Byantikvaren

Foto av del av Trondheim fra lufta

Oversikt over innhold 

Meny - Byantikvaren

Kontakt Byantikvaren 

Aktsomhetskart kulturminner

Prosjekter

Byantikvaren informerer

Historisk informasjon

Råd, veiledning og tilskudd

Verneplaner og bestemmelser

Om Byantikvaren

Kontakt Byantikvaren 

Send e-post: byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no

Adresse, kart og finn ansatt

Kart med Erling Skakkes gate 14

Besøksadresse til Byantikvaren:

Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim

Postadresse: 

Trondheim kommune, Miljøenheten, Byantikvaren
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Det er lettest å nå oss ved å bruke e-postmottaket: 
byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no

For telefonkontakt, ring en av oss ansatte nedenfor. 
Byantikvaren har ikke eget svarsted og det er ikke alltid vi kan ta telefonen.
Telefon til Miljøenheten er 72 54 25 50.

Ansatte

Leder

Mette Bye - byantikvar

E-post: mette.bye@trondheim.kommune.no
Mobil: 416 60 004

Saksbehandling og prosjekt

Elisabeth Kahrs - arkitekt/antikvar

E-post: elisabeth.kahrs@trondheim.kommune.no
Mobil: 905 75 553

Roy Åge Håpnes - historiker/antikvar

E-post: roy.age.hapnes@trondheim.kommune.no
Mobil: 476 02 285

Einar Bye - arkitekt/antikvar 

E-post: einar.bye@trondheim.kommune.no
Mobil: 466 76 670

Silje Taftø Petersen - arkitekt/antikvar 

E-post: silje-tafto.petersen@trondheim.kommune.no
Mobil: 970 42 364

Prosjekt

Kjersti Bodin - arkitekt/antikvar

Aktsomhetskart kulturminner, kulturminnedata, nettsider
E-post: kjersti.bodin@trondheim.kommune.no
Telefon: 72 54 25 94/ 995 44 296

Gunnar Houen - arkitekt/seniorrådgiver

E-post: gunnar.houen@trondheim.kommune.no
Telefon: 72 54 25 90

Margrethe Aas - arkitekt

Dive-analyse for nord-østre del av Midtbyen
E-post: margrethe.aas@trondheim.kommune.no

Tone Østerli - antikvar

E-post: tone.osterli@trondheim.kommune.no
Telefon: 986 20 966

Arkeologi

For spørsmål vedrørende arkeologi, kontakt Trøndelag fylkeskommune

Arrangementer annonseres på Facebook-siden til Byantikvaren. 

facebook.com/byantikvaren    instagram.com/byantikvarenitrondheim

Aktsomhetskart kulturminner

Direkte til kulturminnekartet

Tegnforklaring, brukerveiledning og mer om kulturminnekartet

Utsnitt fra Byantikvarens fotoarkiv i braArkiv

Foto fra Byantikvarens arkiv via kulturminnekartet

Prosjekter

Veiter og gårdsrom

Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene

Kulturminnedata

Bryggerekka Bruktmarked

Byantikvaren informerer

Veileder for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg

Områdebeskrivelser

Jugendstil i Trondheim

Skolebygninger i Trondheim

Historisk informasjon

Gamle fotografier

Gamle kart

Finn info om hus

Historien om bryggene i Kjøpmannsgata

Råd, veiledning og tilskudd

Vedlikehold og reparasjon av eldre hus

Tilbygg/fasadeendring

Brannsikring av gamle hus

Tilskudd til kulturminnevern

Midtbyportalen

Info til deg som besøker, eier, leier eller driver næring i Midtbyen

Energisparing

Riksantikvaren har en veileder om energisparing i gamle hus og en nettside om bærekraft og kulturminnevern.

Fortidsminneforeningen har laget heftet:
ENØK-tiltak i gamle hus. 

Sintef : Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg.

Verneplaner og bestemmelser

Kulturminneplan 2013-2025

Til siden om verneplaner og bestemmelser

Om Byantikvaren

Byantikvaren gir råd

  • om vern av kulturminner og kulturmiljøer 
  • i plan- og byggesaker med mer
  • til eiere av eldre hus og andre
Mer om Byantikvaren

Byantikvarens hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Trondheim

Byantikvaren er

  • Trondheim kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern
  • en avdeling i Miljøenheten, som tilhører byutviklingsområdet i kommunen

Byantikvaren tar ikke gebyr for sine tjenester.

Byantikvarens oppgaver

Byggesaker 

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved en stor del av byggesakene i Trondheim. Vi er da rådgivende både overfor publikum og Byggesakskontoret. 

  • Skal du gjøre endringer utvendig på en bygning som har klasse A, B eller C (blå, lilla eller rød) på Aktsomhetskart kulturminner?
  • Du som eier eller ansvarlig søker, kan ta kontakt med Byantikvaren i forkant av en byggesak. Da kan du få en avklaring og en uttalelse fra Byantikvaren. Uttalelsen legger du ved byggesøknaden.

Vernestatus og kulturminnedata

Oversikt over vernestatus for bygninger: Se Aktsomhetskart kulturminner.
På publikumsmottaket - Bytorget  og hos Byantikvaren, kan du også få vite om det gjelder spesielle regler om vern av et hus eller et område.

Byantikvaren registrerer og vurderer eldre bebyggelse. Klassifiseringer, tekst og foto er tilgjengelig for alle; se kulturminnedata

Reguleringsplaner, kommuneplaner og ulike offentlige delplaner

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved plansaker i Trondheim.

Rådgiving om vedlikehold og utbedring av eldre bygninger

Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus. Befaringer kan avtales.
På nett har vi samlet mange råd om vedlikehold og reparasjon av eldre hus.

Trondheims bygningshistorie

Byantikvaren kan hjelpe til med å finne ut av bygningers historie. Se vår side: Finn info om hus for tips til kilder.

Informasjon om kulturminner og vern

Byantikvaren informerer om kulturminneverdier for å skape forståelse for bevaring av byens kulturminner. 
Et eksempel på dette er Områdebeskrivelser.

Kulturvernrelatert virksomhet

Byantikvaren deltar også i virksomheter som gatenavngruppe, brannvernprosjekt og designgruppe for gatemøblering i Midtbyen med mer.

Sist oppdatert: 21.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004