Handlingsprogram for naturmiljøet

Handlingsprogram for naturmiljøet

Handlingsprogram for natumiljøet i Trondhem

Handlingsprogram for naturmiljøet - vedtatt i bystyret 31.08.06

Handlingsprogrammet for naturmiljøet har som mål å gi miljøfaglige premisser for å oppnå en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet og bevaring av biologisk mangfold i Trondheim kommune. Det er lagt vekt på en helhetlig tilnærming, og programmet omhandler flere tema og forvaltningsområder. Handlingsprogrammet skal revideres samtidig med kommuneplanens strategidel innen 2012.

Det er avholdt 2 høringer:

  • I mai –juni 2005 ble et foreløpig høringsutkast sendt til 36 grunneier- og natur- og friluftsorganisasjoner.
  • I oktober-november 2005 ble revidert høringsutkast sendt til 68 instanser og grunneiere, samt lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser/innspill er vurdert og bearbeidet inn i dette plandokumentet. Handlingsprogrammet ble behandlet og vedtatt i bystyret 31.08.06.

Handlingsprogram for naturmiljøet:
Rapporten

Kartvedlegg:
1. Arealfordeling i Trondheim kommune
2A. Kart som viser naturtyper etter DN-Håndbok nr.13
2B. Kart som viser lokalt viktige naturområder
3. Verneområder og Nidelvkorridoren
4. Viltkart
5. Vann og vassdrag
6.1. Strandsonen - oversiktskart
6.2. Strandsonen – 1
6.3. Strandsonen – 2
6.4. Strandsonen – 3
6.5. Strandsonen – 4
6.6. Strandsonen – 5
6.7. Strandsonen – 6
6.8. Strandsonen – 7
7. Sjønære rekreasjonsområder
8. Miljøregistreringer i skog – oversiktskart
9. Miljøregistreringer i skog – delkart
10. Miljøregistreringer i skog – delkart
11. Miljøregistreringer i skog – delkart
12. Miljøregistreringer i skog – delkart
13. Miljøregistreringer i skog – delkart
14. Miljøregistreringer i skog – delkart
15. Miljøregistreringer i skog – delkart
16. Miljøregistreringer i skog – delkart
17. Miljøregistreringer i skog – delkart
18. Miljøregistreringer i skog – delkart
19. Markslagskart
20. Trondheim bymark – landskapsøkologisk forvaltningsmodell
21. Bymarka naturreservat – evighetsskog  

Sist oppdatert: 11.01.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward