Kontaktinfo
Telefon
72548200
Adresse
Riiser-Larsens vei 16
Epost
huseby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Helsesøster
Gjertrud Voldrønning
Tlf: 902 60 764
e-post: gjertrod.voldronning@trondheim.kommune.no
Til stede: Mandag - onsdag - fredag

 

 

Presentasjon på foreldremøte ligger her.

Kontaktlæreroversikt - alle trinn.

 

Fravær og permisjon
Fravær og permisjon søkes i Meldeboka

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dokumentert fravær i grunnskolen er bare permisjon innvilget av skolen eller sykdom.

Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden.

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon.

Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

(Opplæringsloven § 2-13 og forskrift til opplæringsloven kap.3)

Huseby skole