Hjem Vikåsen skole

Vikåsen skole

Kontakt Vikåsen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

 VIKÅSEN SKOLE - VI LØFTER OSS SAMMEN!

Telefon til skolen: 72 54 30 50
Telefon til SFO: 72 54 30 70/57
Tur/ute SFO: 917 60 234

Telefon rektor Grethe Hartvigsen-Larsen: 917 60 163

På Vikåsen skole sier alle HEI til hverandre når vi møtes!

Om skolen 

Vikåsen skole

Vikåsen oppvekstsenter ble åpnet i august 1993. Oppvekstsenteret omfattet den gang helsestasjon, barnehage 1-5 år, 6-årsbarnehage, skole og SFO. 

I 1997 ble 6-årsbarnehagen en del av skolen og utgjør nå 1. årstrinn i grunnskolen.

Vikåsen skole har 333 elever fordelt på 17 grupper. 

Barnehagen 1-5 år er nå egen enhet.

Vi er en skole hvor KULTUR OG NATUR er grunnmur i arbeidet med god læring for barna.

Skolens visjon er: "VI LØFTER OSS SAMMEN!".

Våre verdier er trivsel, trygghet og tilhørighet.

Tradisjoner

Kulturuka

Kulturuke blir arrangert annet hvert år. Både skole, skolefritidsordningen, og Solbakken og Vikåsen skolekorps har som oftest et eller annet på programmet. 

Innholdet varierer fra år til år, men er allsidig og kan være alt fra utstillinger, forestillinger, konserter, kor og sang til naturstier og utendørsaktiviteter. Elevenes kafédrift og sosialt samvær er også en viktig del av Kulturuka.

Aldersblanding

Siden skolen åpnet i 1993 har vi utviklet og tilrettelagt for "aldersblanding". Dette er et tilbud av aktiviteter knyttet opp mot skolens satsingsområder. Aktivitetene varierer noe fra semester til semester. Elevene får da mulighet til å velge aktiviteter ut fra egne interesser. Vi gjennomfører nå aldersblandet undervisning på 2.-4. trinn.

Mål for aldersblanding

- Bygge bro over klassegrensene, og styrke trivselen i skolemiljøet. 
- Ta vare på det sosiale og kulturelle miljøet på skolen.

Elevene skal: 
- Få øvelse i å treffe valg og ta ansvar. 
- Oppleve mestring og bruke sine sterke sider. 
- Lære av hverandre, inspirere hverandre og ta ansvar for hverandre.

Aktivitetsdager

- Idrettsdag
- Skogdag
- Skidag
- Solidaritetsmarsj

Andre tradisjoner

- Storkor
- Luciaforestilling
- Avslutningsforestilling på 7. trinn    
- Familiekaffe på SFO

Aktuelt
skolemiljø 
Ny lov om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 01.08.17 er det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. 

Informasjon til elever og foresatte om skolemiljø.

Handlingsplan mot mobbing

Her finner du skolens handlingsplan mot mobbing.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.

Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00-08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no.

Null mobbing

Her kan elever og foresatte få tips til arbeid mot mobbing.

Nettvett

Her kan elever og foresatte få tips i forhold til nettvett.

Helsesøster

Helsesøster ved Vikåsen skole, Kirsten Kamark, er til stede mandag og onsdag. Hun kan nås hver dag på telefonnummer 948 78 495.

Satsingsområder 

IKT

1+1 prosjektet

Språkløyper

Språkløyper er et kompetansehevingsprogram for lærere. Det er fokus på arbeid med innlæring av språk, skriving og lesing. Programmet består av økter med ulike tema som presenteres, bearbeides og prøves ut i undervisningen. 

Her finner du hjemmesiden som blir brukt i utviklingsprosjektet.

Skolens årshjul

Skoleskyss

Søknad om skoleskyss

Det vises til kriterier for tildeling av skoleskyss ved Vikåsen skole. Søknad om skyss for skoleåret 2017/2018 leveres i administrasjonen og vil behandles fortløpende. 
Se også kriterier for skoleskyss under Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Skolemelk og skolefrukt

Bestilling av skolemelk og skolefrukt gjøres på internett. Nytt av året er at skolemelk bestilles på skolelyst.no.

Skolefrukt bestilles på skolefrukt.no.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vikåsen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?