Hjem Helse og omsorgInfosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud til deg som er senior. Hos oss vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

 

Kontakt

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00 

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14.

Telefon: 72 54 67 91 

E-post: infosenterseniorer@trondheim.kommune.no

Ønsker du samtale utenom besøkstiden, ta kontakt på telefon for å avtale tid.

 

Postadresse

Trondheim kommune 
Enhet for ergoterapitjeneste
Infosenteret for seniorer 
Erling Skakkes gate 14 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

 

Aktuelt

Den kulturelle spaserstokken 

Her finner du Den kulturelle spaserstokken for høsten 2018

Julebord Hornemansgården

Her kan du lese om julebord som arrangeres i Hornemansgården 15. desember 2018.

Magasinet 70+

Trondheim kommune utgir magasinet "70+". Fra 2017 utgis den èn gang årlig. Den sendes i posten til alle byens innbyggere over 70 år. Infosenteret deltar i redaksjonsråd for magasinet. Har du tips til aktuelle reportasjer eller innhold, ta kontakt med Infosenteret, så vil vi videreformidle. 

Utgaver:

Voi voi festival januar 2019

Voi voi er en éndags festival for et voksent publikum med foredrag, kunnskapsformidling, stands, musikalske innslag, sosialt samvær og gastronomisk påfyll på Royal Garden og konsert med TSO i Olavshallen.

Vi tilbyr

Hjemmebesøk

Infosenteret for seniorer tilbyr et hjemmebesøk det året du fyller 80 år. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. Her vil du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon. Tilbudet er et ledd i en nasjonal strategi og går til deg som ikke mottar kommunale omsorgstjenester.

Se video om forebyggende hjemmebesøk (YouTube). 

Bedre levekår og helsetilbud skaper forventninger til et aktivt liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende, slik at du kan få støtte til å leve et godt og selvstendig liv.

Tema for samtalen omfatter meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, kosthold, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det vektlegges spesielt hva du selv mener er viktig for å ivareta egen helse. Vi følger opp på årlig basis de påfølgende fem årene. 

Påmelding "Sterk og stødig"

"Sterk og stødig" er treningsgrupper for seniorer 65+. 

  • Ønsker du å bli sterkere og stødigere?
  • Rekker du deg over gaten på grønt lys?
  • Greier du mindre i dag enn for ett år siden?


Oversikt over treningsgruppene i bydelene finner du her

For påmelding, kontakt Infosenteret for seniorer på telefon: 72 54 67 91.

Gratis prøveperiode.
Klippekort (kr. 450,-/30,- per gang) kjøpes hos PFO i Hornemansgården, eller sendes per post mot fakturagebyr, ring 73 84 17 00.

Tilbudet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune, NTNU og HiST.

"Takk, bare bra..." kurs i depresjonsmestring

Kurset "Takk, bare bra..." er et kurs i forebygging og mestring av depresjon for deg som er  65+. 

 Kurset starter i januar 2019

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor. Mange opplever ulike former for tap som dårligere helse, mister venner eller familie etc. Dette kan føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Du vil lære deg metoder for hjelp til selvhjelp, slik at du kan få det bedre. Gjennom undervisning får du lære sammenhenger mellom tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger og hva du selv kan forbedre i eget liv.

Kurset går over 10 uker

 

Oppstart: Tirsdag 29. januar 2019

Pris 500,- for kursmateriell, inkl. kaffe/te

Kurssted: Hornemansgården 

For påmelding:

Infosenteret for seniorer

72 54 67 91 mellom 12-14

Kurset er utviklet av Geriatrisk ressurssenter i Oslo.

Se også artikkel om "Takk bare bra kurs" i magasinet 70+

Foredrag

Vi tilbyr undervisning til pensjonistforeninger, lag og organisasjoner. 

Vi kommer gjerne på et møte og holder et innlegg på ca. 20-30 minutter om helse, livsstil og andre tema som kan være av interesse. Ta kontakt i god tid, slik at vi får planlegge det inn i våre oppgaver. 
Telefon: 72 54 67 91.

Her finner du tema for undervisning Infosenteret 

Råd, veiledning og informasjon

Hos oss kan du henvende deg for samtaler med råd, veiledning og informasjon for seniorer, pårørende eller andre. Vi har informasjonsskranke med aktuelle brosjyrer. Se kontakt for åpningstider og besøksadresse.

Mulighetsrommet, velferdsteknologi

Mulighetsrommet viser et utvalg av velferdsteknologi som er på markedet i dag. Mulighetsrommet er aktuelt for deg som er senior og har interesse for eller har bruk for enkel teknologi i hverdagen. Her kan man diskutere, se og prøve et utvalg av aktuelle produkter og få informasjon om hvordan gå frem for å få tak i det som kan være aktuelt.

Et utvalg av produktene er:

  • Trygghetsalarm 
  • Komfyrvakt 
  • Elektroniske kalendere 
  • Sensorer som varsler 
  • Nøkkelfinner 
  • Fallalarm

Mulighetsrommet holder til i Erling Skakkegt. 14 på bytorget.

Ring Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 hverdager kl. 12.00 - 14.00 for å avtale tid eller du er velkommen innom for å gjøre en avtale.

 Mulighetsrommet_kalender

 

Seniorinformasjon

Her finner du et utvalg over tilbud og informasjon som angår seniorer. 


Muligheter i seniortilværelsen

Aktiviteter

 Her vises et utvalg av tilbud for seniorer.

Aldersvennlig by 

Trondheim ble i 2015 med Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk for aldersvennlige byer. Gjennom nettverket kan kommunen utveksle ideer og erfaringer, slik at byen blir stadig bedre å leve i, også for eldre innbyggere.

Nettverket er verdensomspennende, og Trondheim er den andre norske byen som slutter seg til. Oslo er også med.

Kontaktperson for aldersvennlig by-prosjektet er Kirsti Buseth
telefon 952 63 325.

Trondheim har mye å by på for folk i alle aldre, vi ønsker å samle en del av tilbudene for eldre. Det er laget en forslagskasse, der vi gjerne vil ha dine tanker og forslag til hva som kan gjøre byen enda bedre for eldre. Om ideen er stor eller liten, send den til oss.

Her kan du lese mer på engelsk om nettverket Aldersvennlige byer (Age friendly cities).

Frivilligsentraler

Hovedside frivillighet i Trondheim kommune

Her er en oversikt over frivilligsentralene     

Kultur

Her vises et utvalg av kulturtilbud for seniorer.

Kurs

Her vises et utvalg av kurstilbud for seniorer.

Trim

Her vises et utvalg av trimtilbud for seniorer.

Oversikt over aktiviteter i din bydel

Heimdal
Lerkendal
Midtbyen
Østbyen

 

Kommunale tilbud

Tjenestetilbud

Trondheim har helse- og velferdskontor tilhørende hver av de fire bydelene. 

Helse- og velferdskontor Falkenborg 

Helse- og velferdskontor Falkenborg er for deg som bor i Midtbyen eller Østbyen bydel. 

Telefon: 72 54 15 00.


Besøksadresse: 
Peder Falcks veg 31, 7044 Trondheim

Åpningstider: Telefon: 09.00 - 11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak: 10.00 - 14.00. 

E-post: hv-falkenborg.postmottak@trondheim.kommune.no

Helse- og velferdskontor Lerkendal 

Helse- og velferdskontor Lerkendal er for deg som bor i Heimdal eller Lerkendal bydel.

Telefon: 72 54 64 00.

Besøksadresse: 
Sorgenfriveien 13, 7031 Trondheim

Åpningstider: Telefon: 09.00 - 11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak: 10.00 - 14.00. 

E-post: hv-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no

Oversikt over tjenestene du kan søke om finner du her

Her finner du priser på kommunale helse og velferdstjenester

Andre kommunale tilbud

Her er et utvalg av andre kommunale tilbud
Søknadskjema

   

Om oss

Ansatte

Bodil Klungerbo
Avdelingsleder, spesialergoterapeut i geriatri
Telefon: 91 67 27 37
E-post: bodil.klungerbo@trondheim.kommune.no

Anne Betty Sødal
Ergoterapeut
Telefon: 90 12 44 61
E-post: Anne-betty.sodal@trondheim.kommune.no

Anne Haddeland
Spesialergoterapeut
Telefon: 95 23 48 93
E-post: anne.haddeland@trondheim.kommune.no

Ingvild Ødegård
Spesialsykepleier i geriatri
Telefon: 91 19 60 50
E-post: ingvild.odegard@trondheim.kommune.no

Lene Thronæs van den Hoven
Fysioterapeut med master i treningsfysiologi
Telefon: 91 00 45 11
E-post: lene.thronas.van.den.hoven@trondheim.kommune.no

Linda Oppøyen
Sykepleier og Marte meo veileder
Telefon: 91 16 43 50
E-post: linda.oppoyen@trondheim.kommune.no

Vi er helsepersonell med lang erfaring innen helsefremmende og forebyggende arbeid for seniorer, med videreutdanning innen geriatri og veiledningskompetanse.

Spørreundersøkelse 2017

Infosenteret for seniorer foretok en spørreundersøkelse om alkoholvaner blant 80-åringene som mottok hjemmebesøk i 2017. Her presenteres resultatene.

 

Bakgrunn
Helseundersøkelser viser at eldre over 60 år har doblet sitt alkoholinntak de siste tiårene, og utgjør den aldersgruppen med den største relative økningen i forbruket. Det er en endring i drikkekultur blant eldre, og ikke alle er oppmerksomme på konsekvensene, som eksempelvis å kombinere alkohol med medikamenter. Aldring gjør at kroppen tåler alkohol dårligere, noe som kan bidra til sykdom, skader og økte helseutgifter. Undersøkelser viser også at temaet altfor sjeldent blir tatt opp av helsepersonell. Infosenteret for seniorer ønsket derfor å få et innblikk i alkoholvanene til 80-åringene født i 1937 i Trondheim for å styrke kompetansen for å lettere kunne ta opp temaet i samtalene våre.


Metode
80-åringene som takket ja til et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk* fikk tilbud om å anonymt svare på en questback via nettbrett. Questbacken bestod av fem spørsmål med utgangspunkt i Audit C (Alcohol Use Disorder Identification Test Consumption). Spørsmålene omhandlet kjønn, hvor ofte man drikker, hvor mye man drikker og om forbruket har endret seg de siste årene.


Resultat
82% av de som mottok hjemmebesøk svarte, noe som tilsvarer 50% av alle som fylte 80 år i Trondheim kommune i 2017. Kvinner sto for 55% av besvarelsene, menn 45%. Resultatene viste at 80% av 80-åringene drikker alkohol og 20% er avholdende. 60% drikker oftere enn hver fjortende dag, 30% drikker flere ganger i uka. 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Èn enhet tilsvarer et glass vin (12 cl), 0,33 l øl eller 4 cl brennevin. Videre fant vi at i underkant av 10% er i risikogruppe for økt helseskade på grunn av alkoholforbruket. Halvparten av de som drikker, drikker mindre enn de gjorde før, 40% drikker like mye, og en liten andel drikker mer enn tidligere. Til opplysning har forskning vist at det er 40% underrapportering i slike spørreundersøkelser.


Konklusjon
Spørreundersøkelsen hos 80-åringene som mottok besøk fra infosenteret for seniorer i 2017 viser altså at 80% drikker alkohol, og 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Selv om kun en liten andel er i risikogruppe for å utvikle helseskade, erfarer vi at terskelen for å komme i risikogruppe kan være høy for en aldrende kropp. Den reelle andelen som har økt risiko antar vi derfor er noe høyere. Vi har selv erfart at det er mer naturlig å ta opp temaet i samtalene, og oppfordrer derfor annet helsepersonell, og andre, eksempelvis pensjonistforeninger til å ha en refleksjon og samtale om temaet.

* Alle som fyller 80 år i Trondheim kommune som ikke har tjenester fra kommunen fra før, får tilbud om et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. 

Virksomheten

Infosenteret for seniorer startet opp som fast tiltak i 2004 og mottar henvendelser fra seniorer, pårørende og helsepersonell. Vi tilbyr individuelle samtaler med råd, veiledning og informasjon tilpasset den enkelte, også kurs og undervisning til seniorgrupper og ansatte. En hovedoppgave er oppsøkende virksomhet gjennom helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til seniorer. I dag går tilbudet til 80 åringer uten helse og omsorgstjenester. Infosenterets arbeid er forankret i kommunens planer og føringer, som eldreplanen. Infosenteret har sammen med andre kommuner bidratt til en nasjonal veileder for forebyggende hjemmebesøk.

Ansatte har helsefaglig og geriatrisk kompentanse og består i dag av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeut. Flere har videreutdanninger og mastergrad.

Infosenterets ansatte deltar i flere samarbeidsforum som angår seniorer: redaksjonsråd for 70+, eldres dag komite og ressursgruppe for "Trygghet i symfoni"

Infosenteret er samlokalisert med Ressurssenteret for demens ved Bytorget og utgjør til sammen Seniortorget.

 

For helsepersonell

 

Sist oppdatert: 07.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?