Hjem Helse og omsorgInfosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud til deg som er senior. Her får du informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon. Vi har en god oversikt over mye av det som foregår for seniorer. 

Aktuelt 

Infosenteret for seniorer har åpen telefon 

72 54 67 91, mandag - fredag kl. 12.00 - 14.00.

Korona
  • Gjelder det helse og velferdstjenester, så er det ditt helse- og velferdskontor du kontakter i den bydelen du bor. Kontoret tar fortsatt imot henvendelser som vanlig i alle kanaler, men begrenser fysiske møter til et minimum. Det vil si at møter og samtaler i hovedsak foregår på telefon. 

  • Hverdagsråd i koronatiden
Nasjonale råd angående koronavirus

For mange er hverdagen nå annerledes enn den pleier å være. Det er viktig å fortsatt ta gode valg for både kosthold, det sosiale og å opprettholde formen i topp, kropp og sinn!

Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse har samlet forslag til hva man kan gjøre for å opprettholde aktiviteter under virusutbruddet. Utfordre deg selv med litt trim eller påskequiz!

Her kan du lese anbefalingene fra helsedirektoratet.

Fra A te B i ditt nærområde- trygg skyss for deg over 67 fra 2. juni  2020 

Fra A te B i ditt nærområde. 67pluss er et tilbud for deg som har fylt 67 år, og som har behov for transport fra der du bor til et definert servicepunkt, for eksempel butikk, lege eller apotek. Eller fra et servicepunkt til et annet.

67pluss er et prøveprosjekt i et begrenset område.Tjenesten gjelder for områdene Nidarvoll, Fossegrenda, Risvollan,Stubban, Steinan, Voll, Nardo, Moholt, Tempe og deler av Berg. Se også kart over området.

Prisen er som en ordinær honnørbillett. Tjenesten er tilgjengelig mandag til fredag mellom kl 09.30-16.30

Bestill reisen i appen 67pluss eller ring 02867

Les mer om prosjektet her. Du vil også se kart over tilbudet.

Starter fra 2. juni 2020

Kontakt

Infosenteret for seniorer 

Åpningstider: Mandag-fredag, 12.00-14.00 

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14

Telefon 72 54 67 91

E-post: infosenterseniorer@trondheim.kommune.no

Ønsker du samtale utenom besøkstiden, ta kontakt på telefon for å avtale tid.

Her finner du Infosenterets brosjyre

 

Postadresse

Trondheim kommune 
Enhet for ergoterapitjeneste
Infosenteret for seniorer 
Erling Skakkes gate 14 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

Vi tilbyr

Forebyggende og helsefremmende samtale

Infosenteret for seniorer tilbyr et hjemmebesøk det året du fyller 80 år. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. Her vil du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon. Tilbudet er et ledd i en nasjonal strategi og går til deg som ikke mottar kommunale omsorgstjenester.

Se video om forebyggende hjemmebesøk i Trondheim  Helsedirektoratet "Leve hele livet"

Her finner du også info om forebyggende hjemmebesøk fra den nasjonale veilederen: forebyggende hjemmebesøk.

Bedre levekår og helsetilbud skaper forventninger til et aktivt liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende, slik at du kan få støtte til å leve et godt og selvstendig liv.

Tema for samtalen omfatter meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, kosthold, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det vektlegges spesielt hva du selv mener er viktig for å ivareta egen helse. 

Påmelding "Sterk og stødig"

"Sterk og stødig" er treningsgrupper for seniorer 65+.  Ønsker du å melde deg på eller høre mer om treningsgruppen kan du ringe Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 mellom kl 12-14

  • Ønsker du å bli sterkere og stødigere?
  • Rekker du deg over gaten på grønt lys?
  • Greier du mindre i dag enn for ett år siden?

Her finner du mer informasjon om "Sterk og stødig" med oversikt over gruppene.

Se film om treningstilbudet her

 

"Takk, bare bra..." kurs i depresjonsmestring

 

Kurs i mestring av depresjon 

Oppstart: tirsdag 29. september 2020

For påmelding ring Infosenteret på telefon 

72 54 67 91 mellom 12.00-14.00

Info om kurset    Plakat finner du her

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor. Mange opplever ulike former for tap som dårligere helse, mister venner eller familie etc. Dette kan føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Du vil lære deg metoder for hjelp til selvhjelp, slik at du kan få det bedre. Gjennom undervisning får du lære sammenhenger mellom tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger og hva du selv kan forbedre i eget liv.

Kurset går over 10 uker.

Pris 500,- for kursmateriell, inklusiv kaffe/te.

Kurssted: Olavsgården, Thoning Owesens gate 20 

Kursledere:

Anne Haddeland, ergoterapi spesialist

Bodil Klungerbo, avdelingsleder/spes.ergoterapeut

Ingvild Ødegård, spes.sykepleier

Kurset er utviklet av Geriatrisk ressurssenter i Oslo.

Se også artikkel om "Takk bare bra"-kurs i magasinet 70+

Foredrag

Vi tilbyr undervisning til pensjonistforeninger, lag og organisasjoner. 

Vi kommer gjerne på et møte og holder et innlegg på cirka 20-30 minutter om helse, livsstil og andre tema som kan være av interesse. Ta kontakt i god tid, slik at vi får planlegge det inn i våre oppgaver. 
Her finner du tema for våre foredrag

Råd, veiledning og informasjon

Hos oss kan du henvende deg for samtaler med råd, veiledning og informasjon for seniorer, pårørende eller andre. Vi har informasjonsskranke med aktuelle brosjyrer. Se kontakt for åpningstider og besøksadresse.

Hva kan jeg gjøre for å klare meg selv? Se brosjyre

Velferdsteknologi

Infosenteret kan gi informasjon om tiltak som kan hjelpe i hverdagen. Eksempel på dette er:

  • Trygghetsalarm
  • GPS
  • Medisindispenser
  • Hoftebeskytter 
  • Trygghetstiltak

Her kan du lese mer om velferdsteknologi i Trondheim kommune

Ring Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 hverdager 12.00-14.00 for å avtale tid eller du er velkommen innom for å gjøre en avtale.

 Mulighetsrommet_kalender

 

Informasjon

Her finner du et utvalg over tilbud og informasjon som angår seniorer. 

Muligheter i seniortilværelsen

Aktiviteter

 Her vises et utvalg av tilbud for seniorer.

Aldersvennlig by 

Trondheim ble i 2015 med Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk for aldersvennlige byer. Gjennom nettverket kan kommunen utveksle ideer og erfaringer, slik at byen blir stadig bedre å leve i, også for eldre innbyggere.

Nettverket er verdensomspennende.

Nettside aldervennlig by Trondheim

Kontaktperson for aldersvennlig by-prosjektet er Kirsti Buseth, telefon 952 63 325.

Det er laget en forslagskasse, der du kan sende inn dine tanker og forslag til hva som kan gjøre byen enda bedre for eldre. 

Her kan du se video med et eksempel på tiltak på aldersvennlig by om veitene og her kan du se en video om belysning.

Her kan du lese mer på engelsk om nettverket Aldersvennlige byer (Age friendly cities).

Frivilligsentraler

Hovedside frivillighet i Trondheim kommune

Her er en oversikt over frivilligsentralene     

Helse
Kultur

Her vises et utvalg av kulturtilbud for seniorer.

Kurs

Her vises et utvalg av kurstilbud for seniorer.

Magasinet 70+

Trondheim kommune utgir magasinet "70+". Fra 2017 utgis den én gang årlig. Den sendes i posten til alle byens innbyggere over 70 år. Det finnes også en digital utgave.

www.syttipluss.no/

Infosenteret ved Bodil Klungerbo deltar i redaksjonsråd for magasinet. Har du tips til aktuelle reportasjer eller innhold, ta kontakt med Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 så videreformidles innspill fra deg.

Utgaver:

Trim

Her vises et utvalg av trimtilbud for seniorer.

Oversikt over aktiviteter i din bydel

Heimdal
Lerkendal
Midtbyen
Østbyen

 

Kommunale tilbud

Tjenestetilbud

Trondheim har helse- og velferdskontor tilhørende hver av de fire bydelene. 

Helse- og velferdskontor Falkenborg 

Helse- og velferdskontor Falkenborg er for deg som bor i Midtbyen eller Østbyen bydel. 

Telefon 72541500.

Besøksadresse: Peder Falcks veg 31, 7044 Trondheim

Åpningstider telefon 09.00-11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak 10.00-14.00. 

E-post: hv-falkenborg.postmottak@trondheim.kommune.no.

Helse- og velferdskontor Lerkendal 

Helse- og velferdskontor Lerkendal er for deg som bor i Heimdal eller Lerkendal bydel.

Telefon 72546400.

Besøksadresse: Sorgenfriveien 13, 7031 Trondheim

Åpningstider telefon: 09.00-11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak: 10.00-14.00. 

E-post: hv-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no.

Oversikt over tjenestene du kan søke om finner du her

Her finner du priser på kommunale helse og velferdstjenester

Andre kommunale tilbud

Her er et utvalg av andre kommunale tilbud
Søknadskjema

   

Om oss

Ansatte

Vi er helsepersonell med lang erfaring innen helsefremmende og forebyggende arbeid for seniorer, med videreutdanning innen geriatri, master og veiledningskompetanse.

Bodil Klungerbo (avdelingsleder),
Anne Betty Sødal, Anne Elisabeth Haddeland, Eva Bjørvik, Ingvild Ødegård, Lene Thronæs van den Hoven, Linda Oppøyen.

Spørreundersøkelse 2017

Infosenteret for seniorer foretok en spørreundersøkelse om alkoholvaner blant 80-åringene som mottok hjemmebesøk i 2017.

Bakgrunn

Helseundersøkelser viser at eldre over 60 år har doblet sitt alkoholinntak de siste tiårene, og utgjør den aldersgruppen med den største relative økningen i forbruket. Det er en endring i drikkekultur blant eldre, og ikke alle er oppmerksomme på konsekvensene, som eksempelvis å kombinere alkohol med medikamenter. Aldring gjør at kroppen tåler alkohol dårligere, noe som kan bidra til sykdom, skader og økte helseutgifter. Undersøkelser viser også at temaet altfor sjeldent blir tatt opp av helsepersonell. Infosenteret for seniorer ønsket derfor å få et innblikk i alkoholvanene til 80-åringene født i 1937 i Trondheim for å styrke kompetansen for å lettere kunne ta opp temaet i samtalene våre.

Metode
80-åringene som takket ja til et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk* fikk tilbud om å anonymt svare på en spørreundersøkelse via nettbrett. Den bestod av fem spørsmål med utgangspunkt i Audit C (Alcohol Use Disorder Identification Test Consumption). Spørsmålene omhandlet kjønn, hvor ofte man drikker, hvor mye man drikker og om forbruket har endret seg de siste årene.

Resultat
82% av de som mottok hjemmebesøk svarte, noe som tilsvarer 50% av alle som fylte 80 år i Trondheim kommune i 2017. Kvinner sto for 55% av besvarelsene, menn 45%. Resultatene viste at 80% av 80-åringene drikker alkohol og 20% er avholdende. 60% drikker oftere enn hver fjortende dag, 30% drikker flere ganger i uka. 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Én enhet tilsvarer et glass vin (12 cl), 0,33 l øl eller 4 cl brennevin. Videre fant vi at i underkant av 10% er i risikogruppe for økt helseskade på grunn av alkoholforbruket. Halvparten av de som drikker, drikker mindre enn de gjorde før, 40% drikker like mye, og en liten andel drikker mer enn tidligere. Til opplysning har forskning vist at det er 40% underrapportering i slike spørreundersøkelser.

Konklusjon
Spørreundersøkelsen hos 80-åringene som mottok besøk fra infosenteret for seniorer i 2017 viser altså at 80% drikker alkohol, og 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Selv om kun en liten andel er i risikogruppe for å utvikle helseskade, erfarer vi at terskelen for å komme i risikogruppe kan være høy for en aldrende kropp. Den reelle andelen som har økt risiko antar vi derfor er noe høyere. Vi har selv erfart at det er mer naturlig å ta opp temaet i samtalene, og oppfordrer derfor annet helsepersonell, og andre, eksempelvis pensjonistforeninger til å ha en refleksjon og samtale om temaet.

* Alle som fyller 80 år i Trondheim kommune som ikke har tjenester fra kommunen fra før, får tilbud om et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. 

Virksomheten

Infosenteret for seniorer startet opp som fast tiltak i 2004 og mottar henvendelser fra seniorer, pårørende og helsepersonell. Vi tilbyr individuelle samtaler med råd, veiledning og informasjon tilpasset den enkelte, også kurs og undervisning til seniorgrupper og ansatte. En hovedoppgave er oppsøkende virksomhet gjennom helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til seniorer. I dag går tilbudet til 80 åringer uten helse og omsorgstjenester. Infosenterets arbeid er forankret i kommunens planer og føringer, som eldreplanen. Infosenteret har sammen med andre kommuner bidratt til en nasjonal veileder for forebyggende hjemmebesøk.

Ansatte har helsefaglig og geriatrisk kompetanse og består i dag av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeut. Flere har videreutdanninger og mastergrad.

Infosenterets ansatte deltar i flere samarbeidsforum som angår seniorer: Redaksjonsråd for 70+, eldres dag komite og ressursgruppe for "Voi- voi" festivalen for godt voksne.

Infosenteret er samlokalisert med Ressurssenteret for demens ved Bytorget og utgjør til sammen Seniortorget.

 

Aktuelt forebyggende hjemmebesøk

 

Sist oppdatert: 17.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006