Tilskudd og stipend

Tilskudd og stipend

Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger og stipend i Trondheim kommune. Du finner også informasjon om tilskudd kommunen administrerer på vegne av andre.

Ofte stilte spørsmål

Legater og stipender i 2022

Trondheim kommune har en rekke legat og stipendordninger hvor man hvert år tildeler midler til personer og organisasjoner etter søknad. I år vil det ikke bli tildeling til enkeltpersoner fra de sosiale legatene. Dette skjer fordi det i den siste tiden har vært lav avkastning i legatene. Styret for Sosiale legat har derfor besluttet at det ikke blir tildeling til enkeltpersoner fra legatene i 2022. Det blir i stedet gitt et bidrag til velferdsarbeid i Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.

Når er fristen for å søke om tilskudd?

Søknadsfristen er ulik fra ordning til ordning. Noen tilskuddsordninger har en eller to faste frister hvert år, andre har løpende behandling (ingen søknadsfrist).

Søknadsfrist er oppgitt under hver enkelt tilskuddsordning.

Når får jeg svar på søknaden?

Tiden det tar å behandle søknader skal være oppgitt under hver enkelt tilskuddsordning. Det varierer fra inntil 3 ukers behandlingstid for søknader med løpende behandling (uten søknadsfrist) til 8-12 uker for søknader med fast søknadsfrist. Ta kontakt med saksbehandler for tilskuddsordningen hvis behandlingstiden ikke er oppgitt.

Kan jeg søke om tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført?

Trondheim kommune innvilger ikke tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført.

Unntak fra dette er presisert i retningslinjene for de ordningene det gjelder.

Hva er Tilskuddsbasen?

Tilskuddsbasen er Trondheim kommune sin dataløsning for søknader om tilskudd. Når du skal søke om tilskudd må du (for de aller fleste tilskuddsordningene) søke gjennom Tilskuddsbasen. Her kan du også følge saksbehandlingen, lese og godta vedtak, skrive rapport eller melde inn en klage.

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen og ofte stilte spørsmål

Kontakt oss om Tilskuddsbasen eller Aktørbasen

Send oss en e-post dersom du trenger hjelp til bruk av Aktørbasen eller Tilskuddsbasen, eller du mener det er oppstått en feil i systemet.

  • Beskriv hva du trenger hjelp til eller hva som er feil.
  • Oppgi ditt mobil-nummer, så vi kan kontakte deg ved behov.

Send e-post med spørsmål om Tilskuddsbasen

Ta kontakt med saksbehandler for hver enkelt tilskuddsordning om du har spørsmål om retningslinjer eller behandlingstid.

Korona: Må vi betale tilbake tilskudd om vi avlyser eller utsetter tiltak på grunn av korona?

Avlysninger

Trondheim kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskuddsmidler som allerede er brukt. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister. Ved avlysning skal dette omtales i rapport og regnskap som leveres på vanlig måte. Dette gjelder alle avlysninger som følge av myndighetenes smitteverntiltak.

Utsettelser

Dersom arrangementet eller prosjektet utsettes, må dette gjøres i samråd med kommunens saksbehandler for tilskuddet.

Spørsmål rundt dette kan rettes til saksbehandler, eller til tilskudd@trondheim.kommune.no

Barn og unge

Helse/funksjonshemmede

Idrett og friluftsliv

Kunst og kultur

Mangfold og inkludering

Miljø

Legater i Trondheim kommune

Legater du kan søke på

Legatene i Trondheim kommune består av sosiale legater og ett kulturlegat. De sosiale legatene retter seg mot sosialt og økonomisk vanskeligstilte innbyggere i kommunen. Kulturlegatet retter seg mot kunstnere og kulturarbeidere i Trondheim.

Styret for legatene består av fem medlemmer, der fire oppnevnes av Trondheim bystyre for valgperioden. Oppvekst- og utdanningsdirektør er fast medlem i styret for de sosiale legatene, og kultur-, nærings- og idrettsdirektør er fast medlem i styret for kulturlegatet.

Styremedlemmer i inneværende valgperiode er:

  • Knut Fagerbakke, styreleder
  • Ivar Henry Larsen, styremedlem
  • Torild Ofstad, styremedlem
  • Eli Førde Aarskog, styremedlem

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til styrets leder eller kontaktperson hos kommunedirektøren.

Kontaktperson for de sosiale legatene er rådgiver Monica Holden Aasen, telefon 90 54 37 97.

Kontaktperson for kulturlegatet er seniorrådgiver Roald Birkelund, telefon 95 26 33 52.

Fordelte tilskudd

Se oversikt over tidligere tildelinger fra Trondheim kommune

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Eksterne tilskuddsordninger

Oversikt over eksterne tilskuddsordninger

Sist oppdatert: 14.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006