Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer 

Ønsker du å vite om aktiviteter eller har spørsmål om helse og hverdag?  Vi har oversikt over det meste som skjer for byens eldre og er en veiviser til muligheter. Du er velkommen til å ta kontakt både som senior og pårørende. 

Vi tilbyr:

 • Åpent publikumsmottak alle hverdager kl. 12.00-14.00
 • Helsefremmende og forebyggende samtaler
 • Informasjon, råd og veiledning om helse og muligheter som senior
 • Foredrag til lag og foreninger
 • Depresjonsmestringskurs for seniorer "Takk, bare bra?.." 
 • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til 80-åringer
 • Miniseminar til 80-åringer og til deg som nylig har flyttet til Trondheim

 

Brosjyre Infosenteret for seniorer  Film Infosenteret for seniorer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Erling Skakkes gate 14
Telefon 72 54 67 91
Åpningstider: Mandag-fredag, mellom klokken 12.00-14.00

Epost:

Du finner oss også på Facebook

Infosenteret for seniorer

Postadresse

Trondheim kommune
Infosenteret for seniorer
Enhet for Friskliv, læring og mestring
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Infosenteret for seniorer

Her får du informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller en samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon. Vi har en god oversikt over mye av det som foregår for seniorer.

Forebyggende og helsefremmende samtale

Forebyggende hjemmebesøk er en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og er et tilbud om råd og veiledning til eldre. Tilbudet kan gi informasjon om hvordan bevare helsen og muligheten til å leve et selvstendig liv. Samtalen kan gi kunnskap om enkle endringer som kan bidra til økt livskvalitet og trygghet i hjemmet. Viktige samtaleemner kan være sikkerhet, ernæring og hverdagsaktivitet. Et forebyggende hjemmebesøk kan åpne døren til flere aktivitetstilbud og deltakelse i frivillig arbeid. Infosenteret for seniorer tilbyr et hjemmebesøk til alle som fyller 80 år som ikke har etablerte tjenester. Her vil du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon.

Video om forebyggende hjemmebesøk i Trondheim Helsedirektoratet "Leve hele livet"

Informasjonsfilm om forebyggende hjemmebesøk fra den nasjonale veilederen

Foredrag

Vi tilbyr undervisning til pensjonistforeninger, lag og organisasjoner.

Vi kommer gjerne på et møte og holder et innlegg om helse, livsstil og andre tema som kan være av interesse. Ta kontakt i god tid, slik at vi får planlegge det inn i våre oppgaver.

Se tema for våre foredrag for 2024

Informasjon, råd og veiledning

Hos oss kan du henvende deg for råd, veiledning og informasjon for seniorer, pårørende eller andre. Vi har åpen resepsjon med aktuelle brosjyrer. Se kontakt for åpningstider og besøksadresse.

"Kom dæ på nett, rett og slett": Dataopplæring for seniorer

Digitalt utenforskap medfører at mange ikke deltar like mye i samfunnet som andre fordi de ikke mestrer bruken av digitale tjenester. Hvordan kan vi bidra til å redusere det digitale utenforskapet i seniorbefolkningen? 

Her finner du en brosjyre som viser et utvalg av muligheter for opplæring i digitale verktøy for seniorer i Trondheim: "Kom dæ på nett, rett og slett". 

Infosenteret for seniorer har gjennom prosjektet "digitalt springbrett for en bedre hverdag" kartlagt behov for opplæring blant seniorer og etablert et samarbeid med et utvalg av aktører som tilbyr ulike former for opplæring. Brosjyren er utarbeidet i samarbeid med aktører som Biblioteket, Seniornett, Frivilligsentraler og foreningen SeniorIKT som også har vært del av ressursgruppen vår.

Kurs i forebygging og mestring av depresjon -"Takk, bare bra" 

Sirkel med teksten 'Takk bare bra...'

Info om kurset

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor. Mange opplever ulike former for tap. Det kan eksempelvis være tap av familie eller venner, dårligere helse, eller tap av ferdigheter til å utføre det en har lyst til i hverdagen. Dette kan føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Du vil lære deg metoder for hjelp til selvhjelp, slik at du kan få det bedre. Gjennom undervisning får du lære sammenhenger mellom tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger og hva du selv kan forbedre i eget liv.

Oppstart: Tirsdag 10. september 2024 kl 12.30-14.30.

Kurssted: Olavsgården, Thoning Owesens gate 20. Kurset går onsdager i 10 uker, 2 timer pr. uke.

Kursledere: Lene Tronæs van den Hoven, Bodil Klungerbo

Pris: Deltakeravgift: 500,- for kursmateriell inkl. kaffe/te.

Påmelding: Infosenteret for seniorer: 72 54 67 91.

Her ser du plakat for tilbudet høst 2024.

Ansatte ved Infosenteret for seniorer er sertifiserte kursledere.

Kurset er utviklet av Geriatrisk ressurssenter i Oslo. Drives i dag av nasjonalt senter for Aldring og helse.
Se også artikkel om "Takk bare bra"- kurs i magasinet 70+.

Seminar for deg som er senior og ny i byen

Hei, er du senior og ny i Trondheim?

Infosenteret for seniorer arrangerer seminar for deg som har lyst å bli kjent med tilbud og muligheter som finnes i byen. Se plakat 

Tid: Onsdag 10. april kl. 10-12

Sted: Hornemansgården, Kongensgate 7, møterom 4 i 2 etg.

Påmelding innen 8. april til Infosenteret for seniorer 

på telefon 72 54 67 91 mellom kl. 12-14 

e-post:

Arrangør: Infosenteret for seniorer i samarbeid med Hornemansgården

Velferdsteknologi

Infosenteret kan gi informasjon om tiltak som kan hjelpe i hverdagen.

Eksempel på dette er:

 • Trygghetsalarm
 • GPS
 • Medisindispenser
 • Hoftebeskytter
 • Trygghetstiltak

Les mer om velferdsteknologi i Trondheim kommune.

illustrasjon av pc og telefon

Ansatte

Ansatte ved Infosenteret for seniorer er helsepersonell med lang erfaring i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre. 

 • Anne Betty Sødal - ergoterapeut
 • Bodil Slettan Klungerbo - spesialergoterapeut i geriatri
 • Eva Bjørvik - Seniorveileder
 • Ingvild Ødegård - spesialsykepleier i geriatri
 • Lene Thronæs van den Hoven - fysioterapeut med master
 • Tor Hoel - fysioterapeut

Aktiviteter for seniorer

Her finner du et utvalg av aktiviteter for seniorer.

Aktiviteter
Frivilligsentraler

Hovedside for frivillighet i Trondheim kommune                                                    Her finner du en oversikt over de 14 frivilligsentraler i Trondheim. Det er også informasjon om frivillig.no. 

Caritas Trondheim er et Nasjonalt Ressurssenter som tilbyr hjelp til innvandrere med relevant informasjon, språkopplæring, karrierveiledning, matutdeling, og aktiviteter i mottak. Man kan også bare stikke innom for en hyggelig prat. Ansatte og frivillige er alltid tilgjengelig og behjelpelig, og holder til i Kongens gate 34.

Helse

Her kan du finne gode råd og verktøy for en god helse

Kulturtilbud
Kurstilbud

Kontakt din nærmeste frivilligsentral for en oversikt over kurstilbud. 

Helserelaterte kurs finner du under "Aktuelle ressurser og instanser" på denne nettsiden.

Trim

Kontakt ditt nærmeste treningssenter eller liknende for trimtilbud.

Aktiviteter i din bydel

Heimdal
Lerkendal
Midtbyen
Østbyen

Aktuelle ressurser og instanser

Her finner du oversikt over flere nyttige tilbud, tjenester og nettsider

Ofte stilte spørsmål

Er Trondheim en aldersvennlig by?

Trondheim ble i 2015 med i Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk for aldersvennlige byer. Gjennom nettverket kan kommunen utveksle ideer og erfaringer, slik at byen blir stadig bedre å leve i, også for eldre innbyggere.

Vi har to satsingsområder i Trondheim:

 • en tilrettelagt by som det er lett å ta seg frem i og som har gode benker å sitte på (universell utforming)
 • sosiale møteplasser i bydelene for seniorer.

Det er laget en forslagskasse, der du kan sende inn dine tanker og forslag til hva som kan gjøre byen enda bedre for eldre. Her kan du se video med et eksempel på tiltak på aldersvennlig by om veitene og her kan du se en video om belysning.

Les mer på engelsk om nettverket Aldersvennlige byer (Age friendly cities).

Les mer om Trondheim 2030.

Hva er HelsaMi?

Det nye journalsystemet i Midt-Norge, Helseplattformen ble trinnvis tatt i bruk fra 2022. HelsaMi er innbyggerportalen i Helseplattformen, og innbyggere i Trondheim kommune og pasienter på St. Olavs hospital er de første som tok den i bruk. Her kan du se en introduksjonsvideo om Helseplattformen.

Hvor finner jeg aktuelle søknadsskjema?
Hvordan ordner jeg fremtidsfullmakt?

Her finner du mer informasjon om fremtidsfullmakt fra Statsforvalteren.

Hvordan planlegge for en god alderdom?

"Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag. Du må bare planlegge litt."

Kan jeg få varelevering hjem på døren?

Aktuelle butikker som bringer varer hjem til deg i Trondheim. Med forbehold om endringer.

Meny Moholt, telefon 73 82 02 00 

Bunnpris & Gourmet Nidarvoll, telefon 73 96 63 25

Wolt market leverer også i Trondheim i en begrenset radius (se kart på nettsiden)

Det finnes også flere leverandører som tilbyr matkasser med ukemeny. Trondheim kommune har middagslevering etter vedtak fra helse- og velferdskontoret.  

Vet du at du kan få trygg skyss hjem gjennom AtB?

Fra A te B i ditt nærområde. 67pluss er et tilbud for deg som har fylt 67 år, og som har behov for transport fra der du bor til et definert servicepunkt, for eksempel butikk, lege eller apotek. Eller fra et servicepunkt til et annet.

67pluss er et prøveprosjekt i et begrenset område.

Prisen er som en ordinær honnørbillett.

Tjenesten er tilgjengelig mandag til fredag mellom kl. 09.30-16.30.

Bestill reisen i appen 67pluss eller ring 02867.

Les mer om prosjektet.

 

For helsepersonell

Aktuelt om forebyggende hjemmebesøk

Sist oppdatert: 10.07.2024

Fant du det du lette etter?