Klima- og miljøenheten

Våren er kommet... Foto: Øyvind Blomstereng

Klima- og miljøenheten  er kommunens fagressurs innen klima, folkehelse, landbruk, natur og forurensning. Enheten har et bredt arbeidsområde som favner forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid.

Bildet øverst: Fra en tid på våren når sola begynner å gi fra seg varme, og folk søker utendørs... Ringvebukta er plassen å være! Foto: Øyvind Blomstereng

Kontakt Klima- og miljøenheten

Se kart

Nettsider, Klima- og miljøenheten:

Leende jente med tomler opp

Miljø, folkehelse og forurensning

Avfall og slam

Barns miljø i skoler og barnehager

  • Oppdateres etter ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Faktaark om barns miljø i skoler og barnehager

Forurenset grunn og forurensede sedimenter

Faktaark forurenset grunn

Forurensning fra veitrafikk

Hygiene i lokaler med mer

Inneklima

Legionella

Luftforurensning utendørs

Oljefyrer og utfasing av oljefyring

Skadedyrkontroll

Stråling

Støy

Ulykkesforebygging

Vannovervåking og tilsyn

Åkerlandskap

Landbruk og naturforvaltning

Jordbruk

Skogbruk

Solceller

Klima og samfunn, klimaplan

Nå skal klimaplanen oppdateres!
Finn informasjon og engasjer deg i arbeidet på:

Arbeidet med klimaplanen

Andre tema

Trondheim kommunes energipris

Leirfivel

Natur og naturforvaltning

Naturområder og kulturlandskap

Planter

Fremmede og truede arter

Dyr

Jakt og fiske

Vann og vannmiljø

 

Barn i Grønn Barneby

Grønn Barneby

Aktiviteter våren 2023 - se nyhetsbrev fra oss

Grønt Flagg

Kurs og nettverkssamlinger

Aktiviteter

Tema i Grønt Flagg

Om Klima- og miljøenheten

Fra 01.09.2022 er enheten organisert i følgende avdelinger:

Klima, miljø og næring

  

Mer om Klima- og miljøenheten

Klima- og miljøenheten har ca. 55 ansatte og er en del av kommunens virksomhetsområde "Næring, samferdsel, klima og miljø".

  • Innen folkehelse, landbruk, natur og forurensning er Klima- og miljøenheten lokal myndighet.
  • Vi utfører tilsyn, søknadsbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilskuddsforvaltning.
  • Vi gir faglige råd til andre enheter og befolkningen.
  • Vi jobber på tvers i kommunen og samhandler med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører for å gjennomføre grønn omstilling.
  • Arealforvaltning er en viktig premiss for bærekraftig bymiljø, folkehelse, naturmangfold og kulturmiljø. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for utvikling av en sosialt og økonomisk bærekraftig by.
  • Trondheim kommune har vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger". Klima- og miljøenheten er sentral i oppfølgingen klimaplanen.
  • Bystyret har erklært at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en nødsituasjon for Norge og Trondheim kommune.

 

hans-fredrik-kvitvang-
Hans Fredrik Kvitvang er Klima- og miljøsjef i kommunen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post til Klima- og miljøenheten:
klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

TK-kode: 510000

Sist oppdatert: 28.11.2023

510000

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6