• Mine ressurser

  Bokmålsordboka Nynorskordboka Store Norske Leksikon Trondheim folkebibliotek Ferie og fridager Skoleruta (ferie og ... adressa.no Slett meg.no Grønn barneby Skoler i Trondheim Råd om digital mobbing

 • Finn info om hus

  finner informasjon om gamle bygninger og Trondheims-historie arkiv, bibliotek, historisk informasjon, ... hvor du kan finne info om Trondheims bebyggelse. Arkiv og bibliotek Trondheim byarkiv - byggesaksarkiv ... digitalisert eiendomsinformasjon Trondheim folkebibliotek - om Trondheims historie både på biblioteket og

 • Forhåndsstemming

  våre valgsider for mer informasjon Valglokaler i Trondheim Sortert etter bydel MIDTBYEN Torvet, Kongens gate ... Åpent fra 14. august til 8. september Trondheim folkebibliotek (Hovedbiblioteket), Peter Egges plass ... 10. august til 8. september (kl. 19.00) Trondheim folkebibliotek Byåsen, Selsbakkveien 34 Åpningstider:

 • Klett, kommunedelplan 2022-2034, nytt offentlig ettersyn k20130013

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Forsøkslia 9, detaljregulering, r20210013

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Snarvei til Berg skole, detaljregulering, r20190015

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene - om oppdeling av bolig til hybler

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt/sammendrag ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Rosenborgbassenget, detaljregulering

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Abels gate 9, 7030 Trondheim. Mer informasjon finnes på: Asplan Viaks nettsider Trondheim kommunes nettsider

 • Vestre Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10, detaljregulering, r20170013

  Overnevnte plan er 10.01.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen. Planen ... Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen

 • Kommunedelplan for Sluppen

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. I tillegg kan man ... miljø og gjennomførbarhet. Arbeidet ledes av Trondheim kommune og gjøres i tett samarbeid med Statens ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim

 • Kommuneplanens arealdel, høring av reviderte veiledere

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt/sammendrag ... Hensikt/sammendrag Forslag til ny arealdel for Trondheim kommune 2022-2034 var på høring og offentlig ettersyn fram ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim

 • Gnr/bnr 55/20 og 55/46, Valentinlyst, detaljregulering, r20190021

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt/sammendrag ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel, kunnskapsgrunnlag

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med høringen ... videre prosess   Se også nettsidene http://framtidstrondheim.no/   Det blir holdt digitalt orienteringsmøte ... kl 12.00-13.00. Lenke til møtet kommer på framtidstrondheim.no     Kontaktinfo Byplankontoret   Husk å

 • Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5, detaljregulering, r20212009

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... tomten i bakgården. De kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård, Dronningens gate 10, skal ivaretas. ... tomten i bakgården. De kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård, Dronningens gate 10, skal ivaretas.

 • Lerkendal øst, gnr/bnr 62/537, detaljregulering, r20220013

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... utsatt frist i sommer. E-post: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no Kontaktinfo Byplankontoret Husk å oppgi ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim

 • Skansen stoppested, detaljregulering, r20210045

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt / sammendrag ... to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer. Samfunnsmålene til prosjektet er ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim

 • Planprogram for samlet campus NTNU - tilleggsutredninger

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt/sammendrag ... 7069 Trondheim eller Kontaktinfo Byplankontoret Kontaktinformasjon Trondheim kommune ... Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes

 • Forsøkslia 9, detaljregulering, r20210013

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Klett, kommunedelplan 2022-2034, nytt offentlig ettersyn k20130013

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... kommunen. Sammendrag Trafikksikkerhetsplanen for Trondheim kommune 2020-2024 er en rullering av forrige plan ... Forslag til planprogram Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017 Vil du foreslå trafikksikkerhetstiltak

 • Nedre Stavsetvegen 2, Stavset barnehage, detaljregulering, r20140043

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Overvik felt B1 sør, detaljregulering, r20190039

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Skjetleinskogen, detaljregulering, r20190037

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

 • Leangen senterområde, felt B2 og B3, detaljregulering, r20180010

  Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt/sammendrag ... Kontaktinformasjon Trondheim kommune Byplankontoret Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim ... postmottak@trondheim.kommune.no Spørsmål kan rettes til Bytorget

Gå til toppen

arrow_upward