgave å gjennomføre en midtveisevaluering av prosjektet og en anbefaling for veien videre. Evalueringen ble gjennomført ved hjelp av intervjuer og spørreundersøkelser med involverte huseiere, næringsdrivende, arbeidsgruppe og beboere. Resultatet av arbeidet ble samlet i en rapport og som en nettside:

Evaluering av veitprosjektet

Å reparere fasader i mur, puss og tegl - Seminar 2019

Fasadebilder før og etter oppussing av mur

Byantikvaren inviterte i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Fortidsminneforeningen til et nytt seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger, denne gangen med fokus på mur, puss og tegl. Seminaret var rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere fasader i mur, puss og tegl"

Velkommen v/ Byantikvaren - Roy Åge Håpnes, prosjektleder vitalisering av veiter og gårdsrom

Å arbeide med tradisjonell mur og puss, eksempler fra Trondheim - Kristoffer Bø, Rosenborg Murhåndtverk AS

Bruk av tegl i historiske bymiljø - Jon-Morten Breidablikk, Eggen Arkitekter AS

Vinduer og dører. Restaurering og produksjon av gode, varige kopier - Ellev Stensli, Bygningsverneren AS

Ulike kalktyper, fra stein til mørtel - Chris Pennock, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Tradisjonelt blikkenslagerarbeid med takrenner og beslag - Ivar Gynhild, Blikkenslager Ivar Gynhild AS

Farger og fargesetting av historiske murbygninger - Kine Angelo, NTNU

Murbygninger og fuktutfordringer - Sophie Gjesdahl Noach, Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet

Istandsetting av murbygninger og hvelvede kjellere - Viking Bakken, Bakken & Magnussen AS

Brannsikring og bevaring av eldre murgårder og trapperomsløsninger - Martin Kristoffersen, COWI

Stukkatur i tak - Joseph Carter og Anne Offergaard, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Riktig energisparing i gamle murgårder - hva bør du tenke på? - Marte Boro, Riksantikvaren

Tilskuddsordninger - Merethe S. Kristiansen, Fortidsminneforeningen

Hvordan jobber bygningsvernsenteret Murbyen Oslo? - Hanne Kempton, daglig leder Murbyen Oslo

Rehabilitering av pussfasader i Oslo gjennom 40 år - erfaringer med silikatmaling - Geir Sørlie og Jens Petter Lunde, Malermester Jens Petter Lunde AS

Nielsens murgård i Trondheim - Ola Hjelen, Masterstudent arkitekter NTNU

Enkle, synlige tiltak

Hushjørne med snarveit-skilt og plante på vegg

En viktig retningslinje for prosjektet er enkle, synlige tiltak. Utsetting av benker, fjerning av ugress og tagging, stimulere til istandsetting, opphenging av blomster, montering av skilt og mørketidsbelysning er eksempler på tiltak prosjektet har gjennomført årlig i utvalgte veiter.

Ny permanent belysning i Brattørveita

Permanent belysning pilot Brattørveita 2

Prosjektet fikk i 2018 innvilget restmidler fra bystyret for å finansiere ny permanent belysning med tradisjonelle Trolla-armatur i Brattørveita og de tilstøtende tverrveitene. Armaturene har ny innmat og vil gir en jevnere og varmere belysning i veitene. Arbeidet med montering av de nye og ombygde armaturene ble ferdigstilt i mars 2019.

Veitevisjoner i Taraldsgårdsveita

Forsidebilde av prosjektrapport om Taraldsgårdsveita

Nok et NTNU-kurs fra veitene er klart i bokform. Boka inneholder et sammendrag av registreringsrapportene og prosjekteringsoppgavene som ble gjennomført av NTNU-studenter som studerer bygningsvern ved masterstudiet i arkitektur. Boka kan leses i sin helhet her:

Les boka: Taraldsgårdsveita - 2018

Kulturnatt i TaraldsgårdsveitaKulturnatt i Taraldsgårdsveita

Vi takker for nok en strålende Kulturnatt i veitene 14. september 2018!

Dørmalekurs i Taraldsgårdsveita

Før og etter bilde av malt dør

I september 2018 ble det gjennomført linoljemalingskurs i Taraldsgårdsveita i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Seks hvite og grå dører ble fargesatt med tradisjonelle farger fra Trondheimspaletten. Resultatet er å finne i Taraldsgårdsveita.

Veitevisjoner i Brattørveita

Forsidebilde av bok om vitalisering i Brattørveita

De fantastiske prosjektene som arkitektstudentene ved NTNU har foreslått for fem av bygningene i Brattørveita har blitt samlet i bokform!

Boken inneholder utdrag fra registreringsrapportene med historie og oppmålingstegninger og også utdrag av de ferdige prosjektene.
Her kan du lese om veitevisjoner på sitt beste!

Les boken her: Vitalisering i Brattørveita

Å reparere en fasade - heldagsseminar 2018

Byantikvaren inviterte til et seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger. Seminaret var spesielt rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere en fasade - Bærekraftig, billig og ekte"

Kulturnatt 2017SFK på Kulturnatt2017 -Foto og © Ingrid N. Halvorsen

Vi takker for et fantastisk oppmøte på Kulturnatt 15.9.2017! Vi gleder oss allerede til neste år!

Studenter i Veitene

NTNU-studenter i Brattørveita

Prosjektet og Byantikvaren i Trondheim har inngått et treårig samarbeid med NTNU og kurset "Bygningsvern" ved masterutdanningen i arkitektur. Studentene måler opp utvalgte eiendommer, utarbeider registreringsrapporter og utarbeider forslag for ny bruk, istandsetting eller endringer som kan gjøre både eiendommene og veitene mer attraktive. Samarbeidet ble gjennomført i Brattørveita i 2017, i Taraldsgårdsveita i 2018 og i Brattørveita/Gjelvangveita i 2019. Prosjektet har også hatt samarbeid med Humanister i Praksis ved NTNU, gjennomført events i samarbeid med KiT (Kunstakademiet i Trondheim), kurset "Arkitekturprosjektering med lys og farge" ved NTNU, kurset "Sustainable architecture" ved NTNU og med Interiørlinja ved Høyskolen Kristiania.

Mulighetsstudie

Til Rapport - Veiter og gårdsrom (pdf)

Byantikvaren har våren 2017 ferdigstilt en registreringsrapport/mulighetsstudie for veiter og gårdsrom i Nerbyen.

Rapport Veiter og gårdsrom

Prosjektoppstart

Oppstartsmøte, 15.05.17: Vi takker for vel gjennomført og positivt oppstartsmøte med eiere, samarbeidspartnere og leietakere 15. mai.

Oppsummering fra oppstartsmøtet

Lydfil med utdrag fra oppsummering fra oppstartsmøtet

Illustrasjon veiter med forskjellig aktivitet

Logoer til samarbeidspartnere i Veiteprosjektet

Til Byantikvarens hovedside

Sist oppdatert: 27.11.2021

Fant du det du lette etter?