Kontaktinfo
Telefon
72549430
Adresse
Østre Rosten 51A
Epost
heimdal-hjemmetj.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart
  • Søk tjeneste

    Her kan du finne ditt lokale Helse og velferdskontor og søke på tjenester

Heimdal hjemmetjeneste

 

Heimdal hjemmetjeneste finner du lokalisert på Tiller. Vår adresse er Østre Rosten 51. Vi har kontorer i 2 etg i Tiller Helse og Velferdssenter.

Se vår serviceerklæring

Heimdal hjemmetjeneste yter nødvendig helsehjelp i hjemmet. Hjemmetjeneste innebærer hjelp til pleie og omsorg i forhold til det du ikke er i stand til å ivareta selv. Dette er tjenester som Helse- og velferdskontoret på forhånd har vurdert, og gitt vedtak på. Tjenestene er hjemlet i henhold til lovverk. Vi yter eksempelvis tjenester som hjelp til stell og pleie, sårstell, medikamenthåndtering, kreftomsorg, samtaler m.m.

Nærmeste helse-og velferdssenter er Tiller HVS. Vi holder til i samme hus. Her har vi blant annet en bydelskafe og dagsenter tilknyttet. Våre brukere kan også få dagtilbud ved andre helse-og velferdssenter som Byneset og Nypantunet.

Heimdal hjemmetjeneste