Hjem Huseby ungdomsskole

Huseby ungdomsskole

Kontakt Huseby ungdomsskole

Se kart og finn ansatt

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

 Logg inn i Meldeboka

 

 Se veiledninger for meldeboka

 

 

Rådgiver

Her finner dere dokumenter fra rådgiver

 

 

Skolehelsetjenesten

Informasjon fra helsesøster

Du treffer helsesøster Gjertrud Voldrønning  på telefon 902 60 764. Hun er på Huseby skole hele uka fra kl 9-15 og fredag i oddetallsuker fra klokka 9 - 15.

Du kan ta kontakt med helsesøster dersom du trenger noen å snakke med:

 • om kropp og helse
 • om vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
 • om seksualitet og prevensjon
 • om tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • om andre ting du lurer på

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte. 

 

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og ped.psyk.faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gies ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Bl.a. Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

 

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg 2017-2018 

TRINN            KONTAKTER 

8.                   Renate Dalehamn, renate-dalehamn@hotmail.com

9.                   Ragnar Sundberg, ragnar.sundberg@gmail.com

                      Merethe Postholm, gildevangen.resepsjonssjef@olavthon.no 

                      Nann-Mari Juel, nannmarij@gmail.com 

10.                  Lene Løseth, lene.loseth@gmail.com

                      Nina Pedersen Reitan (FAU-leder), nina.reitan@hotmail.com

 

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAU's hovedoppgaver:

Styrke kontakten mellom hjem og skole. 
Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU:
Fritidsaktiviteter.
Foreldremøter.
Engasjement i saker som angår skolen.
Økonomisk støtte til tiltak for skolen.

Hva gjør trinnkontaktene:
Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang:
Velg kontaktperson.
Lag årsplan i samarbeid med tillits-elever og kontaktlærer.
Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter

 

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 19.07.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css