Hjem Miljøenheten
Kløverhumle. Foto: Frode Ødegård

Miljøenheten

Kontakt Miljøenheten

Se kart

Miljøenheten

Miljøenheten har et bredt arbeidsområde innen forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid.

1.2.2021 ble enheten flyttet fra virksomhetsområdet Byutvikling og til det nye området Næring, samferdsel, klima og miljø.

  • Trondheim kommune har vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima og miljøløsninger". Miljøenheten er sentral i oppfølgingen klimaplanen.

  • Bystyret har erklært at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en nødsituasjon for Norge og Trondheim kommune.

Hans Fredrik Kvitvang

Hans Fredrik Kvitvang er Miljøsjef i kommunen og på enheten er det ca. 50 ansatte med mye kompetanse.

Miljøenheten er kommunens fagressurs innen klima, folkehelse, landbruk, natur og forurensning.

  • Innen folkehelse, landbruk, natur og forurensning er Miljøenheten lokal myndighet.
  • Vi utfører tilsyn, søknadsbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilskuddsforvaltning.
  • Miljøenheten er ansvarlig for gjennomføring av klimaplanen og utvikling av klimabudsjett.
  • Vi gir faglige råd til andre enheter og befolkningen.
  • Vi jobber på tvers i kommunen og samhandler med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører for å gjennomføre grønn omstilling.
  • Arealforvaltning er en viktig premiss for bærekraftig bymiljø, folkehelse, naturmangfold og kulturmiljø. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for utvikling av en sosialt og økonomisk bærekraftig by.

Avdelinger på Miljøenheten

(Byantikvaren ble skilt ut fra Miljøenheten 1.2.21)

Informasjon om natur, miljø, klima og helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Epost til miljøenheten:  miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 02.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006