Tilbud i Olavsgården

Tilbud i Olavsgården

Hva finner du i Olavsgården

Pårørendetreff

Pårørendetreffet er en diagnoseuavhengig samtalegruppe som tilbys to ganger i året over 8 ganger på kveldstid, høst og vår. Tilbudet er gratis. Dato for oppstart annonseres her.

Les mer om pårørendetreff

Å leve med vedvarende helseutfordringer

Denne gruppen er for deg som har levd med en vedvarende helseutfordring over lengre tid, som ønsker påfyll og er motivert til å gjøre en innsats selv for å få en bedre hverdag. Tilbudet går over 8 uker, mandager 12.00-15.00. Oppstart for neste gruppe vil annonseres i Adresseavisens kunngjøringer og her på våre nettsider. Dato for oppstart høsten 2022 kommer.

For mer informasjon: Les mer om gruppetilbud for langvarige helseutfordringer eller ta kontakt med Mette Mueller, telefon 90 75 57 88 / e-post eli.alperstein@trondheim.kommune.no. Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Pårørendeskolen - Ressurssenter for demens

Et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. For mer informasjon og påmelding ta kontakt på postdemens@trondheim.kommune.no eller telefon 91 77 80 35.

Rask Psykisk Helsehjelp

Et lavterskel behandlingstilbud. For mer informasjon besøk nettsidene til Rask Psykisk Helsehjelp.

Takk bare bra - Infosenteret for seniorer

Kurs i mestring av depresjon. Oppstart neste kurs: 6.september 2022. For påmelding ring; Infosenteret på telefon 72 54 67 91 mellom 12.00-14.00 mandag til fredag.

Lærings- og mestringskurs til voksne med nedsatt syn

Kurset går over 5 tirsdager. Du kan lese mer om tilbudet på nettsidene til Enhet for ergoterapitjenester, eller ta kontakt på telefon 90 82 55 74.

Lærings- og mestringskurs til voksne med nedsatt hørsel

Dette er et kurs som tilbys fast to ganger årlig. Kurset består av 3 samlinger med informasjon, veiledning og dialog om hvordan mestre hverdagen med redusert hørsel. Du kan lese mer om tilbudet på nettsidene til Enhet for ergoterapitjenester, eller ta kontakt på telefon 90 82 55 74.

Mestringskurs - en bedre hverdag ved langvarig smerte

Kurset er gruppebasert og består av 8 samlinger a 2,5 timer. Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kurslederne er helsepersonell, og i tillegg deltar brukerrepresentant. Kurset er gratis. Du finner mer informasjon på nettsidene til Friskliv og Mestring.

Ta kontakt på telefon: 95 27 46 44 (mandag-torsdag kl. 12.00-14.00) eller send inn kontaktskjema.

Sterk og Stødig Olavsgården

Treningsgruppe for seniorer onsdager kl. 12.00-13.00 i treningssalen på Olavsgården. Deltakelse kun for påmeldte.

Ta kontakt med; Enhet for fysioterapitjenester tlf: 48 24 35 78 eller bruk linken under for oppdatert informasjon og påmelding:

www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/aktivitet/treningsgrupper-for-seniorer

Brukerkontoret

I 2.etasje på Olavsgården har vi et eget brukerkontor. Her vil ulike brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og frivillige være til stede og gi informasjon, samarbeide med fagpersoner om kurs og undervisning, og være tilgjengelig for råd og veiledning. Ta kontakt med en av prosjektmedarbeiderne for mer informasjon.

  • Parkinsonforeningen har likepersoner til stede onsdag i partallsuker fra kl. 10-14. Samme dager tilbys også "kaffe & spill". Fellestrening i regi av Parkinsonforeningen onsdager kl. 17-19. Følg med på nettsidene til Parkinsonforeningen for informasjon om andre aktiviteter.
  • LHL Hjerneslag Ung inviterer til "slagkafe" hver torsdag kl. 11-14. Dette tilbudet er åpent for alle interesserte.
  • MS-foreningen holder medlemsmøter og arrangerer ulike sosiale aktiviteter for sine medlemmer i Olavsgården.
Tverrfaglig rehabilitering på dagtid

Dagrehabiliteringen har sommerstengt i uke 30, 26.07-30.07.

Adresse: Olavsgården, Thoning Owesens gate 20

Telefon: 95 26 38 10

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Det kreves vedtak på tjenesten fra helse- og velferdskontoret.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: Fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Det gis tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

Les mer om tjenestene til Dagrehabiliteringen

Hvordan finner du oss

Adressen er Thoning Owesens gate 20. Olavsgården ligger i idylliske omgivelser rett ved siden av Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH). Nærmeste bussholdeplass er Dalen Hageby.

Vi har begrenset med parkeringsplasser og ønsker at disse forbeholdes brukere og besøkende med bevegelsesutfordringer.

Mer om oss

Mer om våre tilbud

Å leve med en sykdom eller skade over lengre tid er krevende på mange måter. I Olavsgården vil du finne kurs, temamøter, treningsmuligheter, veiledning og gruppetilbud som kan føre til at du finner noe felles med andre, lærer noe nytt eller får motivasjon til å fortsette med noe som er bra for deg.

Gjennom ulike tilbud treffer du fagpersoner og brukerorganisasjoner som skjønner at dagene og formen kan variere, som kan motivere og utfordre deg til å teste ut nye ting og måter å utfolde deg på. Kanskje din egen kunnskap om endring kan hjelpe andre til å våge noe av det samme?

Dersom du har behov for tilrettelagt trening og veiledning av flere yrkesgrupper samtidig, kan du ha nytte av Dagrehabiliteringen eller andre tjenester som kommunen tilbyr. Da må du ta kontakt med fastlege eller Helse og Velferdskontoret som vurderer om du har rett på vedtak eller tjenester.

Du kan lese mer om de ulike tilbudene her, eller ta kontakt med en av oss på epost eller telefon.

Om prosjektet Olavsgården mestringshus

Olavsgården mestringshus er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for psykisk helse og rus, og Mestringshuset Dagrehabiliteringen. Prosjektet ble avsluttet i desember 2021 og arbeidet videreført med etablering av enheten Friskliv, læring og mestring. Dagrehabiliteringen, Friskliv og mestring, infosenter for seniorer og ressurssenter for demens er alle virksomhetsområder som inngår i den nye enheten.

Prosjektet har utredet behov for og prøvd ut ulike tilbud og aktiviteter som nå tilbys regelmessig i lokalene i Olavsgården, i tillegg til allerede etablerte tilbud fra de samarbeidende enhetene i prosjektet. Se mer om disse under "Hva finner du i Olavsgården".

Brukerrepresentanter har vært aktivt involvert i alle deler av prosessen og bidrar til utvikling av de ulike tilbudene. Det er også opprettet et eget kontor for brukerorganisasjoner i Olavsgården.

Målet er at Olavsgården skal bli et levende hus for personer med vedvarende helseutfordringer og deres pårørende, med kurs, grupper og sosiale treffpunkt. Et hus som gir muligheter for å treffe fagfolk og andre i samme situasjon, og som kan være en arena for kunnskap, erfaringsutveksling, råd og veiledning.

Rapporter fra prosjektperioden:

Rapport 1: juli - desember 2018

Rapport 2: januar - april 2019

Rapport 3: mai - august 2019

Rapport 4: september - desember 2019

Rapport 5: januar - mars 2020

Rapport 6: april - juni 2020

Rapport 7: juli - september 2020

Rapport 8: oktober - desember 2020

Rapport 9: januar - mars 2021

Rapport 10: april - juni 2021

Rapport 11: juli - september 2021

Sist oppdatert: 20.04.2022

A03-P1-EPI006