Hjem Heimdal hjemmetjeneste

Heimdal hjemmetjeneste

Kontakt Heimdal hjemmetjeneste

Se kart og finn ansatt

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene

Helse- og velferdskontoret tar i mot hendendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, samt veilede deg i forhold til regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Klageadgang står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd

Brukerråd

Ansattrepresentanter

Heimdal: Wenche Langlo, tlf 72 54 94 30
Sapstad: Hanne Pinkney og Terje Eidsvåg, tlf 72 54 79 44
Heimdal helse- og velferdskontor: Karin Erland, vara: Bente Schjetlein, tlf 72 54 95 00

Brukerrepresentanter

Heimdal: 
Roger Lervaag
Haldor Flatens veg 39
7081 Sjetnemarka
Tlf: 72 88 59 38

Saupstad:
Wenche Skjerdingstad
Kolsåsen 15B
7079 Flatåsen
tlf: 971 71 993

Eldrerådet: 
Margit Bjørnerud
Brannhaugen 29
7026 Trondheim 
tlf: 72 55 22 47
975 49 263

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 07.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css