Klima- og miljøenheten

Våren er kommet... Foto: Øyvind Blomstereng

Klima- og miljøenheten  er kommunens fagressurs innen klima, folkehelse, landbruk, natur og forurensning. Enheten har et bredt arbeidsområde som favner forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid.

Bildet øverst: Fra en tid på våren når sola begynner å gi fra seg varme, og folk søker utendørs... Ringvebukta er plassen å være! Foto: Øyvind Blomstereng

Kontakt Klima- og miljøenheten

Finn ansatt og se kart

Om Klima- og miljøenheten

Fra 01.09.2022 er enheten organisert i følgende avdelinger:

  Nettsider, Klima- og miljøenheten:

Leende jente med tomler opp

Miljø, folkehelse og forurensning

Avfall og slam

Barns miljø i skoler og barnehager

Faktaark om barns miljø i skoler og barnehager

Forurenset grunn og forurensede sedimenter

Faktaark forurenset grunn

Forurensning fra veitrafikk

Hygiene i lokaler med mer

Inneklima

Legionella

Luftforurensning utendørs

Oljefyrer og utfasing av oljefyring

Skadedyrkontroll

Stråling

Støy

Ulykkesforebygging

Vannovervåking og tilsyn

 

Åkerlandskap

Landbruk og naturforvaltning

Jordbruk

Skogbruk

Solceller

Klima og samfunn, klimaplan

Klimaløftene er vedtatt!

Bystyret vedtok kommunens nye energi- og klimaplan Klimaløftene 4. april 2024. 

Du kan finne informasjon, lese den nye planen, og engasjer deg i arbeidet på:

Arbeidet med klimaplanen

Andre tema

Trondheim kommunes energipris

Leirfivel

Natur og naturforvaltning

Naturområder og kulturlandskap

Planter

Fremmede og truede arter

Dyr

Jakt og fiske

Vann og vannmiljø

 

Barn i Grønn Barneby

Grønn Barneby

Aktiviteter våren 2024 - se nyhetsbrev fra oss

Grønt Flagg

Kurs og nettverkssamlinger

Aktiviteter

Klima, miljø og næring

Mer om Klima- og miljøenheten

Klima- og miljøenheten har ca. 55 ansatte og er en del av kommunens virksomhetsområde "Næring, miljø og samferdsel".

  • Innen folkehelse, landbruk, natur og forurensning er Klima- og miljøenheten lokal myndighet.
  • Vi utfører tilsyn, søknadsbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilskuddsforvaltning.
  • Vi gir faglige råd til andre enheter og befolkningen.
  • Vi jobber på tvers i kommunen og samhandler med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører for å gjennomføre grønn omstilling.
  • Arealforvaltning er en viktig premiss for bærekraftig bymiljø, folkehelse, naturmangfold og kulturmiljø. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for utvikling av en sosialt og økonomisk bærekraftig by.
  • Trondheim kommune har vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger". Klima- og miljøenheten er sentral i oppfølgingen klimaplanen.
  • Bystyret har erklært at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en nødsituasjon for Norge og Trondheim kommune.
Hans Fredrik Kvitvang
Hans Fredrik Kvitvang er Klima- og miljøsjef i kommunen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post til Klima- og miljøenheten:

TK-kode: 510000

Adresse: E.C. Dahls gate 12B, 7012 TRONDHEIM

Leder

Hans Fredrik Kvitvang
Miljøsjef

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Anne Marie Abelgaard

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Beka Abiyos

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Hege Merete Askerød

rådgiver

Telefon:

E-post:

Elin Grønvold Aunet

rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Erlend Barlaup

jurist

Telefon:

E-post:

Elen Belseth

rådgiver

Telefon:

E-post:

Rune Berg

Ingeniør III

Direktetelefon:

E-post:

Christine Asskildt Bjørge

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Tanja Brenne-Tufthaug

jurist

Telefon:

E-post:

Espen Skovhus Bråthen

rådgiver

Telefon:

E-post:

Tore E Dahl

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Yiyu Ding

rådgiver

Telefon:

E-post:

Silke van Dyken

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Anette Fenstad

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Thea Berg Fines

avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Evelyne Marie T Gildemyn

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Randi Grønnestad

rådgiver

Telefon:

E-post:

Morten Haugen

Rådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sunniva Fossen Haugen

rådgiver

Telefon:

E-post:

Tove Hellem

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Ida Marie Henriksen

seniorrådgiver

Telefon:

E-post:

Randi Irene Henriksen

Rådgiver II

Telefon:

E-post:

Marion Olsen Hepsø

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Hege Vassdal Hjulstad

Konsulent

Telefon:

E-post:

Pernille Lundervold Holtan

rådgiver

Telefon:

E-post:

Bente Løvlie Høier

rådgiver

Telefon:

E-post:

Magnus Irgens

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Tove Lill Karlsen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Courtney Killion

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Marianne Langedal

seniorrådgiver

Telefon:

E-post:

Chin-Yu Lee

Klimarådgiver

Telefon:

E-post:

Simon Loveland

seniorrådgiver

Telefon:

Direktetelefon: 004790288411

E-post:

Øyvind Lynne

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Øydis Marie Mo

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Liv Sigrid Nilsen

avdelingsleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tore Nordstad

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Line Nygård

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Anna Soleika Jawansky Peters

Rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Njål Pettersen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Solvår Reiten

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Ingvild Rekstad

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Viviann Riiser

rådgiver

Telefon:

E-post:

Tonje Liseth Rødsjø

Rådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Geir Ivar Sandrød

rådgiver

Telefon:

E-post:

Sarah Aadal Settemsdal

Konsulent

Telefon:

E-post:

Bjørn Arild Silseth

rådgiver

Telefon:

E-post:

Roy-Inge Sivertsen

rådgiver

Telefon:

E-post:

Vigdis Solberg

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Jøran Solli

rådgiver

Telefon:

E-post:

Ina Catharina Storrønning

rådgiver

Telefon:

E-post:

Lars Håvard Tiller

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Kjetil Tolvstad

rådgiver

Telefon:

E-post:

Siri Vannebo

rådgiver

Telefon:

E-post:

Kristin Hestmann Vinjerui

overlege

Telefon:

E-post:

Anne Wangen

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Mehdi Movahed Aagre

rådgiver

Telefon:

E-post:

Hanne Aaserud

rådgiver

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 14.05.2024

510000

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward