Hjem Vikåsen skole
Vikåsen skole

Vikåsen skole

Kontakt Vikåsen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

VIKÅSEN SKOLE - VI LØFTER OSS SAMMEN!

Telefon til skolen: 72 54 30 50
Telefon til SFO: 72 54 30 70/57
Tur/ute SFO: 917 60 234

Telefon rektor Rigmor Furu, tlf. 95282811.

På Vikåsen skole sier alle HEI til hverandre når vi møtes!

Koronainformasjon

All informasjon angående Korona og skolens drift i tiden fremover vil bli gitt via meldeboka.

Vikåsen skole 

Vikåsen oppvekstsenter ble åpnet i august 1993. Oppvekstsenteret omfattet den gang helsestasjon, barnehage 1-5 år, 6-årsbarnehage, skole og SFO. 

I 1997 ble 6-årsbarnehagen en del av skolen og utgjør nå 1. årstrinn i grunnskolen.

Vikåsen skole har 333 elever fordelt på 17 grupper. På SFO er det tilknyttet 155 barn. 

Barnehagen 1-5 år er nå egen enhet.

Vi er en skole hvor kultur og natur er grunnmur i arbeidet med god læring og fritid for barna. Beliggenheten til skolen gjør at vi har lett tilgang til naturen.

Skolens visjon er: "VI LØFTER OSS SAMMEN!".

Våre verdier er trivsel, trygghet og tilhørighet.

Aktuelt

Ny rektor

Fra 01.08.20 får Vikåsen skole ny rektor. Den nye rektoren heter  Rigmor Furu, og har tidligere jobbet på Charlottenlund barneskole.

Melding fra FAU

"Vi i FAU ønsker alle elevene fra 1.-4. velkommen tilbake til skolen, og resten av trinnene velkommen når den tiden kommer. FAU vil gjerne bli mer synlig for foreldre til elever ved Vikåsen skole. Vårt mandat er å formidle saker som angår skolen, elever og foreldre. FAU har mulighet til å være mellomledd mellom foreldre og skoleledelse. Skulle noen oppleve at de har spørsmål - store eller små - er det fullt mulig å ta kontakt med oss. Det kan være bekymringer for oppfølging av barn, eller saker som det er vanskelig å ta med skoleledelsen direkte osv. Vi er her for dere! FAU har en representant for hvert trinn, så kontakt gjerne din representant. FAU kan også kontaktes på e-post: fau.vikasen@gmail.com eller FAU-leder Nina Groven på telefon 415 18 110. NB: Personlige opplysninger ikke bør deles på e-post."

Med vennlig hilsen
Nina Groven
Leder Vikåsen FAU 
Informasjon om åpningstider på skolens dører

I samarbeid med FAU ble det på slutten av forrige skoleår besluttet at kun 2. trinnsdøren skal være åpen om morgenen som hovedinngang for SFO. Dette gjeninnføres fra mandag morgen 09.09.19. 

Dette medfører at det om morgenen fram til klokken 08.05 kun er anledning til å gå inn på SFO fra 2. trinnsdøren. Det er viktig at dere som går ut av bygget gjennom andre dører etter å ha levert barn på SFO ikke slipper andre inn gjennom disse dørene. Dette handler om sikkerhet og oversikt over barna vi har i bygget. På grunn av arbeid/vedlikehold på enheten og rundt barnehagen har det ikke vært hensiktsmessig å starte opp igjen med dette før nå og det har vært midlertidig åpent nede i sokkelen. Dette avsluttes fra mandag.

Vi har en avtale med barnehagen som gir anledning til å gå gjennom barnehagens utearealer om morgenen fram til skolestart klokken 08.15. Etter klokken 08.30 skal det ikke foregå gjennomgang.  

Barn som kommer til/etter kl. 08.05 og med skoleskyssen kommer til et tidspunkt som gjør at de regnes for å møte direkte til undervisning. De skal derfor gå rett til sine garderober og eventuelt vente på utsiden til de respektive dører åpnes. SFO slutter altså innkryssingen/stenger for mottak om morgenen kl. 08.05. Fra dette tidspunktet starter lærere tilsyn på skolegården og i garderoben på det minste trinnet. 

De fleste voksne og barn er kjent med ordningen fra i fjor, men det er fint om dere informerer og forbereder barna på at dette nå er igang igjen.

Her er en samlet oversikt over åpningstider på skolens dører: 

 • Adm.dør: 08.00-15.30

 • 1. trinns dører (3 stk): 08.05-16.30

 • Hovedinngang for sfo = 2. trinns dør: 07.15-16.30

 • 3. trinns dør: 08.15-16.30

 • 4.-7. trinns dører: 08.15-14.30

 • Hovedinngangsdør i sokkel: 08.15-16.30

 Mvh. Vikåsen skole

Undervisning

Satsingsområder

IKT

1+1 prosjektet

Fagfornyelsen

Tradisjoner

Kulturuka

Kulturuke blir arrangert annet hvert år. Både skole, skolefritidsordningen, og Solbakken og Vikåsen skolekorps har som oftest et eller annet på programmet. 

Innholdet varierer fra år til år, men er allsidig og kan være alt fra utstillinger, forestillinger, konserter, kor og sang til naturstier og utendørsaktiviteter. Elevenes kafédrift og sosialt samvær er også en viktig del av Kulturuka.

Aldersblanding

Siden skolen åpnet i 1993 har vi utviklet og tilrettelagt for "aldersblanding". Dette er et tilbud av aktiviteter knyttet opp mot skolens satsingsområder. Aktivitetene varierer noe fra semester til semester. Elevene får da mulighet til å velge aktiviteter ut fra egne interesser. Vi gjennomfører nå aldersblandet undervisning på 2.-4. trinn.

Mål for aldersblanding

 • Bygge bro over klassegrensene, og styrke trivselen i skolemiljøet. 
 • Ta vare på det sosiale og kulturelle miljøet på skolen.

Elevene skal

 • Få øvelse i å treffe valg og ta ansvar. 
 • Oppleve mestring og bruke sine sterke sider. 
 • Lære av hverandre, inspirere hverandre og ta ansvar for hverandre.

Aktivitetsdager

 • Idrettsdag
 • Skogdag
 • Skidag
 • Solidaritetsmarsj

Andre tradisjoner

 • Storkor
 • Luciaforestilling
 • Avslutningsforestilling på 7. trinn    
 Bibliotek

Her kan du søke i skolens bibliotek.

Om Vikåsen SFO

Det er om lag 155 barn tilknyttet vår SFO. Barna har mulighet til å leke på tvers av alder og grupper/klasser. 4. trinn har en egen liten base, men kan samtidig delta i aktivitet og lek med de andre barna om de ønsker det. 

Vikåsen SFO gir gode lekemuligheter gjennom nærhet til naturen og arealer som er innredet for fritid. Lekens egenverdi er viktig for oss. Vi lærer mye gjennom lek - samtidig leker vi fordi leken i seg selv er gøy! SFO skal være drivkraft for god fritid. 

Grunnprinsipper og fokusområder for SFO i Trondheim kommune:

 • Lekens betydning
 • Relasjonskompetanse
 • Barns medvirkning/samarbeid med barn
 • Hele barnet - hele dagen

I tillegg har vi egne satsningsområder:

 • Uteliv
 • Mat og måltider
 • Aktiviteter og områder som er sikre, funksjonelle og inspirerende
 • Metodikk: LØFT - løsningsfokusert tilnærming
 • RESPEKT-programmet

Du kan lese mye mer om vår SFO i vår Lokal rammeplan for Vikåsen SFO. 

Kontakt

 • Vi bruker fortrinnsvis meldeboka til kontakt og beskjeder
 • Telefon til avdelinga skal kun benyttes i særskilte tilfeller
 • Tlf 917 60 234

Åpningstider

 • Vi åpner klokken 07.15, alle dager
 • Vi stenger klokken 16.30, alle dager

Oppbygging av hverdagen 

 • Kl. 07.15-08.15: Morgen-SFO med frilek og tilsyn
 • Kl. 07.15-07.45: Frokost (kom senest 07.30 for å rekke frokost)
 • Kl. 08.05-08.15: Rydding og overgang til undervisning
 • Kl. 08.10-08.15: 1. trinn følges til undervisningsareal
 • Kl. 08.15-12.45/13.30/14.15: Undervisning
 • Kl. 12.45/13.30/14.15: Barna hentes fra undervisning av SFO-personal og får informasjon om SFO-dagen
 • Kl. 12.45/13.30/14.15-15.45: Lek og aktiviteter
 • Kl. 12.45/13.30/14.15-15: Mat/Dagros er åpen
 • Ca. kl. 15.30: Servering av frukt
 • Kl. 15.30-15.45: Avslutning av aktiviteter og opprydding
 • Kl. 15.45-16.30: Frilek og opprydding 
SFO-ansatte

Ledelse av SFO:

Øvrige ansatte:

 • Nina Wold
 • Knut Frengen
 • Toril Berg
 • Julian Borgersen
 • Trine L. Hansen
 • Roar Ø. Fordal
 • Sunniva M. Hansen
 • Mathilde Østby
 • Silje K. Ervig (matansvarlig)
 • Monica Leknes (frokostvakter på SFO)

Lærlinger/lærekandidater:

 • Helle Guldseth
 • Isatou Darboe-Johansen

Annet:

 • Eirik og Espen er våre faste tilkallingshjelpere som har god kjennskap til vår SFO
 • Øvrig tilkallingshjelp benyttes ved behov
 • Studenter/elever i praksis - vi tar årlig i mot både barnevernstudenter, vernepleiestudenter og praksiselever fra helse og oppvekstfag
Kvalitet i SFO i Trondheim kommune

Kommunal rammeplan for SFO i Trondheim kommune er snart ferdig men fortsatt under arbeid. Lenke vil komme når denne er ferdigstilt. Den kommunale rammeplanen skal bidra til økt og mer lik kvalitet på SFO i Trondheim.

Den er midlertidig ferdigstilt i den grad at Vikåsen SFO har utarbeidet en lokal rammeplan basert på denne. Vi justerer den lokale planen dersom det kommer endringer som tilsier det. 

Lokal rammeplan for Vikåsen SFO

Lokal rammeplan for Vikåsen SFO.

I denne lenken vil dere finne informasjon om SFO, både hvordan vi organiserer oss, våre grunnprinsipper, standarder vi arbeider etter, våre utviklingsområder samt at vi svarer ut kravene til Kvalitet i SFO slik det fremkommer i kommunal rammeplan. 

Vi er fortsatt i prosess på noen områder, planen er derfor ufullstendig enkelte steder. Dette ligger også tilgjengelig slik at dere ser hvor vi er i løypa. Planen oppdateres fortløpende. 

Har dere spørsmål eller innspill så ta gjerne kontakt med oss.

Ferie og planleggingsdager på SFO

SFO har årlig fem planleggingsdager, da er SFO stengt. Hvor disse plasseres kan variere fra år til år. Her er en oversikt over foreløpig plasserte planleggingsdager:

Skoleåret 2020/2021:

 • 14.08.2020
 • 09.10.2020
 • 29.01.2021
 • 14.05.2021
 • 18.06.2021

Det er stengt til følgende tider i ferier (i tråd med vedtektene):

 • Juleaften
 • Nyttårsaften
 • Onsdag i påskeuken
 • Sommerukene 28 og 29

Barn og uttak av ferie:

Barna skal hvert år ha minimum 3 uker ferie, disse bør være sammenhengende. Disse tre ukene og de fem planleggingsdagene utgjør en betalingsfri måned (juli). Det er viktig at de barna som går på 4. trinn avvikler disse tre ukene før plassen opphører, altså før 1. august. 

NB: Vi gjør oppmerksom på at barn med kortplass kun kan benytte seg av mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker. Er det behov for flere dager må det søkes om fullplass for gjeldende måned. Jamfør vedtektene.

Informasjon/kontakt og bruk av digital meldebok

Meldeboka er plattformen vi bruker i den hverdagslige flyten av beskjeder og informasjon. Det er mange beskjeder som går daglig det er derfor viktig å bruke meldeboka slik at beskjedene er skriftlige. Veileder til Meldeboka finner dere som øverste punkt på hjemmesiden. 

Noen ganger er det likevel hensiktsmessig med tettere og annen form for dialog. Er det noe du er usikker på, eller du ønsker tettere dialog om gi et vink i digital meldebok så finner vi tid til å møtes. Slike henvendelser er det viktig at rettes til avdelinga i Meldeboka og ikke enkeltpersoner. Er du usikker kan du ta direkte kontakt med Ted Sæther eller Wenche Husby på telefon. 

Generell informasjon om vår SFO ligger på denne hjemmesiden, i tillegg har SFO en lukket Facebook-gruppe. Det understrekes at man ikke må være med i denne gruppen for å få nødvendig informasjon. På Facebook-gruppen legges "bonusinfo" i form av bilder eller informasjon som også er tilgjengelig gjennom hjemmesiden eller Meldeboka. Ønsker du å bli medlem av denne gruppen søk opp gruppen "Vikåsen SFO" og be om medlemskap. 

Alle foresatte/foreldre skal legge inn oppholdstid for barnet som har SFO-plass i Meldeboka. For noen kan det være noe forvirrende angående begreper og hva som skal legges hvor. Ikke legg inn hentemeldinger og fravær som vanlig beskjed! Her er en pekepinn på hvor du skal legge inn meldinger om barnets oppholdstid på SFO (fast hentemelding er å foretrekke fra vår side, i tillegg til at det er forutsigbart og trygt for barnet).: 

Fast hentemelding: Her legger du inn fast, repeterende hentemelding om når barnet selv skal gå hjem eller hentes. Husk å spesifisere om barnet skal gå hjem selv. Disse hentemeldingene blir liggende og dukker opp på «hjemsendingslista» på SFO fram til datoen dere satt utløper eller hentemeldingen endres.

Hentemelding engangs: Her legges inn beskjeder for samme dag, f.eks. avvik fra fast hentemelding. Denne meldingen forsvinner etter gjeldende dag. NB: Ikke send slike beskjeder som "melding", legg den rett inn som engangs hentemelding.

Henteregel: Her skriver du om barnet kan gi muntlig beskjed. Det skal skrives på hvem som har tillatelse til å hente barnet på henteregel (ikke hvem som ikke kan – det har form av mer konfidensielle opplysninger som ikke bør framkomme på skjerm, gå i dialog med oss i slike saker). Det som står her blir automatisk stående hver uke fram til dere endrer det.

Dersom du/dere trenger hjelp og/eller opplæring for å få lagt inn barnets oppholdstider i Meldeboka ta kontakt med Ted Sæther snarest. 

Forventninger til foreldre/foresatte

Noe av det viktigste dere kan hjelpe oss med er å sikre at våre oversiktslister stemmer slik at vi har god oversikt over hvilke barn vi har på SFO til hvilke tider. For dere foreldre/foresatte innebærer dette at dere sikrer/bidrar på følgende områder:

 • Sørg for at det ligger informasjon om barnets oppholdstid på SFO i Meldeboka. Sikre også at dette er tydelig informasjon som ikke kan misforstås. Dette er særs viktig i forhold til de barna som skal gå hjem selv.
 • Gi alltid tydelig beskjed direkte til den som har listeansvar på SFO når dere henter barnet. 

 • Har barnet søsken, besteforeldre evt. andre som henter er det viktig at dere også instruerer disse på å varsle tydelig til listeansvarlig når barnet hentes. 

 • Har dere barn som går hjem selv er det en forutsetning at disse barna er modne nok til å varsle selv når de går fra SFO, og ikke går på egen hånd uten klarsignal fra listeansvarlig på SFO. Dere må prate med barnet deres om viktigheten av å forholde seg til denne avtalen. Dersom barnet ikke klarer dette må det vurderes om barnet er modent nok til å gå hjem alene. Gå gjerne i dialog med oss dersom dere føler dere usikre. 

 • Dersom dere henter barn med SFO-plass direkte etter undervisning, sikre at dette er registrert hos kontaktlærer eller SFO før dere går.

 • Bidra til å sikre tilsyn om morgenen:

I samarbeid med FAU ble det på slutten av forrige skoleår besluttet at kun 2. trinnsdøren skal være åpen om morgenen som hovedinngang for SFO. 

Det er viktig at dere som går ut av bygget gjennom andre dører etter å ha levert barn på SFO ikke slipper andre inn gjennom disse dørene. Dette handler om sikkerhet og oversikt over barna vi har i bygget. 

Vi har en avtale med barnehagen som gir anledning til å gå gjennom barnehagens utearealer om morgenen fram til skolestart klokken 8.15. Etter klokken 8.30 skal det ikke foregå gjennomgang.  

Barn som kommer til/etter kl. 08.05 og med skoleskyssen kommer til et tidspunkt som gjør at de regnes for å møte direkte til undervisning. De skal derfor gå rett til sine garderober og eventuelt vente på utsiden til de respektive dører åpnes. SFO slutter altså innkryssingen/stenger for mottak om morgenen kl. 8.05. Fra dette tidspunktet starter lærere tilsyn på skolegården og i garderoben på det minste trinnet. 

Utover dette forventer Vikåsen SFO følgende av foreldre/foresatte:

 • Deltakelse på foreldremøte for SFO (det kommer egen innkalling)
 • At foreldre/foresatte leser og forholder seg til informasjonen vi gir
 • Barnet har klær/skiftetøy tilgjengelig hver dag som er passende for sesongen (ofte har vi fire årstider på en dag). 
 • Begrens telefonbruk til oss i så stor grad som mulig, unngå eksempelvis å ringe fra parkeringsplassen for å få sendt ut barna, eller bruke oss som mellomledd i avtaler om hjemmebesøk. Legg konklusjoner rett inn i Meldeboka. 
 • At foreldre/foresatte har en grunnleggende forståelse for at vi i hovedsak arbeider med grupper av barn, men har noen tilpasninger der det er behov/hensiktsmessig. 
 • Vi ønsker sterkt at foreldre/foresatte tar kontakt med oss om det er noe de ønsker å gi oss tilbakemelding på, eller lurer på.
 • Dersom foreldre/foresatte sitter inne med ressurser de ønsker å bidra inn i SFO med ønsker vi å gi rom for dette (eksempelvis, strikkekurs, skatedag eller annet som kan være aktuelt). Ta kontakt!

Hvis du som forelder/foresatt lurer på hvordan barnet ditt har det på SFO så ikke nøl med å ta kontakt. Vi har det samme målet - at barna skal trives og ha det bra på Vikåsen SFO! 

Skolemiljø

Ny lov om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 01.08.17 er det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. 

Informasjon til elever og foresatte om skolemiljø.

Handlingsplan mot mobbing

Her finner du skolens handlingsplan mot mobbing.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.

Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00-08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no.

Null mobbing

Her kan elever og foresatte få tips til arbeid mot mobbing.

Nettvett

Her kan elever og foresatte få tips i forhold til nettvett.

Helsesykepleier/helsesøster

Helsesykepleier ved Vikåsen skole, Kirsten Kamark, er til stede mandag og onsdag. Hun kan nås hver dag på telefonnummer 948 78 495. Høsten 2020 er også helsesykepleier Tonje Gagnat tilknyttet enheten. Hun kan nås på telefon 46827913.

Skolemelk og skolefrukt

Bestilling av skolemelk og skolefrukt gjøres på internett. Nytt av året er at skolemelk bestilles på skolelyst.no.

Skolefrukt bestilles på skolefrukt.no.

Om Vikåsen skole

Kontaktinformasjon:

Rektor: Rigmor Furu, telefon 95282811.

Avdelingsleder: Marius Jusnes, hovedansvar 1.-4. trinn, telefon 911 64 005. 

Avdelingsleder: John Drøivoldsmo, hovedansvar 5.-7. trinn, telefon 917 60 233. 

Avdelingsleder: Wenche Husby, hovedansvar SFO, telefon 952 63 808. 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vikåsen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006