Hjem Huseby ungdomsskole

Huseby ungdomsskole

Kontakt Huseby ungdomsskole

Se kart

Fredag 05.oktober er siste skoledag på Sverresmyr. Tirsdag etter høstferien (16. oktober) starter skolen på gamle Heimdal vgs. Adressen er Blisterhaugvegen 9.

 Skolen vår

Huseby skole har fra 1. august endret navn til Huseby ungdomsskole. Det er vedtatt bygging av ny skole for Huseby ungdomsskole og Huseby barneskole som skal stå ferdig våren 2021. 

Huseby ungdomsskole har ca. 275 elever på 8. - 10. trinn og 35 ansatte, her inngår også mottaksklassene. Barneskoler som er i vår skolekrets er Romolslia skole og Huseby barneskole (tidligere Saupstad skole og Kolstad skole).

Lærerne er organisert i trinn og arbeidslag (team) som tilsammen dekker de fleste fag- og ferdighetsområder for den elevgruppen de har ansvaret for. Lærerne har et gjensidig forpliktende samarbeid om tilpasset opplæring for disse elevene.

Huseby ungdomsskole er en av to skoler i Trondheim kommune med mottaksgrupper for elever på ungdomstrinnet. Dette betyr at vi tar i mot elever som nettopp har kommet til landet og som har behov for grunnleggende norskopplæring. Tilbudet gjelder i utgangspunktet for ett år, men mulighet med forlengelse med inntil ett år hvis behovet er tilstede.
I utgangspunktet skal elever som er ferdig med opplæring i mottaksgrupper føres tilbake til sine nærskoler, men de har mulighet for å søke om videre skolegang ved Huseby ungdomsskole.

Trinn og administrasjon

8. trinn

Trinnleder: Frank Robert Mæhla

8A: Rudi Madssen

8B: Linda Pettersen

8C: Joachim Solem Holan

8D: Marit Brakstad Mathisen

 9.trinn

Trinnleder: Merethe Berg Ødegaard

9A: Lena Skaalbones

9B: Rigmor Haukli

9C: Eirik Wikerøy

9D: Jørgen Lynghei

10.trinn

Trinnleder: Kjersti Aakre

10A: Gry Røvik

10B: Tom Åsen

10C: Heidi Aarnes Berge

Mottak

Kjell Erik Aas

Gunn Berit Halsos

Mia Dimmeldal

Asma Abroud

Skolens administrasjon

Rektor Robert Flataas, tlf. 476 72 190

Avdelingsleder Kjersti Aakre , tlf 990 40 451 

Avdelingsleder Merethe Berg Ødegaard, tlf. 416 62 067 

Avdelingsleder Frank Robert Mæhla, tlf 481 88 650 

Sekretær Hege Dybfest Eriksen, tlf 72 54 82 00

 Nyttig info fra rådgiver

Rådgiver: Kjersti Aakre

Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Gjertrud Voldrønning

Mobil: 902 60 764

Tilstede: 

  •  Mandag, onsdag og torsdag kl 0830 - 1530. Tirsdag kl 1200-1530. 

Du kan ta kontakt med helsesøster dersom du trenger noen å snakke med:

  • om kropp og helse
  • om vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
  • om seksualitet og prevensjon
  • om tobakk/alkohol eller andre rusmidler
  • om andre ting du lurer på

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte. 

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og ped.psyk.faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gies ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Bl.a. Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg 2018-2019

10. trinn:

Anita Holmgren Meder, Bent Berg

9. trinn:

Brit Karin Skaug, Merethe Øien Aune, Renate Dalehamn, Merethe Knutsen

8. trinn:

Stian Kjeldsand, Veronica Holthe, Helen Thomasgård, Elin Sletner, Kristin Eklund, Esme Tahtaci, Nann-Mari Juel, Linn Therese Isb   

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAU's hovedoppgaver:

Styrke kontakten mellom hjem og skole. 
Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU:
Fritidsaktiviteter.
Foreldremøter.
Engasjement i saker som angår skolen.
Økonomisk støtte til tiltak for skolen.

Hva gjør trinnkontaktene:
Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang:
Velg kontaktperson.
Lag årsplan i samarbeid med tillits-elever og kontaktlærer.
Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter

 

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon: 72 54 82 00

Besøksadresse: Huseby ungdomsskole, Blisterhaugvegen 9, 7078 Saupstad

E-post: huseby-uskole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Org.nr.: 975 267 792

Sist oppdatert: 18.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?