Kontaktinfo
Telefon
72549430
Adresse
Østre Rosten 51A
Epost
heimdal-hjemmetj.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Heimdal hjemmetjeneste finner du lokalisert på gateadresse Østre Rosten 51. Her finner du oss i 2.etasje.

Se vår serviceerklæring

Heimdal hjemmetjeneste yter tjenester i hjemmet til de brukere som har behov for dette. Dette innebærer hjelp, pleie og omsorg i forhold til det du ikke er i stand til å ivareta selv. Dette er tjenester som Helse- og velferdskontoret på forhånd har vurdert, og gitt enkeltvedtak på. Tjenestene er hjemlet i henhold til lovverk. Vi yter for eksempel tjenester som hjelp til stell og pleie, sårstell, medikamenthåndtering, kreftomsorg, samtaler og mye mer.

Nærmeste helse-og velferdssenter som er Tiller, holder til i samme hus. Her her vi blant annet en bydelskafe og dagsenter tilknyttet. Våre brukere kan også få dagtilbud ved andre helse-og velferdssenter som Byneset og Nypantunet.

Heimdal hjemmetjeneste